settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat chciwości?

Odpowiedź


Chciwość jest silnym i egoistycznym pragnieniem posiadania więcej czegoś, najczęściej pieniędzy czy władzy. Istnieje wiele ostrzeżeń w Biblii odnośnie ulegania chciwości i zabiegania o bogactwo. Jezus ostrzegał, "Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie" (Ew. Łukasza 12.15). "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną [...] Nie możecie Bogu służyć i mamonie" (Ew. Mateusza 6.19, 24b). Czy Jezus dążył do zdobycia pieniędzy? Nie. Przeciwnie, stał się ubogi dla naszego dobra (2 Koryntian 8.9) i nie miał "gdzie by głowę skłonił" (Ew. Mateusza 8.20). Ani też nie zabiegał o władzę. Raczej pouczał, "Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu" (Ew. Marka 10.43-45).

Chciwość i pragnienie bogactwa są pułapkami, które przynoszą ruinę i zniszczenie. "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy" i chrześcijanie są ostrzegani, aby "nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie" (zob. 1 Tymoteusza 6.9-10, 17-18). Chciwość, nadmierne czy chciwe pragnienie posiadania więcej jest bałwochwalstwem. Efezjan 5.5 mówi, "Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym." Zasada do zapamiętania jest zawarta w Hebrajczyków 13.5: "Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę."

To miłość do pieniędzy, a nie same pieniądze stanowią problem. Miłość pieniędzy jest grzechem, ponieważ staje na drodze do wywyższania Boga. Jezus powiedział, że bardzo ciężko będzie wejść bogatym do Królestwa Bożego. Gdy młody, bogaty właściciel zapytał Jezusa, co powinien uczynić, aby osiągnąć życie wieczne, Jezus powiedział mu, aby sprzedał wszystko co ma i oddał pieniądze biednym. "A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności" (zob. Ew. Mateusza 19.16-22). Polecając mu oddanie swoich pieniędzy, Jezus wskazuje na główny problem tego młodego człowieka: chciwość czy miłość pieniędzy. Mężczyzna nie mógł podążać za Chrystusem, ponieważ podążał za pieniędzmi. Jego miłość do tego świata zakłócała jego miłość do Boga.

Chciwość nie osiąga satysfakcji. Najczęściej im więcej osiągamy, tym więcej chcemy. Dobra materialne nas nie ochronią- w tym życiu czy w wieczności. Przypowieść Jezusa o bogatym głupcu z Ew. Łukasza 12.14-21 dobrze to ilustruje. Ponownie, pieniądze czy bogactwo nie są problemem. Problemem jest nasza postawa względem nich. Gdy pokładamy ufność w bogactwie lub gdy jesteśmy pochłonięci nienasyconym pragnieniem posiadania więcej, nie możemy oddać Bogu chwały i uwielbienia na jakie zasługuje. Mamy służyć Bogu, a nie marnować czas na próby wzbogacenia się (Ks. Przyp. Salomona 23.4). Pragnieniem naszego serca powinno być zabieganie o bogactwa w niebie, a nie martwienie się o to, co będziemy jedli, pili czy nosili do ubrania. "Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane" (zob. Ew. Mateusza 6.25-34).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat chciwości?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries