settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o organach ścigania/ policji?

Odpowiedź


Dość dobrze wiadomo, że Bóg dał zestaw praw, a wraz z nim wytyczne dotyczące ich egzekwowania. Prawo Mojżeszowe nie tylko definiowało grzech, ale także określało kary dla tych, którzy je łamali. Każde prawo jest zasadniczo bez znaczenia bez jego egzekwowania. Być może ludzie w czasach biblijnych nie posiadali policji w dzisiejszym rozumieniu, ale z pewnością mieli tych, którzy chronili sprawiedliwość poprzez egzekwowanie prawa. Biblijne odniesienia do stróżów (Ks. Ezechiela 33.6), uzbrojonych strażników (Ks. Nehemiasza 4.13) i sędziów (Ks. Ezechiela 44.24 i cała Księga Sędziów) mogą być postrzegane jako przykłady egzekwowania prawa.

Bóg jest Bogiem sprawiedliwości (5 Ks. Mojżeszowa 32.4) i wymaga sprawiedliwości od swojego ludu: "Dąż wyłącznie do sprawiedliwości" (5 Ks. Mojżeszowa 16.20; tłum. Biblia Tysiąclecia). To polecenie oznacza konieczność egzekwowania prawa. Bóg zawsze powierzał odpowiedzialność za egzekwowanie prawa (a tym samym utrzymywanie sprawiedliwości) człowiekowi. "Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość! Ratujcie biedaka i nędzarza, Wyrwijcie go z ręki bezbożnych!" (Psalm 82.3-4).

Rzymian rozdział 13 dotyczy poddania się władzom państwowym, ten sam fragment poucza o celu egzekwowania prawa i pracy policji: "Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle." (Rzymian 13.3-4). Policjanci lub funkcjonariusze porządku publicznego reprezentują "władców" wspomnianych w tym fragmencie i zapewniają im władzę.

Dlatego chrześcijanin zaangażowany w egzekwowanie prawa lub pracę policji robi dobrą i pobożną rzecz. Policjant, który egzekwuje sprawiedliwe prawo danego kraju, powinien uważać się za sługę Bożego, a w stosunku do osób łamiących prawo - za agenta Bożego gniewu posłanego w celu utrzymania pokoju. Jednym z najważniejszych zadań każdego policjanta jest powstrzymywanie zła w społeczeństwie - niebezpieczna kariera, szlachetne powołanie i zawód zgodny z biblijnym pragnieniem sprawiedliwości i prawości.EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o organach ścigania/ policji?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries