settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat oczerniania?

Odpowiedź


Oczernianie jest wyrażaniem fałszywego, ustnego stwierdzenia, które niszczy czyjąś reputację. Oczernianie różni się nieco od zniesławienia tym, że zniesławienie jest pisemnym aktem; oczernianie jest jedynie wypowiedziane ustnie. Biblia wiele mówi na temat oczerniania, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie (Ks. Przyp. Salomona 10.18; 1 Piotra 2.1). Oczernianie jest tak wysoko na Bożej liście przewinień, że ujęte są w Dziesięciu Przykazaniach. Dziewiąte przykazanie mówi, "Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu" (2 Ks. Mojżeszowa 20.16). Mówienie fałszywego świadectwa dotyczy oczerniania, ponieważ nieprawda jest rozsiewana. Oczernianie jest po prostu kłamaniem o kimś z zamiarem sprawienia, aby inni postrzegali tą osobę w złym świetle.

Oszczerstwo to złośliwe kłamstwo, a Bóg nienawidzi kłamstwa (Ks. Przyp. Salomona 6.16-19; 19.22). Skoro Bóg jest autorem prawdy (Ew. Jana 14.6; 1 Jana 5.6), cokolwiek nieprawdziwego jest sprzeczne z jego naturą i tym samym jest dla niego odpychające. Zarówno oczernianie jak i plotkowanie są złe, a Pismo Święte często potępia oba (3 Ks. Mojżeszowa 19.16; Ks. Przyp. Salomona 16.27; 2 Koryntian 12.20). Plotki zbierają sekrety o kimś i przekazują innym; oczernianie tworzy własne sekrety i rozgłasza je wszędzie tam, gdzie uczynią największe szkody.

Nowy Testament odnosi się do oszczerstw jako części naszej starej grzesznej natury. Nie ma miejsca na oszczerstwa w naszym życiu, gdy stajemy się nowymi stworzeniami w Chrystusie (2 Koryntian 5.17). Kolosan 3.7-8 mówi, "Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście; ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych." Nasze słowa mają być poświęcone wielbieniu Boga, tak jak nasze ciała (Rzymian 12.1-2; Efezjan 4.29). Ci, którzy znają Boga maja odpowiedzialność powstrzymania się przed oszczerstwami. "Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże; z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno" (Jakuba 3.9-10). Oczernianie jest praktyką, którą należy wyplewić, jeśli zamierzamy naśladować Jezusa (zob. Rzymian 6.11-14).

W Rzymian 1.28-32 Paweł podaje listę wielu cech zdeprawowanego umysłu, a na tej liście znajdują się pomówienia/ oszczerstwa (werset 30). Kiedy oczerniamy innych, decydujemy się zejść ze ścieżki, którą Bóg dla nas wyznaczył. On nie będzie uczestniczył z nami w naszych staraniach zniszczenia kogoś naszymi słowami. Oszczerstwa pochodzą z serca, i gdy jesteśmy kuszeni do wypowiadania nieprawdziwych twierdzeń o kimś, powinniśmy najpierw zbadać nasze własne serca, aby zobaczyć jaki brzydki korzeń rozbudza te pragnienia. Jezus powiedział, "Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa" (Ew. Mateusza 15.18-19). Bóg chce, abyśmy widzieli, że oczernianie kogoś jest wskaźnikiem, że nasze serca nie mają z nim właściwej relacji. Pragnienie oczerniania może wypływać z korzenia zgorzknienia (Hebrajczyków 12.15), z nierozwiązanego bólu (1 Piotra 3.14-16), z nieprzebaczenia (2 Koryntian 2.10-11; Efezjan 4.32), z zazdrości (Galacjan 5.20; 2 Koryntian 12.20) lub innego rodzaju grzechu własnego serca.

Bożym rozwiązaniem dla oszczerstw jest wzajemna miłość (Ew. Jana 13.34). Nie oczerniamy ludzi, których kochamy (1 Koryntian 13.4-7). Miłość chce najlepszych rzeczy dla innych, a to oznacza strzeżenie ich reputacji jak swojej własnej (Ew. Mateusza 7.12). "Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość" (Rzymian 13.10). Gdy skupiamy się na posłuszeństwie Panu poprzez kochanie (ich) tak jak On ukochał nas, oczernianie nie będzie nas kusiło.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat oczerniania?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries