settings icon
share icon
Pytanie

Kim była Anna w Biblii?

Odpowiedź


Anna była jedną z dwóch żon mężczyzny o imieniu Elkana, który mieszkał "na wzgórzu Efraima" w pobliżu Szilo. Druga żona Elkany, Peninna, miała dzieci, ale Anna nie miała dziecka. Z tego powodu Anna była bardzo zasmucona. Rozpaczliwie pragnęła dziecka, ale nie mogła zajść w ciążę. Co gorsza, Peninna szydziła z Anny z powodu jej bezpłodności. Chociaż Elkana kochał Annę i był dla niej bardzo miły (1 Ks. Samuela 1.5, 8), nieuprzejmość Peninny w połączeniu z jej naturalnym smutkiem była dla Anny zbyt wielka do zniesienia. Anna wołała do Boga o swojej sytuacji. Obiecała Panu, że jeśli da jej syna, poświęci go Bogu jako nazyrejczyka (człowieka przeznaczonego do służby Bogu; zob. 4 Ks. Mojżeszowa 6.1-8).

Gdy Anna żarliwie i cicho się modliła, Heli (kapłan w przybytku) zobaczył ją i uznał za pijaną. Udzielił jej reprymendy, aby przestała pić, a ona wyjaśniła mu- "modliłam się tutaj z powodu mojej wielkiej udręki i smutku" (1 Ks. Samuela 1.16). Następnie Anna opisała swoją trudną sytuację, a Heli powiedział: "Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech ci udzieli tego, o co Go prosiłaś" (1 Ks. Samuela 1.17). Po tych słowach Anna poczuła się lepiej; otrzymała Bożą obietnicę.

Pan odpowiedział na modlitwę Anny. Urodziła syna i nadała mu imię Samuel, które oznacza "wyproszony u Boga". Kiedy dziecko było wystarczająco duże, dotrzymała obietnicy danej Panu, zabierając je do Heliego i oddając je Panu, aby służyło w przybytku. Tam Heli wielbił Boga razem z Anną. Następnie Anna wypowiedziała piękną modlitwę, zapisaną w 1 Ks. Samuela 2.1-10.

W modlitwie Anny Bóg jest przedstawiony jako Ten, który pomaga słabym. Anna i Peninna reprezentują słabych i silnych na tym świecie. Silni często wyśmiewają słabych, ale Bóg słyszy i ratuje Anny tego świata. Modlitwa Anny odnosi się do arogancji dumnych, kontrastując ich wyniosłe słowa z Bożą wiedzą, która jest ogromna i daleko ponad ich zrozumieniem. "Łuk bohaterów będzie złamany, Lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą" (werset 4; tłum. Biblia Warszawska). Swoją modlitwę zaczyna od słów: "Weseli się serce moje w Panu, Wywyższony jest róg mój w Panu". Anna uznała, że jej siła pochodzi od Boga, a nie od niej samej. Nie była dumna ze swojej siły, ale radowała się z Bożej zdolności uczynienia słabego silnym.

Historia Anny daje nam wgląd w Boże serce. Bóg nie gardzi ludzkimi pragnieniami. Tęsknota Anny za dzieckiem została w oczywisty sposób umieszczona w jej sercu przez samego Boga. Jej mąż próbuje ją pocieszyć, mówiąc z irytacją: "Czyż nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów?" (1 Ks. Samuela 1.8). Nie rozumie, dlaczego nie może zadowolić się tym, co ma - czyli nim! Ale pragnienie Anny, by mieć syna, nie zostało ugaszone. Została wyśmiana przez Peninnę i skarcona przez Heliego, ale Bóg ją wysłuchał. Bóg nie skarcił jej za niezadowolenie. Wiemy, że pobożne zadowolenie jest wielkim zyskiem (1 Tymoteusza 6.6). Nie oznacza to jednak, że nasze ludzkie pragnienia - nawet te, które przytłaczają nas smutkiem, gdy są niezaspokojone - są grzeszne w oczach Boga. On rozumie nasze uczucia. On wie, że "Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból" (Ks. Przyp. Salomona 13.12). Zaprasza nas, byśmy zanosili do Niego nasze prośby (Filipian 4.6).

Historia Anny uczy nas również, że Bóg może wykorzystać ludzką słabość do dokonania wielkich rzeczy. Samuel, syn Anny, wyrósł na wielkiego męża Bożego - ostatniego sędziego i proroka, który namaścił dwóch pierwszych królów Izraela. Ale dlaczego historia Anny była konieczna? Dlaczego nie zacząć od Samuela w przybytku lub na początku jego sędziowania? Dlaczego po prostu nie pozwolić mu urodzić się w bogobojnej rodzinie i wysłać anioła, aby powiedział im, aby poświęcili swojego syna Bogu? Krótko mówiąc, po co angażować smutek Anny? Ponieważ Bóg jest uwielbiony w historii Anny. Jej słabość, jej zaufanie Bogu, gdy się do Niego zwracała, żarliwość jej pragnienia i jej wierność w przyprowadzeniu Samuela do Boga zgodnie z obietnicą są dowodami Bożego działania w życiu Anny. Jej łzy miały być częścią chwalebnej historii tego, co Bóg czynił w historii Izraela.

Każdy człowiek doświadcza pragnień, które nie mogą zostać ugaszone i okoliczności, które powodują smutek. Wiele razy po prostu nie rozumiemy tych rzeczy. Ale w życiu Anny widzimy, że Bóg zna naszą historię od początku do końca, że wszystko ma swój cel i że zaufanie do Niego nigdy nie jest chybione.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim była Anna w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries