settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie prokreacji zgodnie z Biblią?

Odpowiedź


W pierwszym rozdziale 1 Ks. Mojżeszowej, Bóg mówi Adamowi i Ewie, aby się rozradzali i rozmnażali" (1 Ks. Mojżeszowa 1.28). Pierwszy nakaz- który był także błogosławieństwem- jaki Bóg przekazał ludziom to nakaz posiadania dzieci, prokreacji. Ten sam nakaz/ błogosławieństwo, by się rozradzać i rozmnażać powtórzone jest do rodziny Noego w 1 Ks. Mojżeszowej 9.1 i 7.

Gdy Bóg nadał przykazanie Adamowi i Ewie, aby sie rozmnażali byli jedynymi ludźmi na świecie. Zostali stworzeni mężczyzną i kobietą, ich ciała zaprojektowane dla jedności i płodzenia dzieci (1 Ks. Mojżeszowa 1.27), i Bóg pobłogosławił ich płodnością. Prokreacja była niezwykle ważna, jako że intencją Bożą dla ludzi, stworzonych na jego podobieństwo, było "napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!" (werset 28). Noe, jego żona i trzej synowie i ich żony byli w podobnej sytuacji: byli jedynymi ludźmi żyjącymi na ziemi. Zatem Bóg dał tym ośmiu ludziom podobny nakaz i błogosławieństwo płodności.

Prokreacja jest ważna również dzisiaj. Jeden z powodów jest oczywisty- jeśli nie ma prokreacji, ludzkie istnienie na tej planecie ustanie. Również, posiadanie dzieci jest darem od Boga. Liczne fragmenty Pisma Świętego wskazują na dzieci jako błogosławieństwo, włączając w to Psalm 127.3-5.

"Oto dzieci są darem Pana, Podarunkiem jest owoc łona, Czym strzały w ręku wojownika, Tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan! Nie zawiedzie się, Gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie."

Prokreacja w rodzinie chrześcijańskiej daje rodzicom przywilej pielęgnowania własnego ciała i krwi, przy czym ojcowie ponoszą główną odpowiedzialność za napominanie i wychowywanie je w karności, dla Pana (Efezjan 6.4). Nauczanie swoich dzieci przykazań Chrystusa jest przywilejem i radością.

Żadna z tych rzeczy nie oznacza, że dzisiaj wierzącym nakazuje się prokreację. Jeśli przykazanie „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” staje się nakazem dla wszystkich par by rodziły dzieci, to napotykamy problem. Dopóki nie jesteśmy skłonni powiedzieć, że bezpłodne pary są bezpośrednio nieposłuszne Bogu, nie możemy powiedzieć, że prokreacja jest nakazem. Nigdzie w Piśmie Świętym bezpłodność nie jest potępiona jako grzech czy oznaczona jako przekleństwo od Boga. W sensie biblijnym, możemy podobać się Bogu i przynosić mu chwałę, bez względu na to czy mamy czy nie mamy dzieci. Małżeństwo nie jest obowiązkiem (Ew. Mateusza 19.12) ani też posiadanie dzieci. Jezus, który nie był żonaty i nie miał dzieci, jest doskonałym tego przykładem.

Nawet jeśli fizycznie nie jesteśmy "płodni", możemy być duchowo płodni i rozmnażać mieszkańców królestwa Bożego, gdy jesteśmy posłuszni nakazowi Jezusa, aby "iść i czynić uczniami wszystkie narody" (Ew. Mateusza 28.19, tłum. Biblia Warszawska).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie prokreacji zgodnie z Biblią?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries