settings icon
share icon
Pytanie

Czy Antychryst będzie muzułmaninem?

Odpowiedź


W związku z napięta sytuacją polityczną na Bliskim Wschodzie, a szczególnie twierdzeń szyickich muzułmanów ekstremistycznych odnośne dwunastego imama, wielu ludzi zaczęło zastanawiać się nad tym, w jaki sposób odzwierciedla to proroctwa biblijne. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy na początek zastanowić się nad tym, kim jest dwunasty imam, i czego oczekują od niego w islamie. Po drugie, musimy zbadać twierdzenia postawione przez szyickie środowiska muzułmańskie w odniesieniu do tych nadziei, a po trzecie powinniśmy sprawdzić stanowisko Biblii w tej sprawie.

W szyickim odłamie islamu istnieje dwunastu imamów, czy duchowych przywódców wyznaczonych przez Allacha. Pierwszym jest imam Ali, kuzyn Mahometa, który twierdził, że jest następcą Mahometa (arab. Muhammad). Około 868 roku po Chrystusie, urodził się dwunasty imam, Abu al-Qasim Muhammad (albo Muhammad al Mahdi), który narodził się jedenastemu imamowi. A ponieważ jego ojciec doświadczał ciągłych prześladowań, Mahdi został wysłany do kryjówki, która miała zapewnić mu ochronę. W wieku sześciu lat, na krótko wyszedł z kryjówki po tym jak jego ojciec został zabity, po czym znowu się ukrywał. Mówi się, że ukrywał się w jaskiniach i w sposób ponadnaturalny powróci tuż przed dniem sądu, aby zniszczyć wszelką tyranię i prześladowania, przynosząc harmonię i spokój na ziemi. On jest zbawicielem świata zgodnie z teologią szyicką. Zgodnie z tym co pisze jeden autor, Mahdi będzie obrazem godności Mojżesza, łaski Jezusa oraz cierpliwości Joba w jednej osobie.

Przepowiednie na temat dwunastego imama wskazują na uderzające podobieństwo do biblijnych proroctw odnośnie końca wieków. Zgodnie z islamskim proroctwem, powrót Mahdiego będą poprzedzały liczne wydarzenia w okresie trzyletniego światowego chaosu, i będzie rządził nad Arabami i światem przez siedem lat. Jego pojawieniu się będą towarzyszyły dwa zmartwychwstania, jedno jako słabego a drugie jako sprawiedliwego. Zgodnie z nauczaniem szyickim, przywództwo Mahdiego będzie zaakceptowane przez Jezusa i dwie wspaniałe gałęzie rodzinne Abrahama połączą się na wieki.

Jak twierdzenia szyickich muzułmanów, takich jak prezydenta Iranu- Mahmuda Ahmadnejada- są ze sobą powiązane? Ahmadnejad jest głęboko wierzącym szyitą i twierdzi, że on osobiście przygotuje świat na przyjście Mahiego. Aby świat został zbawiony, musimy być w stanie chaosu i podporządkowania, a Ahmadinejad odczuwa, że został posłany przez Allacha, aby przygotować mu drogę. Ahmadinejad wysuwa wciąż nowe twierdzenia na temat zniszczenia wrogów islamu. Prezydent irański i jego gabinet jakoby podpisali umowę z al Mahdim, w której zobowiązują się do wypełnienia tego zadania. Gdy dziennikarka ABC Anna Curry we wrześniu 2009 roku zapytała wprost na temat jego apokaliptycznych twierdzeń, Ahmadinejad powiedział: „Imam… nadejdzie z postępem, z kulturą, z nauką. On przyjdzie, aby nie było już więcej wojen, wrogości, nienawiści i konfliktów. Wezwie wszystkich do braterskiej miłości. Oczywiście, powróci z Jezusem Chrystusem. Obaj będą współdziałać i wypełniać ten świat miłością.”

Jaki ma to związek z Antychrystem? Zgodnie z 2 Tesaloniczan 2.3-4, w czasie dni statecznych przyjdzie “człowiek niegodziwości”, który będzie sprzeciwiał się Bogu. W Księdze Daniela w rozdziale 7 czytamy, że wizja Daniela dotycząca czterech bestii reprezentujących królestwa, wypełnia ważną rolę w prorockim planie Bożym. Czwarta bestia opisana jako „straszne i groźne zwierzę, i nadzwyczaj silne […] było inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta…” (wersety 7-8). W opisie pojawia się również wzmianka, że ma „mały róg”, który przerósł inne. Ten róg jest często postrzegany jako Antychryst. W wersecie 25 opisany jest jako ten, który „będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu” (3,5 roku).

W Księdze Daniela w rozdziale 8, wizja barana i kozła wskazuje na króla, który ukaże się w dniach ostatecznych (wersety 23-25), zniszczy wielu ludzi, sprzeciwi się Chrystusowi, ale król ten zostanie pokonany. W Księdze Daniela 9.27 znajduje się proroctwo mówiące o tym, że „książę, który ma przybyć” ustanowi siedmioletnie przymierze ze swoim ludem, a później nadejdzie spustoszenie. Kim będzie Antychryst? Nikt do końca tego nie wie, ale podaje się wiele teorii, włączając w to możliwość, że będzie to Arab.

Pomijając różne teorie, wiemy, że istnieje wiele zbieżności pomiędzy chrześcijańską a szyicką teologią, o których warto wspomnieć. Po pierwsze, Biblia mówi, że królestwo Antychrysta będzie panowało przez siedem lat, a islam twierdzi, że dwunasty imam będzie rządził przez siedem lat. Po drugie, muzułmanie przewidują trzyletni okres chaosu zanim objawi się dwunasty imam, a Biblia mówi o 3,5-letnim okresie Wielkiego Ucisku zanim objawi się Antychryst bezczeszcząc świątynię Żydów. Po trzecie, Antychryst opisany jest jako zwodziciel, który ma niby zaprowadzić pokój, ale który rzeczywiście przyniesie wielką wojnę; przepowiednie na temat dwunastego imama dotyczą tego, że zaprowadzi on pokój na ziemi po wybuchu wielkiej wojny z resztą świata.

Czy Antychryst będzie muzułmaninem? Tylko Bóg to wie. Czy istnieją jakieś powiązania islamskiej eschatologii z chrześcijańską? Wydaje się pewne, że istnieją zależności, chociaż przypominają one czytanie opisu wielkiej bitwy, najpierw relacji z perspektywy strony przegranej, usiłującej zachować twarz, a później z perspektywy strony wygranej. Dopóki nie ujrzymy wypełnienia się tych rzeczy, musimy uchwycić się słów z 1 Jana 4.1-4: „Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie”

English



Powrót na polską stronę główną

Czy Antychryst będzie muzułmaninem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries