settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest chrześcijański gnostycyzm?

Odpowiedź


Właściwie to nie istnieje coś takiego jak chrześcijański gnostycyzm, ponieważ prawdziwe chrześcijaństwo i gnostycyzm są przekonaniami, które wzajemnie się wykluczają. Zasady gnostycyzmu zaprzeczają znaczeniu bycia chrześcijaninem. Stąd też, mimo iż niektóre formy gnostycyzmu twierdzą że są chrześcijańskie, to jednak zdecydowanie nimi nie są.

Gnostycyzm był prawdopodobnie jedną z najbardziej niebezpiecznych herezji, jakie pojawiły się w pierwszych trzech wiekach funkcjonowania kościoła. Funkcjonujący pod wpływem filozoficznych nauk Platona, gnostycyzm oparty jest na dwóch fałszywych założeniach wstępnych. Po pierwsze, opowiada się za dualizmem w kwestii ducha i materii. Gnostycyzm zakłada, że materia z natury jest zła, ale duch jest dobry. W wyniku takiego założenia, gnostycyzm wierzy, że cokolwiek uczynimy w ciele (życiu doczesnym), nawet najgorszy grzech, to nie ma on żadnego znaczenia gdyż prawdziwe życie i tak istnieje wyłącznie w rzeczywistości duchowej.

Po drugie, gnostycyzm twierdzi że posiadł doskonalszą wiedzę, „wyższą prawdę” znaną tylko nielicznym. Gnostycyzm pochodzi z greckiego słowa gnosis, które oznacza „wiedzieć.” Gnostycyzm twierdzi, że posiada doskonalszą wiedzę- pochodzącą nie z Biblii, lecz objawioną w jakichś mistycznych doświadczeniach oświecenia. Gnostycyzm upatruje sam siebie jako uprzywilejowaną klasę, wywyższoną spośród innych przez to że posiada większe i głębsze poznanie Boga.

Aby zdyskredytować (podważyć) pogląd jakiegokolwiek związku chrześcijaństwa z gnostycyzmem, wystarczy porównać nauczanie w kwestii podstawowych doktryn dotyczących wiary. W temacie zbawienia, gnostycyzm naucza, że zbawienie zdobywa się przez znajomość wiedzy o boskości, która uwalnia człowieka z iluzji ciemności. Mimo, iż twierdzą że naśladują Jezusa Chrystusa i jego prawdziwe nauczanie, to jednak gnostycy zaprzeczają jemu w każdej sprawie. Jezus nigdy nie nauczał o zbawieniu z wiedzy, lecz z wiary w niego jako Wybawiciela z grzechu. „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2.8-9). Poza tym, Chrystus ofiaruje zbawienie jako dar, dostępny dla każdego (Ew. Jana 3.16), a nie dla wybranych którzy posiedli szczególne objawienie.

Chrześcijaństwo podkreśla, że istnieje tylko jedno źródło Prawdy i że Biblia, natchnione i nieomylne Słowo żywego Boga, wskazuje zasady wiary i praktyki (Ew. Jana 17.17; 2 Tymoteusza 3.15-17; Hebrajczyków 4.12). Jest to Boże objawienie dla ludzkości i nigdy nie powinno być wyparte przez przekonania ludzkie, poglądy, piśmiennictwo czy wizje. Gnostycy, z drugiej strony, używają różnorakiego piśmiennictwa heretyckiego, znanego jako ewangelie gnostyckie, zbiór oszustw, jakoby „zaginionych ksiąg Biblii.” Na szczęście, pierwsi ojcowie kościoła rozpoznawali te gnostyckie zwoje jako oszustwa, prezentujące fałszywą doktrynę o Jezusie Chrystusie, zbawieniu, Bogu i każdej innej istotnej prawdzie chrześcijańskiej. Istnieje bardzo wiele sprzeczności między gnostyckimi „ewangeliami” a nauczaniem Biblii. Nawet jeśli owi pseudo- chrześcijańscy gnostycy cytują fragmenty z Biblii, to przeinaczają wersety i całe fragmenty po to, by dopasować je do swojej filozofii, praktyki która jest stanowczo zabroniona i przed którą Pismo Święte nas przestrzega (5 Księga Mojżeszowa 4.2, 12:32; Przypowieści Salomona 30.6; Księga Objawienia 22.18-19).

Osoba Jezusa Chrystusa jest kolejną kwestią w której chrześcijaństwo i gnostycyzm się mocno różnią. Gnostycy wierzą, że ciało fizyczne Chrystusa nie było prawdziwe, lecz jedynie „wydawało się” być fizyczne, a jego duch spoczął na niego w chwili chrztu, lecz opuścił Go tuż przed Jego ukrzyżowaniem. Takie poglądy nie tylko niszczą jedyną prawdę o prawdziwym człowieczeństwie Jezusa, ale także o jego zadośćuczynieniu, gdyż Jezus musiał nie tylko być prawdziwym Bogiem, lecz także prawdziwym człowiekiem (istniejącym fizycznie), który rzeczywiście cierpiał i umarł na krzyżu po to, aby przyjąć zastępczą ofiarę za grzech (Hebrajczyków 2.14-17). Pogląd biblijny odnośnie Jezusa potwierdza jego całkowite człowieczeństwo i całkowitą boskość.

Gnostycyzm oparty jest na mistycznym, intuicyjnym, subiektywnym, wewnętrznym, emocjonalnym sposobie poznania prawdy, który nie jest niczym nowym. Droga ta jest bardzo stara i odnosi się po trosze do tego co zaszło w Ogrodzie Eden, gdzie szatan podważał istnienie Boga, jego słów, przekonując Adama i Ewę aby odrzucili Boga i przyjęli kłamstwo. Dzisiaj czyni podobnie, „diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (1 Piotra 5.8). Nadal podważa Boga i Biblię i chwyta w swoją sieć tych, którzy są naiwni, albo biblijnie nie ugruntowani, albo szukają jakiegoś osobistego objawienia by czuć się szczególnie uduchowionym, wyjątkowym i większym od innych. Naśladujmy apostoła Pawła, który powiedział „wszystko badajcie, a kierujcie się tym co szlachetne” (1 Tesaloniczan 5.21), a czynimy to gdy wszystko konfrontujemy ze Słowem Bożym, jedyną prawdą.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest chrześcijański gnostycyzm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries