Czym jest Apokalipsa?


Pytanie: Czym jest Apokalipsa?

Odpowiedź:
Słowo ‘apokalipsa’ pochodzi od greckiego słowa ‘apocalupsis’, które oznacza ‘objawiając, ujawnienie, pozbawiać przykrycia.” Księga Objawienia czasem określana jest jako ‘Apokalipsa św. Jana’, gdyż jest objawieniem danym apostołowi Janowi przez Boga o czasach ostatecznych. Poza tym, grecki wyraz ‘apokalipsa’ jest pierwszym greckim wyrazem użytym w Księdze Objawienia. Zwrot ‘literatura apokaliptyczna’ jest używana do określenia symboli, obrazów i liczb odsłaniających przyszłe wydarzenia. Oprócz Księgi Objawienia w Biblii, znajdują się inna literatura apokaliptyczna: Księga Daniela rozdziały 7-12, Księga Izajasza rozdziały 24-27, Księga Ezechiela rozdziały 37-41 oraz Księga Zachariasza rozdziały 9-12.

Dlaczego w literaturze apokaliptycznej znajduje się tak wiele obrazów i symboli? W księgach apokaliptycznych różne szczegóły zostały ‘zatuszowane’ symbolami i obrazami gdyż było to bezpieczniejsze, aniżeli opisywanie tych rzeczy w sposób jawny i prosty. Poza tym, stworzony symbolizm był elementem zagadki dotyczącej szczegółów czasu i miejsca. Celem takiego symbolizmu jednak nie było wprowadzenia zamieszania, lecz raczej pouczenie i zachęcenie naśladowców Boga do wytrwałości w trudnych czasach.

Poza szczególnym biblijnym znaczeniem terminu ‘apokalipsa’ słowo to jest często używane w odniesieniu do czasów ostatecznych w ogóle, lub do ostatnich chwil czasów ostatecznych. Czasy ostateczne związane z ‘Powtórnym Przyjściem’ Chrystusa i bitwą Armagedon są określane jako Apokalipsa. Apokalipsa będzie pełnym objawieniem Boga, Jego gniewu, Jego sprawiedliwości i Jego miłości. Jezus Chrystus jest pełnią ‘apokalipsy’ Boga, gdyż On objawił nam Boga (Ew. Jana 14.9; Hebrajczyków 1.2).

English

Powrót na polską stronę główną
Czym jest Apokalipsa?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga