ମୁଁ କିପରି ମୋ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବି?


ପ୍ରଶ୍ନ: ମୁଁ କିପରି ମୋ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବି?

ଉତ୍ତର:
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ ଭୁଲ୍‍ ସ୍ଥାନରେ ପରିତ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚିତତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି । ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ, ଭଲ କାମଗୁଡିକରେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ସ୍ବଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ବର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରୁଥିବା ବିଷୟଗୁଡିକରେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଖୋଜୁଥାଉ । ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏ ସବୁ ଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ସେପରି ମାନେ ନାହିଁ । ବରଂ, ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ନା ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିପାରିବା । ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଳ୍ପ ଅନୁଭବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ନା ନାହିଁ ସେହି ଆଧାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଈଶ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଗୁଡିକ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ।

ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିପରି ନିଶ୍ଚିତରେ ଜାଣିପାରିବେ? 1ଯୋହନ 5:11-13କୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ: “ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଯେ, ଈଶ୍ବର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ଅଛି । ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି, ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି; ଯେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ । ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖିଲି ।“ କିଏ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଛି? ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ବାସ କରିଛନ୍ତି (ଯୋହନ 1:12) । ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି । ଆପଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ପାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି ।

ଈଶ୍ବର ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ଭରସା ପାଇବା । ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ନା ନାହିଁ ତାହା ଭାବି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ବାଇବଲ ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନାକୁ ଅତି ସ୍ବଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛି । ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ (ଯୋହନ 3:16; ପ୍ରେରିତ 16:31) । “ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ବୀକାର କରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ବର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ବାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ“ (ରୋମୀୟ 10:9) । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାପରୁ ମନପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତିକି? ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପର ଦଣ୍ଡ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ମରିଥିଲେ ଓ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତିକି (ରୋମୀୟ 5:8; 2କରିନ୍ଥୀୟ 5:21)? ଆପଣ କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରନ୍ତିକି? ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର “ହଁ” ଅଟେ ତେବେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛନ୍ତି! ଭରସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା । ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନେବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣର ବାସ୍ତବତା ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି: “ପୁଣି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ, ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ହେଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ । ମୋହର ପିତା ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେହି ତାହା ହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ“ (ଯୋହନ 10:28-29) । ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହେଉଛି କେବଳ ଅନନ୍ତ । ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଆମେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବା ଯେପରିକି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା ନାହିଁ (ଗୀତ 119:11), ଏବଂ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ପାପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କୁହେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ: ସନ୍ଦେହ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତତାରେ ରହିପାରିବା! ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଯେ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଜ ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭରସା ରଖିପାରିବା । ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସା ଈଶ୍ବର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଯୋଗାଇଥିବା ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ ।ଓଡ଼ିଆ ପେଜ୍ କୁ ଫେରି ଯାଅନ୍ତୁମୁଁ କିପରି ମୋ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବି?