settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia o niepokoju?

Odpowiedź


Biblia ma wiele do powiedzenia na temat niepokoju, ale samo słowo może nie pojawiać się tak często. Zamiast tego używane są synonimy takie jak kłopot, ciężar, niepokój czy troski.

Konkretnych przyczyn niepokoju jest prawdopodobnie więcej, niż można wyliczyć, ale kilka przykładów z Biblii wskazuje na pewne ogólne jej przyczyny. W 1 Ks. Mojżeszowej w rozdziale 32 Jakub powraca do domu po wielu latach nieobecności. Jednym z powodów dla jakich opuścił dom była ucieczka przed gniewem swojego brata Ezawa, któremu Jakub ukradł pierworództwo i błogosławieństwo ich ojca. Teraz, gdy Jakub zbliża się do swojej ziemi rodzinnej, słyszy, że Ezaw wychodzi na jego spotkanie z 400 ludźmi. Jakub jest natychmiast zaniepokojony, spodziewając się strasznej bitwy z bratem. W tym przypadku niepokój jest spowodowany zerwaną relacją i wyrzutami sumienia.

W 1 Ks. Samuela w 1 rozdziale, Anna jest zrozpaczona ponieważ jest bezpłodna i była wyśmiewana przez Peninnę, drugą żonę jej męża. Jej rozpacz spowodowana jest niespełnionym pragnieniem i nękaniem jej przez rywalkę.

W 4 rozdziale Ks. Estery, lud żydowski jest pełen niepokoju, ponieważ wyszedł dekret królewski zezwalający na ich zabicie. Królowa Estera jest zaniepokojona, ponieważ planowała zaryzykować swoim życiem (udając się do króla) w imieniu jej ludu. Strach przed śmiercią i nieznanym jest kluczowym elementem niepokoju.

Nie każdy niepokój jest grzechem. W 1 Koryntian 7.32 Paweł stwierdza, że nieżonaty mężczyzna troszczy się o sprawy Pańskie, podczas gdy żonaty mężczyzna troszczy się o to, by podobać się żonie. W tym przypadku, troska nie jest grzesznym strachem, lecz głębokim, właściwym zainteresowaniem.

Prawdopodobnie najbardziej znany fragment dotyczący niepokoju pochodzi z Kazania na Górze z Ew. Mateusza z 6 rozdziału. Nasz Pan ostrzega nas przed niepokojem odnośnie wielu trosk życia. Dla dziecka Bożego, nawet rzeczy potrzebne takie jak jedzenie i ubiór nie są czymś o co mamy sie martwić. Używając przykładów z Bożego stworzenia, Jezus naucza, że nasz Ojciec Niebiański zna nasze potrzeby i troszczy sie o nas. Jeśli Bóg troszczy się o takie proste rzeczy jak trawa, kwiaty i ptaki, czy nie będzie o wiele bardziej troszczył sie o ludzi, których stworzył na swój obraz? Zamiast się martwić o rzeczy nad którymi nie mamy kontroli, powinniśmy szukać "najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane" (werset 33; tłum. Biblia Warszawska). Stawianie Boga na pierwszym miejscu jest lekarstwem na niepokój.

Wiele razy, niepokój czy obawa jest skutkiem grzechu, a lekarstwem jest uporanie się z grzechem. Psalm 32.1-5 mówi, że osoba której grzech jest wybaczony jest błogosławiona a ciężkie poczucie winy jest zabrane, gdy grzechy są wyznane. Czy zerwany związek powoduje niepokój? Spróbuj się pojednać (2 Koryntian 13.11). Czy strach przed nieznanym prowadzi do niepokoju? Powierz tą sprawę Bogu, który o wszystkim wie i ma nad wszystkim kontrolę (Psalm 68.20). Czy przytłaczające okoliczności wywołują niepokój? Miej wiarę w Bogu. Kiedy uczniowie popadli w rozpacz podczas burzy, Jezus najpierw zgromił ich brak wiary, a potem wiatr i fale (Mateusza 8:23-27).Dopóki jesteśmy z Jezusem, nie ma się czego bać.

Możemy polegać na Panu, że zabezpieczy nasze potrzeby, będzie strzegł nas przed złem, poprowadzi nas i zachowa w bezpieczeństwie nasze dusze na wieki. Być może nie jesteśmy w stanie zapobiec pojawieniu się myśli pełnych niepokoju w naszych umysłach, ale możemy ćwiczyć właściwą reakcję. Filipian 4.6, 7 (tłum. Biblia Warszawska) daje nam wskazówki "nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie."

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia o niepokoju?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries