settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego Bóg nienawidzi rozwodu?

Odpowiedź


Ks. Malachiasza 2.16 (tłum. Biblia Poznańska) to często cytowany fragment, który mówi o tym, co Bóg myśli o rozwodzie. "Nienawidzę bowiem rozwodów (mówi Jahwe, Bóg Izraela)." Ale ten fragment mówi o wiele więcej. Jeśli cofniemy się do wersetów 13- 14, czytamy, "I jeszcze co innego czynicie: zraszacie łzami ołtarz Jahwe wśród płaczu i wzdychania, bo nie spogląda już na wasze ofiary i nie przyjmuje ich chętnie z waszych rąk i pytacie: Dlaczegóż to? Dlatego, że Jahwe był świadkiem między tobą a żoną twej młodości, której złamałeś wiarę; a była przecież twoją towarzyszką i twą małżonką prawnie poślubioną."

Uczymy się kilku rzeczy z tego fragmentu. Po pierwsze, Bóg nie wysłuchuje próśb o błogosławieństwo od tych, którzy zerwali przymierze małżeństwa. 1 Piotra 3.7 mówi, "Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody" (podkreślenie dodane). Istnieje bezpośredni związek pomiędzy sposobem jak mężczyzna traktuje swoją żonę a efektywnością jego modlitw.

Bóg jasno wyjaśnia swoje powody dla jakich tak wysoko ceni małżeństwo. Mówi, że to "On stworzył ową jedność" (Ks. Malachiasza 2.15; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Małżeństwo jest Bożą koncepcją. Jeśli je zaplanował, to również zdefiniował. Jakiekolwiek odstępstwo od jego projektu jest dla niego odrażające. Małżeństwo nie jest kontraktem; to jest przymierze. Rozwód niszczy całą koncepcję przymierza, które jest tak ważne dla Boga.

W Biblii, Bóg często podaje ilustracje, aby uczyć duchowej rzeczywistości. Gdy Abraham zaoferował złożenie swojego syna Izaaka na ołtarzu, to był to obraz tego, że setki lat później Pan Bóg ofiaruje swojego Jedynego Syna (1 Ks. Mojżeszowa 22.9; Rzymian 8.32). Gdy Bóg oczekiwał ofiar z krwi na przebaczenie grzechu, malował obraz doskonałej ofiary której sam dokona na krzyżu (Hebrajczyków 10.10).

Małżeństwo jest obrazem przymierza, jakie Bóg ma ze swoim ludem (Hebrajczyków 9.15). Przymierze jest nierozerwalnym zaangażowaniem i Bóg chce, abyśmy rozumieli jak jest to poważne. Jeśli rozwodzimy się z kimś z kim zawarliśmy przymierze, to jest to kpina ze stworzonej przez Boga koncepcji związku przymierza. Kościół (ci, którzy przyjęli Jezusa za Pana i Zbawiciela) jest przedstawiany w Piśmie Świętym jako "Oblubienica Chrystusa" (2 Koryntian 11.2; Ks. Objawienia 19.7-9). My, jako jego lud, jesteśmy "zaślubieni" z nim poprzez przymierze, które On ustanowił. Podobny obraz jest wykorzystany w Ks. Izajasza 54.5 odnośnie Boga i Izraela.

Gdy Bóg ustanowił małżeństwo w Ogrodzie Eden, stworzył go jako obraz najwspanialszej jedności jaka może istnieć między ludźmi (1 Ks. Mojżeszowa 2.24). On chciał, abyśmy rozumieli jedność jaką możemy z nim mieć poprzez odkupienie (1 Koryntian 6.17). Gdy mąż lub żona decydują się naruszyć przymierze małżeństwa, to psują obraz przymierza Bożego z nami.

Ks. Malachiasza 2.15 podaje nam inny powód dla jakiego Bóg nienawidzi rozwodu. On mówi, że pragnie "potomstwa Bożego." Bożym planem dla rodziny było to, aby mężczyzna i kobieta powierzyli się sobie wzajemnie na całe życie i aby wychowywali dzieci, tak by również rozumiały koncepcję przymierza. Dzieci wychowane w zdrowym domu, składającego się z dwojga rodziców ma znacznie większe szanse zawarcia udanego małżeństwa.

Gdy Jezus został zapytany dlaczego Prawo dopuszcza rozwód, odpowiedział, że Bóg dopuścił je "z powodu waszego zatwardziałego serca, ale na początku tak nie było" (Ew. Mateusza 19.8; tłum. Biblia Poznańska). Bóg nigdy nie zamierzał, aby rozwód był częścią ludzkiego doświadczenia i to go zasmuca gdy zatwardzamy nasze serca i łamiemy przymierze, które On stworzył.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego Bóg nienawidzi rozwodu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries