settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o zabawie i rozrywce?

Odpowiedź


Bóg nigdy nie mówi: "Nie będziesz się bawił ani uśmiechał po wszystkie dni twoje". Dobra zabawa nie jest grzechem, ale powinniśmy zwracać uwagę na zasady, które Bóg ustanowił dla pobożnego życia, gdy angażujemy się w zajęcia rekreacyjne. Pierwszą i najważniejszą z nich jest Kolosan 3.17: "i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu". Kiedy odpoczywamy i bawimy się lub szukamy rozrywki, powinniśmy zawsze upewnić się, że te czynności podobają się Bogu.

Rzeczy takie jak jedzenie, wino, pieniądze itp. są moralnie neutralne. Na przykład wino nie jest ani dobre, ani złe. To to, co z nim robimy, czyni je takim. Paweł wskazuje, że "[...] pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy" (1 Koryntian 8.8). Jednak zaraz po tym następuje ważna instrukcja, którą powinniśmy stosować do wszystkich naszych działań, w tym do zabawy i rozrywki. "Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych" (1 Koryntian 8.9). Nasza wolność do relaksu i cieszenia się życiem nigdy nie powinna powodować, że inni potkną się w swojej wierze. Klasycznym przykładem jest to, że nie powinniśmy podawać wina do obiadu, jeśli zaprosiliśmy kogoś, kto jest na odwyku alkoholowym. Powinniśmy podążać za przykładem Pawła: "Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał […] Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić" (1 Koryntian 9.19, 22).

Bóg nie chce również, abyśmy znajdowali się pod wpływem niewierzących. Możemy z nimi przebywać, tak jak czynił to Chrystus, gdy zasiadał do stołu z grzesznikami i poborcami podatkowymi, ale nie powinniśmy pozwalać sobie na uleganie ich wpływom. Paweł pisze: "Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym?" (2 Koryntian 6.14-15; tłum. Biblia Warszawska). Na przykład, mężczyzna nie powinien iść z kumplami na golfa, jeśli powinien spędzać czas na budowaniu relacji ze swoją żoną lub jeśli ich rozmowy są wulgarne lub bluźniercze. Powinniśmy żyć dla Boga we wszystkich rzeczach i powinniśmy mieć siłę, by powiedzieć "Nie!", gdy ktoś próbuje nas od tego odwieść.

Zgodnie z Kolosan 3.17, powinniśmy również dziękować Bogu przez Jezusa Chrystusa za zabawę i rozrywkę, które On nam zapewnia. Ktoś kiedyś zauważył, że "rekreacja" oznacza "ponowne tworzenie" lub "odnawianie". Bóg pozwala nam odnowić się i wzrastać w wierze. Jakub mówi nam: "Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia" (Jakuba 1.17). Zabawa i rozrywka to dary Boga, dane po to, byśmy mogli zbliżyć się do Niego. Powinniśmy o tym pamiętać, kiedy planujemy naszą rekreację i pamiętać, by dziękować Bogu za tak dobry i doskonały dar.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o zabawie i rozrywce?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries