settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest biblijny wzór kobiety?

Odpowiedź


Biblijny model kobiecości to cechy wyróżniające kobietę zgodnie z biblijną definicją. Kiedy Bóg stworzył dwie płcie (1 Ks. Mojżeszowa 1.27; 5.2; Ew. Mateusza 19.4), ustanowił również różne role dla każdej z nich. Zaprojektował ciała i mózgi mężczyzn i kobiet tak, aby działały inaczej i pełniły uzupełniające się role. Mężczyzna nie musi zachowywać się jak kobieta, ponieważ nigdy nie może być kobietą. Mężczyzna nie potrafi przetwarzać informacji jak kobieta, ponieważ jego mózg, DNA i cała istota są męskie. To samo dotyczy kobiet próbujących być mężczyznami.

Poszukiwanie biblijnego modelu kobiecości zaczyna się w tym samym miejscu, w którym ma swój początek biblijny model męskości. List do Galacjan 3.28 mówi, że "nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie" (tłum. Biblia Warszawska). W Chrystusie mamy jednakową wartość i jednakową odpowiedzialność za posłuszeństwo i służbę Panu. Wszystkie biblijne nakazy dotyczące poddania się (Rzymian 12.1-2), służby (Rzymian 12.1) i poświęcenia (1 Koryntian 7.33-35) odnoszą się w równym stopniu do mężczyzn i kobiet.

Tak więc biblijne instrukcje dla każdej kobiety, która dąży do biblijnego modelu kobiecości, zaczynają się od tego, że rodzi się ona na nowo (Ew. Jana 3.3). Musi stać się "nowym stworzeniem" w Chrystusie (2 Koryntian 5.17) i poważnie traktować słowa Jezusa o potrzebie trwania w Nim (Ew. Jana 15.1-5). Słowo Boże musi być jej ostatecznym autorytetem w życiu, ponieważ jeśli jego autorytet nie jest dla niej jasny, stanie się sędzią Pisma Świętego, zamiast pozwolić, by Pismo Święte osądzało ją. Prowadzi to do kompromisu i ostatecznego upadku moralnego (zob. List do Rzymian 1.22-25).

Jednym z powszechnych błędów w dyskusji na temat biblijnej kobiecości jest mieszanie stereotypów kulturowych z prawdą biblijną. Błąd ten powstrzymał miliony kobiet przed realizowaniem swoich marzeń i rozwijaniem darów. Wiele zajęć lub karier było uważanych za "tylko dla mężczyzn", a od kobiet oczekiwano, że pozostaną w domu i będą zajmować się domem. Jednak biblijny model kobiecości nie oznacza, że każda kobieta musi dostosować się do społecznego standardu kobiecości. Dla niektórych kobiet przyjęcie swojej kobiecości będzie oznaczać karierę w medycynie, budownictwie lub egzekwowaniu prawa, ponieważ Bóg obdarzył je talentem do służby w tych obszarach. Dla innych, wychowywanie dzieci i prowadzenie domu jest spełnieniem ich pragnień otrzymanych od Boga.

1 Piotra 3.3-4 rzuca nieco światła na Boże cele dla Jego córek. Chociaż Piotr mówi konkretnie do żon, to instrukcje te odnoszą się do wszystkich kobiet, które dążą do biblijnego modelu kobiecości: "Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem" (tłum. Biblia Warszawska). Biblia nie podaje podobnych instrukcji dla mężczyzn, co ujawnia Boże zrozumienie dla kobiet, które stworzył. On wie, że kobiety zazwyczaj koncentrują się bardziej na swoim wyglądzie zewnętrznym niż większość mężczyzn. Wie również, że fizyczne piękno kobiety jest często wykorzystywane, spłycane i nadużywane do samolubnych celów. Dlatego daje jej znać, że jej prawdziwe piękno nie znajduje się tam, na zewnątrz. Chce, aby Jego córki sięgały głębiej, aby znaleźć odbicie Jego samego, które umieścił w ich wnętrzu.

Fragment z 1 Piotra nie jest potępieniem zewnętrznego piękna, ale przekierowaniem uwagi. Wymodelowana twarz z szorstkim, złośliwym duchem nie przyciąga ludzi z właściwych powodów (Ks. Przyp. Salomona 31.30). Atrakcyjny wygląd szybko traci na atrakcyjności dla tych, którzy są najbliżej kobiety o słabym charakterze. Natomiast kobieta, która chodzi z Bogiem, promieniuje chwałą Bożą na wszystkich, których spotyka. Kobieta, która wzoruje się na biblijnym modelu kobiecości, ma łagodnego i spokojnego ducha, ale może również prowadzić korporację, kierować ekipą remontową lub odkrywać lekarstwa. W rzeczywistości, gdy pozwala Duchowi Świętemu kontrolować ją, Bóg błogosławi jej naturalne uzdolnienia, aby osiągnąć jeszcze więcej, niż mogłaby, gdyby próbowała odnieść sukces na swój własny sposób. Kiedy kobieta zwraca uwagę na piękno swojej duszy, jej atrakcyjność staje się przyczyną jej wywyższenia, a nie wykorzystania. Koncentrując się na rozwijaniu dobroci, łagodności i samokontroli (Galacjan 5.22), staje się bardziej podobna do Jezusa, którego atrakcyjność nie była czymś zewnętrznym, a jednak świat nigdy nie stworzył takiego piękna (Ks. Izajasza 53.2).

Ponieważ większość kobiet w pewnym momencie swojego życia stanie się żonami, biblijny model kobiecości rzutuje na relacje między mężem a żoną. Zgodnie z Pismem Świętym, rola żony różni się od roli męża, ale nie jest podrzędna. Efezjan 5.22-23 jest najczęściej cytowanym fragmentem odnoszącym się do roli żony: "Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała" (tłum. Biblia Tysiąclecia). Błądzimy jednak, gdy traktujemy ten fragment jako samodzielne przykazanie dla kobiet. Jest on umieszczony pomiędzy jeszcze silniejszymi przykazaniami dla całego kościoła. Werset 21 rozpoczyna tę sekcję słowami: "Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!". Pozostała część tego rozdziału nakazuje mężom: "miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie" (werset 25). Polecenie dla żon jest jedynie odzwierciedleniem postawy, jaką powinien przyjąć każdy wierzący (Filipian 2.3). Gdy pobożny mąż kocha swoją żonę tak, jak Chrystus kocha kościół, pobożna żona nie ma większych trudności z poddaniem się jego przywództwu.

Biblijny model kobiecości to coś więcej niż ścieżka kariery czy zdolność do prokreacji i wychowania. Ponieważ każda istota ludzka nosi w sobie unikalny aspekt Bożej natury (1 Ks. Mojżeszowa 1.27), uwielbiamy Go, gdy odbijamy tę naturę wobec świata. Kobiety mogą objawiać Bożą chwałę w sposób unikalny dla ich płci, podobnie jak mężczyźni. W tych zagmatwanych czasach, gdy tożsamość płciowa stała się kwestią preferencji, ważne jest, aby ci, którzy znają i kochają Boga i Jego Słowo, pozostali ugruntowani w Jego prawdzie. Bóg zaprojektował mężczyzn, aby odzwierciedlali Jego chwałę poprzez biblijny model męskości. Zaprojektował kobiety, aby odzwierciedlały inne aspekty Jego chwały poprzez biblijny model kobiecości. Kiedy wszyscy staramy się Go czcić w każdej części naszego życia, będziemy żyć harmonijnie, wypełniając uzupełniające się role, wypełniając misję, którą Jezus powierzył nam wszystkim (Ew. Mateusza 28.19).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest biblijny wzór kobiety?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries