settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Chabad Lubawicz?

Odpowiedź


Słowo "Chabad" jest hebrajskim akronimem trzech zdolności intelektualnych: chochmah ("mądrość"), binah ("zrozumienie") i da'at ("wiedza"). Słowo Lubavitch to nazwa miasta na Białorusi, w którym ruch ten działał przez ponad sto lat. Lubavitch w języku rosyjskim oznacza "miasto braterskiej miłości". Chabad Lubavitch jest ortodoksyjną organizacją żydowską, która stara się nieść braterską miłość przede wszystkim Żydom na całym świecie poprzez różnorodne usługi, programy i instytucje. Chabad Lubavitch zajmuje się każdym aspektem życia żydowskiego, zarówno fizycznym, jak i duchowym, a jego nauki i filozofia opierają się na zasadach żydowskiego mistycyzmu.

Społeczna działalność Chabad Lubawicz obejmuje m.in:

- wsparcie dla Żydów w wojsku

- wsparcie dla Żydów przebywających w więzieniach, którzy stoją przed wyzwaniem utrzymania swojej żydowskiej tożsamości podczas pobytu w więzieniu - usługi obejmują promowanie prawa do koszernego jedzenia i obchodzenia żydowskich świąt

- Chabad Drug Rehabilitation Center w Los Angeles, otwarte dla osób o dowolnym pochodzeniu religijnym, choć leczenie opiera się na nauczaniu żydowskim

- pomoc i usługi ratunkowe w następstwie klęsk żywiołowych

- duchowe przewodnictwo, pocieszenie i pomoc po atakach terrorystycznych (które są regularnym zjawiskiem w Izraelu)

- jadłodajnie działające w Izraelu i na obszarach byłego Związku Radzieckiego o znacznej populacji żydowskiej

- sierocińce dla żydowskich dzieci w byłym Związku Radzieckim

- programy pomocy żydowskim rodzinom z dziećmi specjalnej troski

Działalność edukacyjna Chabad Lubawicz obejmuje następujące elementy:

- prowadzenie tysięcy akredytowanych przedszkoli i szkół dziennych na całym świecie

- programy pozaszkolne, obozy letnie i specjalne programy świąteczne

- muzeum dla dzieci na Brooklynie w Nowym Jorku, podkreślające żydowskie dziedzictwo i praktyki

- szeroką gamę programów edukacyjnych dla dorosłych za pośrednictwem Rohr Jewish Learning Institute

- największy na świecie wydawca żydowskiej literatury edukacyjnej i religijnej, Kehot Publication Society

- strona internetowa Chabad z wiedzą żydowską

- instrukcje telefoniczne (nagrane wiadomości w języku angielskim, hebrajskim lub jidysz) dotyczące różnych aspektów myśli i praktyki żydowskiej

- produkty multimedialne, takie jak płyty CD, DVD, gry oraz przewodniki i pieśni związane z żydowskimi świętami

Organizacja Chabad Lubavitch stara się również wspierać społeczność w następujący sposób:

- zapewniając możliwości wolontariatu dla żydowskich nastolatków

- zapewniając ośrodki kampusowe, które mogą być "domem z dala od domu" dla żydowskich studentów uczelni wyższych

- oferując zajęcia na temat Tory i życia żydowskiego dla żydowskich seniorów oraz zapewniając zajęcia i działalność społeczną dla żydowskich mieszkańców domów opieki

- poprzez docieranie do odległych społeczności za pośrednictwem emisariuszy, których celem jest niesienie judaizmu "każdemu Żydowi, niezależnie od jego położenia geograficznego".

Chabad Lubavitch posiada ośrodki, biura, szkoły i inne instytucje zlokalizowane w 75 krajach na całym świecie. Bez wątpienia Chabad Lubavitch wykonuje wiele dobrej pracy dla Żydów i przynosi korzyści także wielu nie-Żydom. Uderzające jest to, że Chabad Lubavitch nie jest "ewangelizacyjny" w tym sensie, że nie ma absolutnie żadnej próby "nawrócenia" nie-Żydów na judaizm, ani nie ma żadnej próby przekonania Żydów, którzy nie są szczególnie przestrzegający, że powinni stać się bardziej przestrzegający. Członkowie Chabad Lubavitch chcą po prostu służyć Żydom w zakresie, w jakim chcą uczestniczyć w życiu żydowskim. Ich motywacją nie wydaje się być oddanie Bogu, ale oddanie innym Żydom.

Chabad Lubavitch sprzeciwia się temu, by Żydzi stawali się chrześcijanami. Na pytanie, czy Żyd może wierzyć w Jezusa, jeden z rabinów na ich oficjalnej stronie internetowej odpowiedział: "Dopóki logika i jasne myślenie są zawieszone, wszystko ma sens!", a książka Żydzi dla judaizmu została polecona na stronie jako "kompleksowy podręcznik kontr-misyjny".

Wielu chrześcijan, którzy kochają Izrael i Żydów, wspiera organizacje, które służą potrzebom ludności żydowskiej; ostrzegamy jednak ewangelicznych chrześcijan, aby wspierali tylko te organizacje, które oprócz pomocy fizycznej niosą ewangelię. Apostoł Paweł, znawca judaizmu pierwszego wieku, ujął to w następujący sposób: "Nie wstydzę się ewangelii, ponieważ jest ona mocą Bożą, która przynosi zbawienie każdemu, kto wierzy: najpierw Żydowi, potem poganinowi" (Rz 1:16). Serce Pawła pragnęło zobaczyć, jak jego współbracia Żydzi zwracają się do Pana Jezusa po zbawienie: "Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. (2) Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; (3) bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. (4) Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy." (Rz 10:1-4).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Chabad Lubawicz?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries