settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Arminianizm, i czy jest biblijny?

Odpowiedź


Arminianizm jest systemem wierzeń, który próbuje wyjaśnić relację pomiędzy Bożą suwerennością a ludzką wolną wolą, szczególnie jeśli chodzi o kwestię zbawienia. Nazwa Arminianizm pochodzi od Jakuba Arminiusa (1560-1609), holenderskiego teologa. Podczas gdy Kalwinizm podkreśla suwerenność Boga, Arminianizm podkreśla odpowiedzialność człowieka. Jeśli mielibyśmy przedstawić Arminianizm, podobnie jak to funkcjonuje w Kalwinizmie, to mielibyśmy pięć poniższych punktów.

1) Częściowe zdeprawowanie- ludzkość jest naznaczona grzechem, ale nie na tyle, by nie mogła przyjść do Boga. Jesteśmy zdolni wybrać lub odrzucić relację z Bogiem bez jego wpływu i udziału. Zauważ, że klasyczny Arminianizm odrzuca „częściowe zdeprawowanie” i utrzymuje pogląd bardzo zbliżony do kalwinistycznego o „całkowitym zdeprawowaniu.”

2) Warunkowe wybranie- Bóg wybrał tych, którzy zostaną zbawieni na podstawie wcześniejszej wiedzy odnośnie tego, kto uwierzy. Bóg wie kto w niego uwierzy i dlatego tych wybiera.

3) Nieograniczone odkupienie- Jezus umarł za wszystkich nawet za tych, którzy nie zostali wybrani i nie uwierzą. Jezus umarł za całą ludzkość, i każdy może być zbawiony jeśli w niego uwierzy.

4) Odparta łaska- Boże powołanie by zostać zbawionym może być odparte i/lub odrzucone. Możemy odeprzeć Boże powołanie, jeśli tak wybierzemy.

5) Warunkowe zbawienie-chrześcijanie mogą utracić zbawienie, jeśli będą nadal grzeszyć i/lub odejdą od Boga. Zauważ jednak, że wielu Arminian zaprzecza „warunkowemu zbawieniu” i utrzymuje pogląd o „wiecznej pewności zbawienia.”

Jedyny punkt Arminianizmu, co do którego czteropunktowi Kalwiniści wierzą że jest biblijny dotyczy nieograniczonego odkupienia. 1 Jana 2.2 mówi, „On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tyko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.” 2 Piotra 2.1 mówi nam, że Jezus wykupił nawet fałszywych nauczycieli, którzy są potępieni: „Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę.” Zbawienie Jezusa jest jak najbardziej dostępne dla każdego i wszystkich, którzy w niego wierzą. Jezus nie umarł tylko za tych, którzy będą zbawieni.

Czteropunktowi Kalwiniści (stanowisko uznane przez służbę Got Questions) postrzegają pozostałe cztery punkty Arminianizmu, w różnym stopniu, za niebiblijne. Rzymian 3.10-18 bardzo mocno podkreśla fakt ludzkiej całkowitej deprawacji (zepsucia). Warunkowe wybranie umniejsza znaczeniu Bożej suwerenności (Rzymian 8.28-30). Odparta łaska niezbyt dostatecznie podkreśla moc i determinację Boga. Warunkowe zbawienie sprawia, że zbawienie jest raczej rodzajem wynagrodzenia, zapłatą za dobre uczynki, aniżeli darem łaski (Efezjan 2.8-10). I chociaż istnieją pewne problemy w obu tych systemach, to jednak Kalwinizm jest bliższy biblijnemu nauczaniu aniżeli Arminianizm. Oba jednak podejścia nie do końca właściwie wyjaśniają relację pomiędzy Bożą suwerennością, a ludzką wolną wolą- co wypływa z faktu, że niemożliwe jest aby pojąć, ograniczonym umysłem ludzkim koncepcję, którą jedynie Bóg w pełni potrafi zrozumieć.
EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Arminianizm, i czy jest biblijny?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries