settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat zmiany płci?

Odpowiedź


Chociaż operacje zmiany płci nie są wyraźnie wspomniane w Piśmie Świętym, ludzka seksualność jest jasno określona, począwszy od 1 Ks. Mojżeszowej: "I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną" (1 Ks. Mojżeszowa 1.27-28; tłum. Biblia Warszawska). 1 Ks. Mojżeszowa 1.31 mówi nam, że Jego stworzenie było doskonałe pod każdym względem. Twierdzenie, że płeć nie ma znaczenia, jest niezgodne z Bożym planem stworzenia i Jego obwieszczeniem, że było ono bardzo dobre.

Bóg wyraźnie mówi też o właściwych zachowaniach seksualnych. Seks powinien się odbywać i być uprawiany w monogamicznym związku małżeńskim pomiędzy mężczyzną i kobietą (1 Koryntian 7.2; Hebrajczyków 13.4). Zachowania homoseksualne są złe (1 Ks. Mojżeszowa 19.1-13; 3 Ks. Mojżeszowa 18.22; 20.13; Rzymian 1.26-27; 1 Koryntian 6.9). Nieakceptowalne jest również crossdressing (5 Ks. Mojżeszowa 22.5). Bóg mówi również o rolach płciowych, takich jak przywództwo mężczyzn w domu i kościele (Efezjan 5.21-33). Biblia nie omawia jednak stereotypowych kulturowych ról płciowych. W rzeczywistości daje pełny obraz osobowości. Zachowując wyraźne rozróżnienie na płeć męską i żeńską, Biblia dostarcza wielu przykładów mężczyzn i kobiet, którzy są zarówno opiekunami, jak i odważnymi przywódcami (takimi jak Dawid i żona z Ks. Przyp. Salomona rozdział 31). Biblia nigdzie nie sugeruje, że płeć danej osoby podlega negocjacjom lub jest opcjonalna. Biblia potwierdza wartość i osobowość zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Płeć człowieka ma znaczenie, ale nie jesteśmy jedynie istotami seksualnymi (Galacjan 3.23-29). Wydaje się zatem, że procedury zmiany płci nie są biblijnie akceptowalne.

Należy jednak wspomnieć o kilku bardzo rzadkich wyjątkach. Są ludzie, którzy doświadczają fizycznych defektów w odniesieniu do płci. Najczęstszym - choć nadal niezwykle rzadkim - jest stan interseksualny, w którym dana osoba ma zarówno męskie, jak i żeńskie narządy płciowe. W przypadku osób z zaburzeniami rozwoju płciowego (DSD) zazwyczaj możliwe jest określenie ich płci uwarunkowanej genetycznie i skorygowanie wady wrodzonej poprzez interwencję medyczną. Nie jest to oczywiście operacja zmiany płci, ale po prostu rozwiązanie fizycznego problemu.

Deformacja płci jest grzechem, ale osoby zmagające się ze swoją tożsamością płciową mają odpowiedź. Dla tych, którzy rozważają operację zmiany płci z powodu dawnych zranień lub nadużyć, istnieje uzdrowienie przez Jezusa Chrystusa. Ci, którzy chcą zakwestionować kategorie płci, aby znaleźć jakąś wolność lub usprawiedliwienie, mogą zamiast tego znaleźć prawdziwą wolność w relacji z Bogiem. Ci, którzy chcą zmienić płeć, aby zaangażować się w grzeszne praktyki seksualne, mogą pokutować i zostać zbawieni. Paweł napisał: "Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego" (1 Koryntian 6.9-11; tłum. Biblia Warszawska). Poza Chrystusem wszyscy jesteśmy martwi w naszych grzechach (Efezjan 2.1). Ale w Chrystusie zostaliśmy ożywieni (Efezjan 2.5) i otrzymaliśmy nową tożsamość, jako członkowie Bożej rodziny (Rzymian 8.14-17).EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat zmiany płci?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries