settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest biblijny pogląd na seksualność?

Odpowiedź


Ludzka seksualność, włączając w to fizyczne, emocjonalne i duchowe zawiłości, są Bożym wynalazkiem. On obdarował seksualnością ludzi jako dar z dwoma funkcjami: aby podtrzymać rodzaj ludzki i stworzyć intymną więź pomiędzy mężem i żoną. Właściwe wykorzystanie seksualności prowadzi nas do zrozumienia intymności z Bogiem w lepszy sposób; złe wykorzystanie tego daru niszczy intymność z Bogiem i zastępuje ją seksualnością. Aby zrozumieć biblijny pogląd na temat seksualności, zbadamy jej wieloaspektową naturę po jednym aspekcie na raz.

Pierwsza wzmianka o seksualności w Biblii pojawia się w Ogrodzie Eden. Bóg powiedział Adamowi i Ewie, aby "rozradzali się i rozmnażali się, i napełniali ziemię, czyniąc ją sobie poddaną" (1 Ks. Mojżeszowa 1.27-28; tłum. Biblia Warszawska), polecenie które wymaga seksu. Krótko po tym, czytamy, że Adam "poznał Ewę, żonę swoją, która poczęła..." (1 Ks. Mojżeszowa 4.1; tłum. Biblia Gdańska). Słowo poznał jest pełniejszym tłumaczeniem tej koncepcji niż bardziej współczesne zwroty, takie jak „obcował”. Wskazuje na znacznie więcej aniżeli akt fizyczny. Gdy Adam "poznał" swoją żonę, pierwsza para doświadczała seksualności w sposób w jaki Bóg im ją podarował. Seks miał być działaniem łączącym do którego weszli wspólnie, było ono niepodobne do żadnego innego połączenia. To było szczególnie zaprojektowane przez ich Stworzyciela, aby było jedynym, najbardziej intymnym działaniem dwojga ludzi jakiego mogli doświadczyć. W ramach przymierza małżeństwa, święta jedność seksualna jest siłą łączącą, która zbliża parę do siebie jako "jedno ciało" (1 Ks. Mojżeszowa 2.24; Ew. Mateusza 19.6). Odkrywają i dzielą się ze sobą w sposób, który jest wyłączny dla pary i tworzy świętą jedność.

Cokolwiek Bóg tworzy, szatan deprawuje. Nie minęło dużo czasu zanim upadła ludzkość zniekształciła i zniszczyła Boży święty dar seksualności. W czasie gdy Bóg dał Prawo Izraelitom, musiał zabronić wszelkiego rodzaju zboczeń seksualnych, które były akceptowane przez ówczesne kultury. Bóg wyznaczył jednego mężczyznę dla jednej kobiety od czasu aktu stworzenia, ale teraz musiał doprecyzować i zabronić wszelkich praktyk perwersji jakie ludzie wymyślili. Wraz ze wzrostem liczby ludności na ziemi Bóg zacieśnił granice etyczne dotyczące małżeństwa z bliskimi krewnymi. 3 Ks. Mojżeszowa, rozdziały 18 i 19 szczegółowo opisują wiele z tych zakazanych praktyk, takich jak seks z bliskim członkiem rodziny, cudzołóstwo i homoseksualizm.

I chociaż poligamia była tolerowana za czasów Starego Testamentu, częściowo z powodu braku opcji dla samotnych kobiet i konieczność posiadania przez mężczyzn wielu synów dla przetrwania linii rodzinnej, praktyka ta nie istniała w czasach Nowego Testamentu. W rzeczywistości, Jezus powtórzył Boży początkowy cel małżeństwa, gdy został zapytany o rozwód. W Ew. Mateusza 19.3-6 (tłum. Biblia Warszawska) Jezus powiedział, "Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza." Bycie mężem jednej żony było wymogiem dla przywódców kościoła (1 Tymoteusza 3.2, 12; Tytusa 1.6).

Znaczący procent światowych problemów ma swój początek bezpośrednio lub pośrednio z naszego nadużycia Bożego daru seksualności. Wyobraź sobie jaki mielibyśmy świat gdyby każdy człowiek wypełniał Boże standardy seksualności. Aborcje, rozwody, choroby przenoszone drogą płciową, AIDS, pornografia, handel seksualny, gwałt, porzucone dzieci i pedofilia ustałyby lub zostały znacznie zredukowane. Lawinowe efekty samych tych zmian całkowicie by zmieniły każdy kontynent, każdy naród i każdą kulturę. Gospodarki odbiłyby się, choroby spadłyby gwałtownie, a szpitale psychiatryczne miałyby puste łóżka.

Bóg wie o czym mówi, gdy określa granice swoich darów. Elektryczność jest niesamowitym odkryciem i gdy używana poprawnie przynosi korzyść całej ludzkości. Używana niewłaściwie może okaleczyć lub zabić. Tak samo jest z mocą ludzkiej seksualności. Gdy dążymy do życia w ramach zdrowych granic ustanowionych przez Boga dla naszego dobrego samopoczucia, seksualność jest ponownie dobrym darem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest biblijny pogląd na seksualność?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries