settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o separacji?

Odpowiedź


Wyobcowanie jest alienacją uczuć. Bycie w separacji oznacza utratę dawnego uczucia i wspólnoty, które kiedyś dzieliło się z drugą osobą. Zwaśnieni małżonkowie stają się wyobcowani, gdy nie mogą pogodzić swoich różnic. Zbuntowane dzieci oddalają się od swoich rodziców, gdy nie chcą być prowadzone lub dyscyplinowane. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, oddalili się od Boga (Rdz 3). Od tego czasu ludzie oddalają się od Niego, a Bóg dąży do pojednania (2 Koryntian 5:19). Oddalenie od Boga i Jego wezwanie do pojednania są głównymi tematami Biblii.

Ponieważ Bóg jest święty i doskonały, nie może tolerować naszego grzechu (Ezdrasza 9:15; Rzymian 6:23), a nasz bunt przeciwko Jego przykazaniom prowadzi do oddalenia się od Niego (Izajasza 53:6). Nie możemy wejść w Jego obecność, oczekiwać, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane, ani chodzić w społeczności z Bogiem, gdy jesteśmy przykryci grzechem (Przysłów 28:9; Psalm 66:18; Jana 9:31). Rezultatem tego oddalenia od Boga jest to, że chodzimy w ciemności (1 Jana 1:5-6; 2:11; Jana 12:35). Będąc odłączonymi od Boga, nie mamy nadziei na życie wieczne ani na przebaczenie grzechów (J 3:19-20). Nasze odseparowane umysły są pełne egoizmu i zła bez oświecającej mocy Bożej sprawiedliwości, która mogłaby je skorygować (Rzymian 1:18-22).

Jezus dał przykład wyobcowania i pojednania w swojej historii o synu marnotrawnym w Ewangelii Łukasza 15:11-32. Syn, pełen poczucia własnej ważności, zażądał od ojca dziedzictwa, a następnie roztrwonił je na dzikie życie. Podczas gdy marnotrawny syn odszedł, ojciec kontynuował swoje prawe życie, tęskniąc za dniem, w którym jego syn wróci do domu. Syn roztrwonił swój majątek, aż rzeczywistość zwróciła jego uwagę. Okazało się, że umiera z głodu w zagrodzie dla świń, nie mając nic do pokazania przez swój rozpustny styl życia. Werset 17 mówi: "Gdy się opamiętał". Opisuje to moment, do którego każdy z nas musi dojść, aby zakończyć separację od naszego niebiańskiego Ojca. Kiedy się opamiętamy, uniżymy się i wyznamy Mu nasz grzech, tak jak uczynił to syn marnotrawny. Tylko wtedy może zakończyć się nasze wyobcowanie i rozpocząć się pojednanie.

Król Dawid jest kolejnym przykładem człowieka, który chodził z Bogiem, ale z powodu grzesznych wyborów oddalił się od Niego. Druga Księga Samuela 11 opisuje pożądanie Dawida do zamężnej kobiety, Batszeby. Uległ tej żądzy i przespał się z Batszebą, która zaszła w ciążę. Aby ukryć swój grzech cudzołóstwa, Dawid kazał zabić jej męża, potęgując w ten sposób swój grzech. Rozdział 12 ujawnia, że Pan posłał proroka Natana do Dawida, aby skonfrontował go z jego niegodziwością. Dawid okazał skruchę i pokorę. Jego modlitwa o uzdrowienie została zapisana w Psalmie 51.

Oddalenie od Boga kończy się, gdy uniżamy się i pokutujemy (Dz 2:38; 3:19). Oddalenie od innych ludzi często można zakończyć w ten sam sposób. Pycha jest często głównym winowajcą, który utrzymuje zerwane relacje w stanie zimnej wojny. Kiedy jedna osoba zdecyduje się zakończyć impas, wyznać rolę, jaką odegrała w separacji i poprosić o przebaczenie, relacja często może zostać przywrócona. Bóg obiecuje przebaczyć i odnowić każdego, kto przychodzi do Niego w imieniu Jego Syna, Jezusa (Rz 10:12-13; J 14:6; Ps 80:19; J 3:16-18). Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa kładzie kres wyobcowaniu od Boga dla wszystkich, którzy przychodzą do Niego z wiarą (J 1:12).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o separacji?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries