settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest doktryna?

Odpowiedź


Słowo przetłumaczone jako "doktryna" oznacza "instrukcję, szczególnie jeśli ma odniesienie do stylu życia." Innymi słowy, doktryna jest nauczaniem przekazywanym przez autorytatywne źródło. W Biblii, to słowo zawsze odnosi się do duchowości związanej z obszarem nauczania. Biblia sama w sobie mówi, że Słowo Boże jest "przydatne do nauczania [doktryny] i przekonywania, do poprawiania i do wychowywania w sprawiedliwości" (2 Tymoteusza 3.16; tłum. Biblia Poznańska). Powinniśmy być ostrożni odnośnie tego w co wierzymy i przedstawiamy jako prawdę. 1 Tymoteusza 4.16 mówi, "Pilnuj siebie samego i pilnuj nauczania [doktryny], bądź w tym wytrwały. Czyniąc tak zbawisz i siebie, i tych, którzy ciebie słuchają."

Doktryna Biblii pomaga zrozumieć nam wolę Bożę dla naszego życia. Doktryna biblijna naucza nas o naturze i charakterze Boga (Psalm 90.2; 97.2; Ew. Jana 4.24), drodze zbawienia poprzez wiarę (Efezjan 2.8-9; Rzymian 10.9-10), daje wskazówki dla kościoła (1 Koryntian 14.26; Tytusa 2.1-10) i Boży standard świętości dla naszego życia (1 Piotra 1.14-17; 1 Koryntian 6.18-20). Gdy przyjmujemy Biblię jako Słowo Boże dla nas (2 Tymoteusza 3.16; 2 Piotra 1.20-21), mamy solidne podstawy dla naszej doktryny. Mogą istnieć różnice zdań w ciele Chrystusa co do drugorzędnych kwestii doktryny, takich jak eschatologia, organizacja kościoła czy dary Ducha Świętego. Ale rzeczywiście doktryna biblijna jest tym, co łączy "całą wolę Bożą" (Dz. Apostolskie 20.27) i wyprowadza wnioski w oparciu o to, co wydaje się najbliższe charakterowi naszego niezmiennego Boga (4 Ks. Mojżeszowa 23.19; Hebrajczyków 13.8).

Jednak Biblia nie zawsze jest fundamentem na podstawie którego ludzie czy kościoły budują swoją doktrynę. Nasze grzeszne natury niełatwo poddają się Bożym nakazom, zatem często wyciągamy i wybieramy te części Biblii, z którymi się dobrze czujemy i pomijamy pozostałą część. Lub zastępujemy to co Bóg mówi doktryną lub tradycją, stworzoną przez człowieka. To nie jest nic nowego. Jezus napominał skrybów i faryzeuszy, że "głoszą nauki, które są nakazami ludzkimi" (Ew. Marka 7.7; por. Ks. Izajasza 29.13). Fałszywa doktryna szerzyła się w czasach Nowego Testamentu, a Pismo Święte mówi nam, że nadal tak będzie (Ew. Mateusza 7.15; 2 Piotra 2.1; 1 Jana 4.1). 2 Tymoteusza 4.3 mówi, "Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce."

Biblia surowo ostrzega tych, którzy chcieliby nauczać fałszywej lub niekompletnej doktryny, tylko dlatego, że jest ona bardziej zgodna z ludzkimi ideami. 1 Tymoteusza 6.3-4 mówi, "Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia." Apostoł Paweł napisał ostre słowa na temat wypaczenia ewangelii fałszywą doktryną: "chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!" (Galacjan 1.7-9).

Doktryna to światopogląd, według którego kierujemy naszym życiem. Jeśli nasza doktryna opiera się solidnie na Piśmie Świętym, możemy wiedzieć, że idziemy ścieżką jaką Bóg nam przeznaczył. Jednak jeśli nie studiujemy Słowa Bożego (2 Tymoteusza 2.15), znacznie łatwiej jesteśmy wprowadzeni w błąd. Chociaż istnieje wiele drobnych kwestii, co do których chrześcijanie się nie zgadzają, prawdziwa doktryna jest wyraźniejsza, niż wielu sugeruje. 2 Piotra 1.20 mówi, że "wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi." Istnieje właściwa interpretacja wszystkiego co Bóg mówi i naszym zadaniem jest rozróżnianie tego znaczenia, a nie tworzenie interpretacji, która przypadnie nam do gustu. Bóg chce, abyśmy znali Jego serce i dał nam swoje Słowo na którym możemy budować nasze bogobojne życie (zobacz Ew. Mateusza 7.24). Im więcej poznajemy prawdziwą doktrynę, tym lepiej rozumiemy Boga i siebie samych.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest doktryna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries