settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Atanazjańskie Wyznanie Wiary?

Odpowiedź


Atanazjańskie Credo (znane po łacinie jako Quicumquevult) jest wczesnym podsumowaniem doktryny chrześcijańskiej. Tradycyjnie uważa się, że zostało napisane przez Atanazego, arcybiskupa Aleksandrii, który żył w IV wieku po Chr. Jednak ten tradycyjny pogląd na jego autorstwo jest kwestionowany przez niektórych historyków i uczonych. Wydaje się, że Atanazjańskie Wyznanie Wiary zostało napisane przede wszystkim w celu obalenia herezji dotyczących bóstwa i człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, takich jak arianizm, nestorianizm i monofizytyzm. Atanazjańskie Wyznanie Wiary tradycyjnie brzmi następująco:

"Ktokolwiek chce być zbawiony, powinien przede wszystkim trzymać się wiary katolickiej* [wyjaśnienie na końcu tekstu- przypis od tłum.]. Kto jej nie strzeże w całości i nienaruszalnie, ten niewątpliwie zginie wiecznie". Oto wyznanie wiary katolickiej:

"Czcimy jednego Boga w Trójcy i Trójcę w jedności, nie myląc osób ani nie dzieląc istoty boskiej. Ojciec bowiem jest jedną osobą, Syn drugą, a Duch Święty kolejną. Ale bóstwo Ojca, Syna i Ducha Świętego jest jedno, równe w chwale, współistotne w majestacie. Czym jest Ojciec, tym jest Syn i tym samym jest Duch Święty. Niestworzony jest Ojciec; niestworzony jest Syn; niestworzony jest Duch Święty. Ojciec jest nieskończony; Syn jest nieskończony; Duch Święty jest nieskończony. Wieczny jest Ojciec; wieczny jest Syn; wieczny jest Duch: A przecież nie ma trzech istot wiecznych, lecz jedna, która jest wieczna; tak jak nie ma trzech istot niestworzonych i nieograniczonych, lecz jedna, która jest niestworzona i nieograniczona. Wszechmocny jest Ojciec; wszechmocny jest Syn; wszechmocny jest Duch: A jednak nie ma trzech wszechmocnych istot, lecz jedna, która jest wszechmocna. Tak więc Ojciec jest Bogiem; Syn jest Bogiem; Duch Święty jest Bogiem: A jednak nie ma trzech bogów, lecz jeden Bóg. Tak więc Ojciec jest Panem; Syn jest Panem; Duch Święty jest Panem: A jednak nie ma trzech panów, lecz jeden Pan.

Jak prawda chrześcijańska przymusza nas do uznania każdej odrębnej osoby za Boga i Pana, tak też religia katolicka nie dopuszcza, abyśmy mówili, że jest trzech bogów lub panów. Ojciec nie został ani stworzony, ani spłodzony; Syn nie został ani stworzony, ale sam został zrodzony z Ojca; Duch Święty nie został ani stworzony, ale pochodzi od Ojca i Syna. Tak więc jest jeden Ojciec, a nie trzech ojców; jeden Syn, a nie trzech synów; jeden Duch Święty, a nie trzy duchy. I w tej Trójcy nikt nie jest przed ani po, większy ani mniejszy od drugiego; ale wszystkie trzy osoby są same w sobie, współistotne i współrówne; i dlatego musimy czcić Trójcę w jedności i jednego Boga w trzech osobach. Kto chce być zbawiony, powinien tak myśleć o Trójcy Świętej. Do zbawienia wiecznego konieczne jest, aby również wiernie wierzyć, że Pan nasz Jezus Chrystus stał się ciałem.

Taka jest bowiem prawdziwa wiara, w którą wierzymy i którą wyznajemy: że Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. Jest Bogiem, zrodzonym przed wszystkimi światami z istoty Ojca, i jest człowiekiem, zrodzonym na świecie z istoty Matki - istniejącym w pełni jako Bóg i w pełni jako człowiek z duszą rozumną i ciałem ludzkim; równym Ojcu w boskości, podporządkowanym Ojcu w człowieczeństwie. Chociaż jest Bogiem i człowiekiem, nie jest podzielony, ale jest jednym Chrystusem. Jest zjednoczony, ponieważ Bóg przyjął człowieczeństwo do siebie; nie przekształca bóstwa w człowieczeństwo. Jest całkowicie jeden w jedności swojej osoby, nie mieszając swoich natur. Jak bowiem dusza rozumna i ciało są jedną osobą, tak jeden Chrystus jest Bogiem i człowiekiem.

Poniósł śmierć dla naszego zbawienia. Zstąpił do piekieł i zmartwychwstał. Wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Przyjdzie ponownie, aby sądzić żywych i umarłych. Na jego przyjście wszyscy ludzie powstaną cieleśnie, aby zdać sprawę z własnych czynów. Ci, którzy czynili dobro, wejdą do życia wiecznego, a ci, którzy czynili zło, wejdą w ogień wieczny. To jest wiara katolicka. Nie można być zbawionym, nie wierząc w to mocno i wiernie".

Podczas gdy Atanazjańskie Wyznanie Wiary jest dobrym podsumowaniem chrześcijańskiej doktryny na temat Trójcy Świętej oraz bóstwa/człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, to jest kilka kwestii, które należy wyjaśnić. Po pierwsze, jeśli chodzi o wyrażenie "wiara katolicka"/„kościół katolicki”, nie odnosi się ono do Kościoła rzymskokatolickiego. Słowo katolicki [łac. catholicus] oznacza „powszechny”. Prawdziwym „katolickim” [powszechnym] kościołem są wszyscy ci, którzy w celu zbawienia pokładają wiarę w Jezusie Chrystusie. Zobacz nasz artykuł na temat „Jaka jest różnica między kościołem uniwersalnym a kościołem lokalnym?”. Po drugie, Atanazjańskie Wyznanie Wiary wymaga wiary we wszystkie jego zasady zbawienia. Chociaż zgadzamy się z doktrynami, nie wierzymy, że wszystkie z nich są konieczne do zbawienia.EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Atanazjańskie Wyznanie Wiary?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries