settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego Bóg nienawidzi grzechu?

Odpowiedź


Bóg nienawidzi grzechu ponieważ jest całkowitym zaprzeczeniem jego natury. Psalmista opisuje Bożą nienawiść do grzechu w ten sposób: "Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości. Zły nie może z tobą przebywać" (Psalm 5.5). Bóg nienawidzi grzechu, ponieważ jest święty; świętość jest najbardziej wzniosłym spośród wszystkich jego cech (Ks. Izajasza 6.3; Ks. Objawienia 4.8). Jego świętość całkowicie przepełnia jego istotę. Jego świętość uosabia jego doskonałą moralność i jego całkowitą wolność od jakiegokolwiek skażenia (Psalm 89.35; 92.15; Rzymian 9.14).

Biblia przedstawia Boży stosunek do grzechu jako silne uczucie wrogości, obrzydzenia i całkowitą niechęć. Na przykład, grzech opisany jest jako gnijące wrzody (Ks. Izajasza 1.6), wielki ciężar (Psalm 38.4), plugawy brud (Tytusa 1.15; 2 Koryntian 7.1), wiążący dług (Ew. Mateusza 6.12-15), ciemność (1 Jana 1.6) oraz szkarłatna plama (Ks. Izajasza 1.18).

Bóg nienawidzi grzechu z prostego powodu- grzech oddziela nas od niego: "Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy" (Ks. Izajasza 59.2; zobacz także Ks. Izajasza 13.11; Ks. Jeremiasza 5.25). To grzech spowodował, że "skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu" (1 Ks. Mojżeszowa 3.8). Grzech zawsze przynosi oddzielenie i fakt, że Bóg nienawidzi grzechu oznacza, że nienawidzi być od nas oddzielony. Jego miłość wymaga odnowienia, który z kolei wymaga świętości.

Bóg również nienawidzi grzechu z powodu jego subtelnego oszustwa, które wiąże nas ze skupianiem się na przyjemnościach tego świata, wyłączając nas z otrzymywania Bożych błogosławieństw. Ci, którym zostały przebaczone grzechy mogą powiedzieć, "przed Twym obliczem — pełnia radości, po Twej prawicy radość trwa na wieki" (Psalm 16.11; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Podążanie za grzechem jest odwróceniem się plecami do darów Boga, który ma "myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją" (Ks. Jeremiasza 29.11). Boża nienawiść grzechu wskazuje, że On kocha swoich ludzi i chce im błogosławić.

Innym powodem dla którego Bóg nienawidzi grzechu jest to, że zaślepia nas na prawdę. Jezus porównał fałszywych nauczycieli do "ślepych, którzy są przewodnikami ślepych" (Ew. Mateusza 15.14). Jan powiedział, że ten kto nienawidzi swojego brata "jest w ciemności i w ciemności chodzi, i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy" (1 Jana 2.11). Grzech ma konsekwencje, które grzesznik często ignoruje. "Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie" (Galacjan 6.7; zobacz także 4 Ks. Mojżeszowa 32.23). Bóg nienawidzi grzechu z tego samego powodu z jakiego światło nienawidzi ciemności a prawda nienawidzi kłamstwa. Bóg chce, aby jego dzieci zdążały "do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia" (Kolosan 2.2), a grzech tylko w tym przeszkadza.

Bóg nienawidzi grzechu, ponieważ zniewala nas i ostatecznie nas zniszczy. Tak jak grzech Samsona poprowadził go do fizycznej ślepoty i zniewolenia (Ks. Sędziów 16.21), nasz grzech poprowadzi nas do duchowej ślepoty i więzów. "Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?" (Rzymian 6.16). Bóg jest źródłem życia i On przedłuży to życie do wieczności dla wszystkich, którzy wierzą. Grzech jest barierą/ przeszkodą w przyjęciu życia i jest to jeden z powodów, dla których Bóg go nienawidzi.

Bóg nienawidzi grzechu, ponieważ osłabia on naszą miłość do niego. Biblia mówi, "Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata" (1 Jana 2.15-16). Jakub ostrzega nas przed niebezpieczeństwem chwytania świata: "Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga" (Jakuba 4.4). Nikt nie może służyć dwóm panom (Ew. Łukasza 16.13) i musi wybrać pomiędzy grzechem a sprawiedliwością.

Jako wierzący, powinniśmy nienawidzić grzechu tak jak Bóg. "Synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności" (1 Tesaloniczan 5.5). Musimy rozumieć, że Bóg oddzielił nas; jesteśmy "narodem świętym, ludem przeznaczonym na własność dla Boga" (1 Piotra 2.9; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Nie możemy stać się święci sami z siebie, ale Bóg obdarza nas swoim Duchem Świętym, aby nas uświęcał (2 Tesaloniczan 2.13). Mamy jego obietnicę, że pomoże nam w naszym zmaganiu się z grzechem (1 Koryntian 1.8).

Nienawidzimy grzechu, ponieważ oddziela nas od Boga. Nienawidzimy grzechu, ponieważ osłabia naszą miłość i otępia naszą świadomość, ponieważ wiąże nas/ zniewala i oślepia. Nienawidzimy go, ponieważ zasmuca Ducha Bożego (Efezjan 4.30). Nasza modlitwa do Świętego brzmi, "A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa" (1 Tesaloniczan 5.23).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego Bóg nienawidzi grzechu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries