settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat niepewności?

Odpowiedź


Bycie niepewnym to brak pewności siebie czy zaufania, czy to w siebie samego czy w kogoś innego. Istnieje wiele powodów niepewności, ale główną spośród nich jest nasz upadek w pełnym zaufaniu Bogu (Ks. Jeremiasza 17.7-8). Jako wierzący, mamy to zapewnienie: "Dlatego ufa ci każdy, kto zna Twoje imię, bo nie opuszczasz, Panie, nikogo, kto Cię szuka" (Psalm 9.11; tłum. Biblia Warszawsko- Praska; zobacz także 5 Ks. Mojżeszowa 31.8; Treny 3.57). Jeśli wiemy, że Bóg jest z nami, dlaczego wciąż doświadczamy uczucia niepewności, wątpliwości i lęku? Dlaczego Bóg wydaje się być tak daleko?

W arsenale szatana, jedną z największych broni jest zwątpienie. Szatan uwielbia gdy kwestionujemy to kim jesteśmy i to jak wypadamy na tle innych (Efezjan 2.1-2; Efezjan 6.12; 1 Ks. Samuela 16.7). On chce, abyśmy się czuli niepewnie w kwestii znaczenia i celu dla naszego życia, tego gdzie zmierzamy i jak tam dotrzemy.

Innym powodem poczucia niepewności jest polegania na zamożności i dobrobycie zamiast na Bogu. Świat często mówi nam, że miarą naszego sukcesu jest ilość naszej własności. Rzeczy takie jak posiadanie najnowszej technologii, najlepszych ubrań, najszybszych pojazdów lub największych domów są postrzegane jako wyznacznik sukcesu, a nawet środek ochrony przed trudnościami. A mimo to Biblia naucza nas, abyśmy nie pokładali nadziei w ziemskich bogactwach, ale w Bogu: "Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela" (1 Tymoteusza 6.17; pochylenie tekstu dodane; tłum. Biblia Warszawska; zobacz także Ew. Marka 10.23-25; Ew. Łukasza 12.16-21). Bogactwa, bycie niepewnym, z pewnością przyniesie niepewność tym, którzy na nich polegają.

Wielokrotnie niepewność przyjmuje formę zmartwienia na temat przyszłości. Jezus wyraził swoje współczucie, gdy powiedział: "Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia..." (Ew. Mateusza 6.31-34; tłum. Biblia Warszawska). Niepokojące obawy o przyszłość są zakorzenione w zwątpieniu w Boże zaopatrzenie. Rodzi to silne poczucie niepewności i braku spokoju, co skutkuje strachem i depresją. Gdy wątpimy w Boga, wygrywa szatan (Filipian 4.6; 1 Piotra 5.8).

Niepewność może wynikać z bycia skupionym na rzeczach tego świata: "Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca" (1 Jana 2.15; tłum. Biblia Warszawska). Bezpieczeństwa nie można znaleźć w ludziach, rzeczach czy instytucjach tego świata, włączając w to instytucje rządowe. Niektórzy ludzie mają obsesję na punkcie posiadania właściwych przywódców w rządzie, właściwych praw i właściwej polityki. Gdy rząd jest w niewłaściwych rękach, twierdzą, że naród jest skazany na zagładę. Jednak Biblia naucza nas, że Bóg ma kontrolę i Jego suwerenność rozciąga się również na przywódców rządowych (Ks. Przyp. Salomona 21.1; Ks. Daniela 2.21). Chociaż powinniśmy praktykować dobre obywatelstwo i głosować zgodnie z sumieniem, musimy także rozpoznać to, że polityka rządowa nie może nas zbawić. Tylko Bóg może to uczynić (Ks. Izajasza 33.22; Psalm 143.6; Ks. Jeremiasza 17.5-6).

Inni pokładają swoją ufność w swoim pastorze i innych przywódcach kościoła. Jednak ludzie mogę i na pewno nas zawiodą. Jedynie Chrystus jest pewnym fundamentem. "Dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje" (Ks. Izajasza 28.16; tłum. Biblia Warszawska). Jezus jest kamieniem węgielnym i naszą jedyną nadzieją bezpieczeństwa (Ew. Mateusza 7.24).

Często powodem naszej niepewności jest nadmierne zaabsorbowanie samym sobą, mentalność typu "we wszystkim chodzi o mnie." Biblia ostrzega nas przed skupieniem na sobie i dumą (Rzymian 12.3). Boże dzieło będzie wykonane "nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie" (Ks. Zachariasza 4.6).

Prawdziwe bezpieczeństwo przychodzi gdy uznajemy, że "Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie" (Filipian 4.19). Gdy zmagamy się z uczuciem braku bezpieczeństwa, nigdy nie zapominaj Bożej obietnicy: "Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał" (Ks. Izajasza 26.3; tłum. Biblia Warszawska).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat niepewności?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries