settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o niezdecydowaniu / byciu niezdecydowanym?

Odpowiedź


Być niezdecydowanym zazwyczaj oznacza mieć trudności z podjęciem decyzji. Niezdecydowanie może również odnosić się do współpracy zespołowej, w której nie osiągnięto żadnego rozwiązania. Niezdecydowanie to kwestia, która nie jest jasno określona. Jesteśmy niezdecydowani, gdy jesteśmy niepewni lub brakuje nam silnego przekonania w danej sprawie. Niezdecydowanie jest powszechne, gdy musimy podjąć decyzję, która będzie miała nieprzyjemne konsekwencje. Są chwile, kiedy pozostawanie niezdecydowanym jest mądre. Możemy na przykład nie mieć wszystkich informacji lub dana kwestia jest mało istotna, a opinia na jej temat mogłaby jedynie wprowadzić podziały. Jednak w większości przypadków niezdecydowanie wskazuje na brak chęci do przestrzegania absolutnych zasad i wypowiadania się w ich obronie. W tym sensie niezdecydowanie jest słabością (Ew. Jana 12.43).

Kilka miejsc w Piśmie Świętym pokazuje głupotę niezdecydowania. Żona Lota zginęła z powodu niezdolności do podjęcia decyzji wyboru między Sodomą a posłuszeństwem Bogu (1 Ks. Mojżeszowa 19.26). Jozue przypomniał ludowi Izraela o konieczności wyboru strony w kwestii ich kultu i jasno określił swoją decyzję: "wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu" (Ks. Jozuego 24.15; tłum. Biblia Warszawska). Na górze Karmel, gdy prorok Eliasz stanął twarzą w twarz z Achabem i prorokami Baala, zwrócił się do niezdecydowanych Izraelitów: "Eliasz stanął przed ludem i powiedział: "Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim! Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa" (1 Ks. Królewska 18.21). Chociaż przekonany o grzechu, dzięki prowadzeniu Ducha Świętego, Feliks odmówił podjęcia decyzji i odesłał Pawła wskazując że wezwie go ponownie "w sposobnej chwili" (Dz. Apostolskie 24.25). Jezus ostrzegł nas, że "nikt nie może dwom panom służyć" (Ew. Mateusza 6.24).

Rzymian 14.5 odnosi się do niezdecydowania w kwestii osobistych przekonań: "Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu." Bóg dał nam swoje Słowo, aby pouczać nas w ważnych sprawach (Psalm 32.8; 119.105), ale pozostawia miejsce na osobiste opinie i przekonania w mniej ważnych sprawach, gdy staramy się podobać Mu we wszystkim. To, czego Biblia nie akceptuje, to mędrkowanie. Kiedy modlimy się o mądrość, musimy wierzyć, że Bóg nas słyszy i odpowie (1 Jana 5.15; Jakuba 1.5). Kiedy prosimy w zgodzie z wolą Bożą, musimy prosić "z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej." (Jakuba 1.6). Innymi słowy, modlitwa bez wiary jest duchowym niezdecydowaniem.

Musimy szukać mądrości, aby wiedzieć, w jakich kwestiach warto być zdecydowanym (Ks. Przyp. Salomona 2.2-6). Media społecznościowe płoną od palących opinii na każdy temat, ale wielu z tych, którzy podsycają ogień, odniosłoby korzyści z bycia bardziej niezdecydowanymi. Nasza kultura zastąpiła opinię prawdą, a pasję przekonaniem. Nie musimy mieć twardej i szybkiej opinii na każdy temat, ani czuć presji, by "stanąć po którejś stronie", gdy brakuje nam wszystkich informacji lub wykształcenia w danej kwestii. Poświęcenie czasu na wysłuchanie wszystkich stron w danej sprawie jest oznaką mądrości (Ks. Przyp. Salomona 18.13, 17).

Ale jeśli chodzi o podstawowe zasady ewangelii lub nieomylność Słowa Bożego, nie możemy być niezdecydowani (2 Tymoteusza 3.16; Ew. Jana 17.17). Mamy dostęp do większej ilości informacji niż kiedykolwiek wcześniej w historii, więc nie ma usprawiedliwienia dla chrześcijanina, który nie zna Bożych standardów w kwestiach moralnych, obywatelskich i relacyjnych naszych czasów. Wiele duchowego niezdecydowania jest motywowane strachem przed człowiekiem, a nie brakiem wiedzy (Galacjan 1.10).

Kiedy przyjmujemy nastawienie, że nasza opinia może podważyć niezmienne stwierdzenia Boże, tworzymy atmosferę niezdecydowania tam, gdzie nie powinno ono istnieć. Tylko dlatego, że biblijny standard sprawia, że czujemy się niekomfortowo lub przeciwstawia nas poprawności politycznej, nie oznacza, że powinniśmy być niezdecydowani w tej kwestii.

Umysły zdrowych chrześcijan są zdecydowane w sprawach, które mają znaczenie i pokornie nauczają w sprawach, które nie mają znaczenia. Wciąż studiują, aby okazać się uznanymi przed Bogiem (2 Tymoteusza 2.15), tak aby kształtować pobożne przekonania nawet na tematy w "odcieniach szarości" [niejednoznacznych- wyjaśnienie od tłum.] naszego życia. Uważają, by nie osądzać innych, którzy służą Bogu w inny sposób (Rzymian 14.1-4), ale są zdecydowani co do Bożego planu dla ich własnego życia. Kiedy żyjemy w sposób zgodny z tymi przekonaniami, nie wstrząsają nami żadne nowe idee ani trendy kulturowe (Ew. Mateusza 7:24-27). W życiu chrześcijanina nie ma miejsca na niezdecydowanie w kwestii tego, co Bóg uznał za prawdę.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o niezdecydowaniu / byciu niezdecydowanym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries