settings icon
share icon
Pytanie

Co znaczy być bogobojnym/ pobożnym mężem?

Odpowiedź


Gdy pytamy o to jak być pobożnym mężem, jedną z pierwszych prawd jest rozpoznanie, że nikt nie jest pobożny w sposób naturalny. Ani mężczyźni ani kobiety nie mogą być wszystkim tym, kim Bóg chciałby aby byli z własnych sił. Zatem, bycie pobożnym mężem czy żoną wymaga tego, byśmy najpierw powierzyli swoje życie pod panowanie Jezusa Chrystusa. Bycie "pobożnym/ bogobojnym" oznacza, że musimy znać Boga. Gdy jego Duch w nas przebywa, uzdalnia nas do prowadzenia życia w sposób bogobojny (Galacjan 2.20; Tytusa 2.12).

Filipian 2.3-4 kładzie podwaliny do wszystkich bogobojnych relacji, włączając w nie małżeństwo: "I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze." W małżeństwie, oznacza to, że mąż i żona nie są już swoimi własnymi szefami. Każdy dobrowolnie powierzył się drugiej osobie do czynienia tego co chce i kiedy chce. To może wydawać się szczególnie trudne dla mężczyzn, szczególnie gdy byli singlami przez dłuższy czas. Mężczyźnie może nigdy nie przyjść do głowy, że jego żonę nie będzie pociągać spędzanie weekendu na meczu piłki nożnej lub w domku myśliwskim. Ale ten fragment podpowiada nam, abyśmy intencjonalnie/ świadomie rozważyli uczucia i pomysły innych, aniżeli zakładali, że myślą tak jak my.

1 Piotra 3.7 mówi, "Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody." Termin "słabszy rodzaj" był często błędnie rozumiany. To nie oznacza niższości, skoro werset kontynuuje, stwierdzając, że kobieta jest współdziedziczką ze swoim mężem. W tym kontekście, stwierdzenie "słabszy" oznacza, że kobieta nie ma być traktowana jak "jeden z chłopaków." Ona jest inaczej stworzona, zarówno ciałem jak i duchem. "Zrozumienie" jest kluczem. Mąż musi studiować swoją żonę, uczyć się tego kim jest i dokonywać wyborów, które podkreślą jej silne aspekty i piękno. W chrześcijańskim małżeństwie nie ma miejsca na fizyczną konfrontację, przemoc werbalną i zaniedbanie emocjonalne. Żyć z nią w sposób wyrozumiały oznacza, że mądry mąż panuje nad własnymi potrzebami i pragnieniami, tak aby jej zostały zaspokojone. On nie umniejsza jej znaczenia, nie minimalizuje jej wkładu w rodzinę lub nie oczekuje od niej, by czyniła to czego Bóg od niego oczekuje. Studiowanie tej jednej kobiety czyni swoim życiowym przedsięwzięciem i chce być w tym ekspertem.

Efezjan 5 kontynuuje ten opis bogobojnego męża. Werset 25 mówi, "Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie." To porównanie z Chrystusem i kościołem jest bardzo wymowne. Mężowie mają okazywać ofiarność, bezwarunkową miłość swoim żonom w taki sam sposób jak Jezus nas umiłował, swoją oblubienicę, nawet gdy jesteśmy niesforni, nieposłuszni, czy niekochający. Werset 28 dalej mówi, "Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje." Mężczyźni zazwyczaj nie mają problemu w tym, by kochać swoje własne ciała. Spełnienie fizyczne, sprawność mięśni i inne fizyczne potrzeby są często na liście priorytetów. Bóg poucza mężów, aby stawiali żony tak samo priorytetowo jak stawiają te potrzeby fizyczne. Jezus dobrowolnie poddał swoje ciało obelgom, poniżeniu ze względu na swoją oblubienicę, kościół. To jest model jaki Pismo Święte podaje dla mężów do naśladowania.

Żony chrześcijańskie pragną bogobojnego przywództwa, a nie dyktatorstwa. Jednak mężczyzna nie może prowadzić tam, gdzie jeszcze nie był. Najpierw idzie przywódca, torując drogę, zmagając się z duchowymi problemami, a później przedstawiając Boże wskazówki dla swojej rodziny. Trwanie w osobistej relacji z Jezusem jest kluczowe, aby prowadzić rodzinę duchowo. Bóg obarcza mężczyzn odpowiedzialnością za zdrowie duchowe i fizyczne swoich rodzin (1 Tymoteusza 5.8). Nawet jeśli żona jest lepsza w nauczaniu i prowadzeniu, mąż nadal musi być zaangażowany w nauczanie swoich dzieci. Musi być przykładem w uczestnictwie w kościele, czytaniu Biblii, modlitwie i duchowych dyscyplinach. Trudno jest chrześcijańskiej żonie szanować swojego męża w innych obszarach, gdy nie jest on konsekwentny w prowadzeniu jej duchowo.

Z cech pobożnego przywódcy mogą skorzystać zarówno samotni, jak i żonaci mężczyźni. Przywódca jest:
• Pierwszy by służyć (Ew. Mateusza 23.11)
• Chętny by słuchać pouczeń (Ks. Przypowieści Salomona 19.20)
• Pełny Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 6.3)
• Entuzjastą w pełnieniu swojej roli (Efezjan 6.7)
• Przykładem pokory i przebaczenia (1 Piotra 5.6; Efezjan 4.32).
• Kochający dla tych, których prowadzi (Ew. Mateusza 5.46; Ew. Jana 13.34-35)
• Gotowy by przyznać się do błędów i wskazać obszary, które potrzebuje rozwijać (Filipian 3.12).

A dokładniej, mężczyzna może stać się bogobojnym mężem poprzez rozważenie następujących kwestii:

1. Czy twój rozkład zajęć wskazuje, że twoja rodzina jest głównym priorytetem pod względem czasu, energii i poświęcenia twojej uwagi?

2. Czy słuchasz rady z 1 Piotra 3.7 i naprawdę studiujesz swoją żonę?

3. Czy przejmujesz inicjatywę w prowadzeniu duchowym swojej żony poprzez dzielenie się rzeczami jakich Bóg cię naucza?

4. Czy jesteś wrażliwy wobec stanu fizycznego i potrzeb seksualnych swojej żony? Będą one inne na przestrzeni lat i bogobojny mąż będzie szanował to bez dąsania się czy starania się ją za to "ukarać."

5. Czy uznajesz równą odpowiedzialność za dzieci? Nawet jeśli twoja żona jest lepsza w niektórych aspektach rodzicielstwa, twoje dzieci są twoją odpowiedzialnością. Twoja żona potrzebuje partnera, który dobrowolnie będzie dzielił z nią ciężar opieki.

6. Sprawdź swój ton głosu. Czy wpadłeś w zwyczaj bycia nieprzyjemnym, obwiniającym lub delikatnie potępiającym?

7. Czy kiedykolwiek uciekasz się do przemocy fizycznej lub werbalnej w jakiejkolwiek formie? Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie radzenia sobie ze złością, poszukaj jej.

8. W obszarach w których twoja żona jest słaba, pomagasz jej raczej wzrastać, a nie krytykujesz czy zamykasz w sobie?

9. Czy jesteś dobrym słuchaczem? Żony potrzebują dzielić się tym co mają w sercu, a ty musisz być najbezpieczniejszym miejscem w którym może to czynić.

10. Czy jesteś strażnikiem jej serca, marzeń i własnej wartości? Nie możesz być Bogiem dla niej, ale możesz zachęcać ją do bycia z Bogiem w taki sposób, aby jej najgłębsze potrzeby emocjonalne były spełnione w nim.

Mężczyźni często mierzą się z zewnętrznymi czynnikami, na które nie mają wpływu. Pieniądze, sława, zdolności fizyczne i władza są ulotne i tymczasowe. Jednak mąż może zdefiniować sukces przez to, jak dobrze wypełnia Boże nakazy w pielęgnowaniu swojej żony i prowadzeniu swojej rodziny. Szczęśliwa żona jest świadectwem dla swojego męża. I chociaż nie jest odpowiedzialny za to, jak postąpi jego żona, to każdy mężczyzna może kontrolować to jak dobrze naśladuje przykład Jezusa w kochaniu i prowadzeniu tych, których Bóg mu powierzył.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co znaczy być bogobojnym/ pobożnym mężem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries