settings icon
share icon
Pytanie

Jakie zasady powinny wyróżniać chrześcijański biznes?

Odpowiedź


Czy istnieją pewne prawa, reguły lub zasady, które odróżniają świecki biznes od chrześcijańskiego? Jakie są znaki rozpoznawcze chrześcijańskiego biznesu? Czy istnieją jakieś biblijne wskazówki dotyczące zarządzania chrześcijańskim biznesem?

Niedawne badanie przeprowadzone przez organizację Gallup i National Opinion Research Center ujawniło, że 78 procent wszystkich Amerykanów twierdzi, że chce doświadczyć jakiejś formy duchowego wzrostu. Spośród tej grupy połowa uważa, że jest zbyt zajęta swoją karierą, by cieszyć się Bogiem lub nawet poświęcić wystarczająco dużo czasu na rozwój swojego życia duchowego. A kiedy zapytano ankietowanych o ich miejsce pracy, okazało się, że kiedy firmy zapewniały programy duchowe, czuli się nie tylko bardziej spokojni i zrelaksowani, ale w rzeczywistości byli bardziej produktywni. Ponadto odkryto, że osoby, które pracowały w chrześcijańskich organizacjach biznesowych, w których promowano wartości duchowe, były mniej bojaźliwe i bardziej zaangażowane w realizację swoich celów w miejscu pracy, a także mniej skłonne do narażania na szwank swoich wartości. Ian Mitroff, profesor w USC School of Business, mówi, że "duchowość może być ostateczną przewagą konkurencyjną".

Jakie są zatem kluczowe zasady, które wyróżniają te organizacje, które przywiązują dużą wagę do wartości chrześcijańskich? Chociaż moglibyśmy wymienić wiele z nich, istnieją trzy biblijne zasady, które definiują chrześcijański biznes godny tego miana.

Pierwszą z nich jest uczciwość. Uczciwość dotyczy życia skoncentrowanego na Chrystusie. Chodzi o robienie tego, co słuszne, a nie tego, co celowe. Uczciwa organizacja będzie podejmować decyzje biznesowe w oparciu o standardy i zasady Boga - sprawiedliwość, prawdę i uczciwość. Oznacza to, że istnieje zgodność między tym, co organizacja werbalizuje, a tym, co praktykuje. Nikt nie może wskazać palcem na taką firmę i słusznie zawołać: "Hipokryta!" Sokrates (469-399 p.n.e.) powiedział: "Najlepszym sposobem na życie z honorem na tym świecie jest bycie tym, za kogo się podajemy". Chrześcijański biznes jest uosobieniem uczciwości. Oznacza to, że "jesteśmy tym, za kogo się podajemy". Po drugie, zobowiązanie do doskonałości. Paweł powiedział: "Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi" (Tytusa 3.8; tłum. Biblia Warszawska). Jeśli organizacja ma być uznawana za wzorową, taką, której celem jest oddawanie chwały Bogu poprzez zaangażowanie w doskonałość swoich usług i produktów, musi zawsze czcić Boga i być w pełni świadoma swojej roli i misji w pogańskim świecie. Taka organizacja nigdy nie zapomina, że Bóg powołał ją, aby była Jego świadkiem dla zagubionego świata, w którym prowadzi działalność.

Kiedy organizacje biznesowe angażują się w dążenie do doskonałości, wywyższają Słowo Boże. I jak ujawniło badanie Gallupa i National Research Center, demonstrują one również Bożą moc przekształcania życia, nie tylko poprzez swoich pracowników, ale także swoich klientów.

Wreszcie, chrześcijański biznes powinien być zaangażowany w sprawy swoich pracowników. Obejmuje to obszar sprawiedliwego wynagradzania, uznawania wyników i zapewniania możliwości rozwoju, zarówno zawodowego, jak i osobistego. Stwierdzono, że organizacje, które rozpoznają potrzeby swoich pracowników i stwarzają im możliwości zaspokojenia tych potrzeb, są w stanie wydobyć z nich to, co najlepsze. Apostoł Paweł pośrednio odniósł się do relacji między pracodawcami a pracownikami. Do tych, którzy pracują dla kogoś innego, Paweł skierował następujące polecenie: "Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie" (Kolosan 3.22-24). Z kolei pracodawcom Paweł nakazał: "Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie" ( Kolosan 4.1). Paweł wydał to polecenie pracodawcom, ponieważ tak jak ich pracownicy podlegają im, tak oni sami mają kogoś, komu muszą podlegać - swojego Mistrza w niebie. Trudno byłoby oczekiwać, że pracodawcy będą traktowani sprawiedliwie przez Boga, gdyby nie traktowali sprawiedliwie swoich pracowników. Uwagi Pawła dotyczące relacji między pracownikiem a pracodawcą obejmują wzajemne podporządkowanie pracowników ich pracodawcom i vice versa. Pracownicy również powinni traktować swoich pracodawców z szacunkiem „nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy" (Efezjan 6.6).

We wszystkim, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, Chrystus powinien być wzorem chrześcijańskiego biznesu, ponieważ był znany jako człowiek uczciwy, nawet wśród swoich wrogów (Ew. Mateusza 22.16).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie zasady powinny wyróżniać chrześcijański biznes?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries