settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat braci i sióstr/ rodzeństwa?

Odpowiedź


Rodzeństwa są często wspominane przez cały Stary i Nowy Testament. Niektóre z najbardziej popularnych rodzeństw jakie znajdujemy to Kain i Abel (1 Ks. Mojżeszowa 4.1-8); Jakub i Ezaw (1 Ks. Mojżeszowa 25.19-27); Józef i jego jedenastu braci (1 Ks. Mojżeszowa 37); Mojżesz, Aaron i Miriam (3 Ks. Mojżeszowa 26.59); Piotr i Andrzej (Ew. Mateusza 4.18); oraz Marta, Maria i Łazarz (Ew. Jana 11.1).

Miłość wśród rodzeństwa powinna być naturalną rzeczą, a Biblia używa takiej miłości phileo jako ilustrację miłości wśród wierzących. Biblia nakazuje kochać siebie wzajemnie w rodzinie Bożej tak jakbyśmy kochali brata i siostrę: "Miłością braterską jedni drugich miłujcie" (Rzymian 12.10; tłum. Biblia Warszawska). Paweł wyraża swoją miłość do świętych w Filipii w taki sposób: "Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani" (Filipian 4.1; tłum. Biblia Warszawska).

Niestety nie wszystkie rodzeństwa okazują sobie wzajemną miłość. Wiele wspomnianych wcześniej rodzeństw jest znanych z konfliktów międzyludzkich, a nawet wzajemnej nienawiści. Kain zabił Abla z zazdrości, popełniając w ten sposób pierwsze morderstwo (1 Ks. Mojżeszowa 4.3-8). Jakub i Ezaw byli w konflikcie od czasu, gdy byli w łonie matki, aż do dorosłości (1 Ks. Mojżeszowa 25.23; 27). Bracia Józefa sprzedali go w niewolę w Egipcie (1 Ks. Mojżeszowa 37.12-28). Nawet historia Marty i Marii zawiera nieporozumienia między siostrami (Ew. Łukasza10.38-42).

Sam Jezus miał rodzeństwo- braci Jakuba, Józefa, Szymona i Judę oraz nieznaną liczbę sióstr (Ew. Mateusza 12.46; 13.55, 56). Jezus raz użył przykładu swojej rodziny, aby zobrazować swoją relację ze swoimi naśladowcami: "A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką? I kto to bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi! Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką" (Ew. Mateusza 12.46-50; tłum. Biblia Warszawska).

Mówiąc to Jezus nie lekceważył swojej rodziny ani nie twierdził, że nie są ważni. Raczej łączył bliską relację rodzinną z więzią jaką dzieli z każdym kto w niego wierzy. W rzeczywistości, więź Jezusa z wierzącymi jest nawet silniejsza, skoro nie jest naznaczona zazdrością, złością, frustracją czy nieporozumieniem.

Zatem czego możemy się uczyć z biblijnych przykładów braci i sióstr? Ważne jest to, aby zrozumieć, że konflikt pomiędzy rodzeństwem nie jest częścią Bożego planu dla rodziny. Chociaż Bóg ostatecznie wykorzystał każdą sytuację, aby wypełnić swoją wolę, konflikt między niektórymi z tych rodzeństw spowodował morderczą zazdrość, smutek, wojny i rozbite rodziny.

Istnieje kilka zasad mających zastosowanie do każdej relacji. Po pierwsze, mamy kochać innych w sposób w jaki odzwierciedla Chrystusową miłość agape: Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością" (1 Jana 4.7-8; tłum. Biblia Warszawska).

Po drugie, mamy okazywać sobie wzajemnie uprzejmość, traktując tych wokół nas w sposób w jaki sami chcielibyśmy być traktowani (Efezjan 4.32; Ew. Łukasza 6.31). To oznacza, że powinniśmy nie tylko odpowiadać wdzięcznie w obliczu gniewu czy oskarżeń, ale także wychodzić naprzeciw (ich potrzebom) w służbie dla nich (Ew. Jana 13.12-14).

Na koniec, Paweł instruuje wierzących, aby ze wszystkimi pokój mieli (Rzymian 12.18), unikając kłótni i konfliktów i pełniąc rolę tych którzy zabiegają o pokój, gdy powstają w naszych rodzinach nieporozumienia.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat braci i sióstr/ rodzeństwa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries