settings icon
share icon
Pytanie

Kogo dotyczy liczba 144 000?

Odpowiedź


Księga Objawienia św. Jana zawsze stwarzała wiele trudności w interpretacji. Księga jest pełna obrazów i symboli, które interpretowane były w zależności od wstępnych założeń dla całej tej księgi. Istnieją cztery główne drogi interpretacji Księgi Objawienia: 1) preterystyczna (zakłada, że wydarzenia opisane w Księdze Objawienia miały miejsce do końca I wieku); 2) historyczna (która odczytuje Księgę Objawienia jako przegląd historii kościoła od czasów apostolskich do współczesności; 3) idealistyczna (która odczytuje opisane wydarzenia w Księdze Objawienie jako przedstawienie walki pomiędzy dobrem a złem); 4) futurystyczna (która wydarzenia Księgi Objawienia odczytuje jako przyszłe proroctwa). Spośród tych czterech interpretacji, jedynie podejście futurystyczne interpretuje Księgę Objawienia tą samą metodą gramatyczno- historyczną, zastosowano we wszystkich pozostałych tekstach Pisma Świętego. Poza tym, założenie to najlepiej pasuje do samego przesłania Objawienia, jako księgi proroczej (Księga Objawienia 1.3; 22.7, 10,18,19).

Zatem odpowiedź na pytanie ‘kim są 144 000’? będzie zależna od założenia jakie przyjmiemy odnośnie interpretacji Księgi Objawienia. Z wyjątkiem podejścia futurystycznego, pozostałe drogi interpretacji odnoszą się do 144 000 jako liczby symbolicznej reprezentującej symboliczną całość- np. liczbę całkowitą kościoła. Jeśli jednak przyjmiemy takie założenie literalnie: „Usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich” (Księga Objawienia 7.4), zatem żadna informacja w tym fragmencie nie odnosi liczby 144 000 do czegokolwiek innego jak do dosłownej liczby Żydów- 12 000 wziętych z każdego plemienia „synów izraelskich.” Nowy Testament nie podaje żadnych skrótów myślowych jakoby ów Izrael można by zastąpić kościołem.

Ci Żydzi są ‘zapieczętowani’, co oznacza że posiadają szczególną ochronę Bożą przed boskim sądem i tego co uczyni antychryst realizując swoje działania w trakcie okresu wielkiego prześladowania (zobacz Księgę Objawienia 6.17). Okres wielkiego prześladowania dotyczy przyszłego okresu siedmiu lat, w którym Bóg przeprowadzi Swój boski sąd nad tymi, którzy Go odrzucili, dopełniając także Swojego planu wybawienia narodu izraelskiego. Zostało to wszystko spisane zgodnie z Bożym objawieniem przez proroka Daniela (Księga Daniela 9.24-27). 144 000 Żydów to rodzaj „pierwszych owoców” (Księga Objawienia 14.4) spośród potępionego Izraela o którym wcześniej prorokowano (Księga Zachariasza 12.10; Rzymian 11.25-27), a ich misją jest ewangelizacja świata ‘po pochwyceniu’, ogłaszając nowinę podczas okresu wielkiego prześladowania. W efekcie ich misji, miliony- „tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków” (Księga Objawienia 7.9)- uwierzy w Chrystusa.

Wiele zamętu w związku z liczbą 144 000 wynika z fałszywej doktryny Świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy twierdzą, że 144 000 to ograniczona liczba ludzi, którzy będą rządzić z Chrystusem w niebie i spędzą wieczność z Bogiem. 144 000 mają, jak Świadkowie Jehowy nauczają, niebiańską nadzieję. Ci, którzy nie są pośród 144 000 będą cieszyć się tą ziemską nadzieją- rajem na ziemi rządzonym przez Chrystusa i 144 000. Widzimy zatem, że nauczanie Świadków Jehowy ustala podział społeczeństwa w życiu pośmiertnym (kastowość) tych rządzących 144 000 i tych którymi rządzą. Biblia naucza, że nie istnieje doktryna „dwóch klas.” Prawdą jest, zgodnie z Księgą Objawienia 20.4, że będą ludzie którzy będą rządzić z Chrystusem w Tysiącletnim Królestwie. Ludzie ci będą pochodzić z kościoła (wierzący w Jezusa Chrystusa), święci czasów Starego Testamentu (święci, którzy umarli przed Chrystusem) i święci wielkiego prześladowania (ci, którzy przyjmą Chrystusa podczas prześladowania). Jednak Biblia nie wskazuje żadnego ograniczenia liczbowego co do tej grupy ludzi. Poza tym, okres Tysiącletniego Królestwa jest czymś innym aniżeli stan wieczności, który będzie dopełnieniem czasu tysiącletniego. Wtedy to Bóg będzie pośród nas w Nowym Jeruzalem. On będzie naszym Bogiem, a my Jego ludem (Księga Objawienia 21.3). Dziedzictwo nam przyobiecane w Chrystusie i zapieczętowanie Duchem Świętym (Efezjan 1.13-14) stanie się nasze, i będziemy współdziedzicami z Chrystusem (Rzymian 8.17).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kogo dotyczy liczba 144 000?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries