settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego Bóg zamierza wypuścić szatana po tysiącletnim panowaniu?

Odpowiedź


Księga Objawienia 20.7-10, "A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków." W tym fragmencie Biblia przepowiada ostateczny bunt, podżegany przez diabła i jego definitywną klęskę.

Na początku millennium, jedynie wierzący będą przy życiu (Ks. Objawienia 19.17-21)- ci, którzy żyli w czasie ucisku oraz ci, którzy powrócą z Panem podczas jego ponownego przyjścia. To będzie czas pokoju niespotykany w historii (Ks. Izajasza 2.4; KS. Joela 3.10; Ks. Micheasza 4.3). Jezus zasiądzie na tronie Dawida, rządząc całym swoim stworzeniem. Jezus zatroszczy się o każdą ludzką potrzebę i nie będzie On tolerował grzechu tak powszechnego w dzisiejszym świecie (Psalm 2.7-12; Ks. Objawienia 2.26-29; 19.11-16). Możemy sobie tylko wyobrazić taki czas "nieba na ziemi."

Jest prawdopodobne, że wierzący, którzy przeżyją ucisk, będą śmiertelni i zaludnią ziemię podczas tysiącletniego królestwa. Bez spustoszenia grzechu, które ma swoje żniwo, możemy sobie wyobrazić, że wzrost populacji w ciągu tysiąclecia będzie ogromny. Ci, którzy urodzą się podczas millennium będą cieszyli się korzyściami i błogosławieństwami panowania Chrystusa na ziemi. Jednak nadal będą rodzić się z grzeszną naturą i tym samym potrzebować świadomej pokuty i zawierzenia ewangelii, podejmując osobistą decyzję pójścia za Chrystusem jako Panem i Zbawicielem.

Na koniec millenium, szatan zostanie uwolniony z czeluści. Zacznie zwodzić ogromną ilość ludzi, aby podążyli za nim w ostatecznym buncie. Wydaje się, że im bardziej ucisk oddala się/odsuwa w czasie, tym bardziej ludzkość przyjmuje spokój swojego życia za coś oczywistego; niektórzy mogą mieć nawet wątpliwości co do dobroci Boga. Chociaż liczba tych, którzy buntują się z szatanem jest liczna "jak piasek morski" (Ks. Objawienia 20.8), mogą wciąż być mniejszością w porównaniu do liczby tych, którzy się nie zbuntują.

Skoro Bóg wie, że szatan ponownie narobi problemów w świecie, z jakiego powodu go wypuści? Pismo Święte nie podaje jednoznacznej odpowiedzi. Jednak jednym z powodów może być poddanie ludzkości ostatecznej próbie. Przez 1000 lat, kusiciel będzie zamknięty i większość śmiertelników nigdy by nie doświadczyła zewnętrznej pokusy ze sfery duchowej. Bóg stworzył ludzkość z wolną wolą i dopuszcza, aby ta wola była poddawana testom. Przyszli "millenialiści"- ci urodzeni podczas tysiącletniego królestwa (millenium)- nadal będą musieli podjąć świadomą decyzję o naśladowaniu Chrystusa lub naśladowaniu szatana. Boże uwolnienie diabła zapewni im możliwość dokonania wyboru.

Innym możliwym powodem wypuszczenia szatana przez Boga jest pokazanie zakresu natury grzechu

nieodłącznej dla całej ludzkości (zobacz Ks. Jeremiasza 17.9). Nawet po 1000 lat boskiej utopii na ziemi, ludzkość będzie miała ukrytą zdolność do buntowania się. Innym powodem wypuszczenia szatana może być przypomnienie nam jak łatwo jest nas zwieść. Podobnie jak Adam i Ewa odrzucili Eden z powodu kilku słów kusiciela, tak też mnóstwo potomków Adama i Ewy uczyni podobnie. Jesteśmy ciałem i krwią i jesteśmy podatni na zwiedzenie.

Poprzez wypuszczenie szatana z czeluści, Bóg może mieć też zamiar ujawnienia czegoś o swojej własnej naturze. Przez 1000 lat, jego łaska i dobroć będą nieustanie się objawiać, ale na końcu tego czasu, nie będzie miał żadnej tolerancji na bunt przeciwko niemu. Spadnie jego sprawiedliwość i nie okaże "drugiej szansy" dla tych, którzy wybiorą bunt.

Boże uwolnienie szatana na końcu tysiąclecia może również wskazywać, że szatan był i zawsze będzie wrogiem ludzkości. Jak Bóg obdarzył nas swoją miłością, tak szatan żywi do nas szczególną nienawiść. Od upadku szatana (Ks. Izajasza 14, Ks. Ezechiela 28) stał się przeciwnikiem wierzących i jest trafnie opisany jako ostateczny zwodziciel ludzkości (Ew. Jana 8.44). To, co może dać i obiecać człowiekowi to śmierć i zniszczenie (Ew. Jana 10.10). Szatan jest również opisany w Ks. Objawienia 20 jako pokonany wróg, a jego ostateczne przeznaczenie jest pewne, podobnie jak los wszystkich, którzy za nim podążają. Szatan jest istotą stworzoną, która jest bezsilna wobec Boga.

Z jakiego powodu Bóg uwalnia szatana na końcu tysiącletniego okresu? Możemy równie dobrze pytać dlaczego Bóg daje w ogóle jakąkolwiek wolność szatanowi, nawet teraz. Odpowiedź musi ostatecznie znajdować się w suwerennym planie Bożym, aby objawić pełnię jego chwały. Boża suwerenność obejmuje nawet szatana, a Bóg jest w stanie użyć czegokolwiek- nawet złego postępowania szatana- aby urzeczywistnić swój święty plan (zobacz 1 Tymoteusza 1.20 oraz 1 Koryntian 5.5).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego Bóg zamierza wypuścić szatana po tysiącletnim panowaniu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries