settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są najistotniejsze poglądy chrześcijaństwa?

Odpowiedź


Termin chrześcijaństwo wydaje się sugerować system religijny w taki sam sposób, w jaki islam i buddyzm są systemami religijnymi. W ramach systemów religijnych istnieją podstawowe przekonania, wraz z kodeksami, zasadami i normami, które należy opanować, aby osiągnąć pożądany cel. Chrześcijaństwo nie pasuje do tej definicji i dlatego termin ten może być nieco mylący.

Jezus nie przyszedł na świat, aby zapoczątkować kolejną religię. Już wiele religii było obecnych (zob. Dz. Apostolskie 17.22-23), w tym judaizm, który rozpoczął się jako relacja z Bogiem Wszechmogącym (3 Ks. Mojżeszowa 20.12), ale przekształcił się w kolejny system religijny na równi z kultem bożków (Ew. Mateusza 15.8). Jezus przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie (Ew. Jana 18.37), aby szukać i zbawiać zgubionych - tych, którzy zostali oddzieleni od Boga przez swój grzech (Ew. Łukasza 19.10) - i aby "dać swoje życie na okup za wielu" (Ew. Marka 10.32). Mając to na uwadze, ci, którzy naśladują Chrystusa, wyznają pewne podstawowe przekonania.

Biblijnie rzecz biorąc, chrześcijanami są ci, których grzechy zostały przebaczone i którzy weszli w osobistą relację z Bogiem Wszechmogącym przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Efezjan 2.8-9; Rzymian 10.9-10). Aby zostać chrześcijaninem, dana osoba musi w pełni zaakceptować jako część swojego osobistego światopoglądu następujące podstawowe przekonania:
- Jezus jest Synem Bożym i jest równy Bogu (Ew. Jana 1.1, 49; Ew. Łukasza 22.70; Ew. Marka 3.11; Filipian 2.5-11)
- Jezus prowadził doskonałe, bezgrzeszne życie (Hebrajczyków 4.15; Ew. Jana 8.29)
- Jezus został ukrzyżowany, aby zapłacić karę za nasze grzechy (Ew. Mateusza 26.28; 1 Koryntian 15.2-4)
- Jezus powstał z martwych (Ew. Łukasza 24.46; Ew. Marka 16.6)
- jesteśmy zbawieni dzięki łasce Bożej, to znaczy, że nie możemy niczego dodać ani odjąć od ukończonego dzieła Chrystusa na krzyżu jako pełnej zapłaty za nasz grzech (Efezjan 2.8-9)

Można by argumentować, że wiara w nieomylność Słowa Bożego jest również podstawowym przekonaniem chrześcijaństwa, ponieważ jeśli prawdziwość Biblii jest kwestionowana, to wszystko, co wiemy o Bogu, jest wątpliwe. Zbawcza wiara jest nierozerwalnie związana ze Słowem Bożym: "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe" (Rzymian 10.17; tłum. Biblia Warszawska).

Jednak rozumowa akceptacja powyższych punktów doktryny stanowi jedynie ramy, wokół których dokonuje się zbawienie. Wiara to coś więcej niż intelektualna zgoda, a mentalna zgoda z podstawowymi przekonaniami chrześcijaństwa nie jest równoznaczna z wejściem do królestwa Bożego. Nawet szatan i demony wiedzą wiele o Bogu (Jakuba 2.19). Możemy mentalnie zgadzać się z faktami, nie czyniąc ich centralnym punktem naszego życia.

Czy można zostać zbawionym nie trzymając się podstawowych wierzeń chrześcijaństwa? Nie. Ale wraz z przyjęciem tych podstawowych przekonań za prawdziwe musi nastąpić duchowa przemiana. Jezus powiedział, że aby odziedziczyć życie wieczne, trzeba "narodzić się na nowo" (Ew. Jana 3.3). Narodzenie się na nowo jest dziełem Ducha Świętego w sercu skruszonego grzesznika. Tak jak rodząca matka wykonuje całą pracę przy rodzeniu nowego życia, tak Duch Święty wykonuje pracę przy przekształcaniu grzesznika w nowe stworzenie (2 Koryntian 5.17). Proces ten rozpoczyna się, kiedy Bóg pociąga za sobą serce poprzez przekonanie o grzechu i nadzieję na przebaczenie (Ew. Jana 6.44). Kiedy poddajemy się Bogu i żałujemy za nasz grzech (Dz. Apostolskie 2.38), Bóg przypisuje krew swojego Syna na nasze konto i anuluje dług, który jesteśmy Mu winni (Kolosan 2.14). Przez ten akt przeniesienia Bóg ogłasza nas "niewinnymi", czyli usprawiedliwia nas (Rzymian 4.5). Zbawienie jest boską zamianą: Jezus staje się naszym grzechem, abyśmy mogli stać się Jego doskonałością (2 Koryntian 5.21). To jest ewangelia w samym rdzeniu chrześcijaństwa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są najistotniejsze poglądy chrześcijaństwa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries