www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Moeten wij de zondaar liefhebben maar de zonde haten?"

Antwoord:
Vele Christenen hanteren het cliché: “Heb de zondaar lief, maar haat de zonde.” Maar wij moeten ons ervan bewust zijn dat dit een aansporing is voor ons, imperfecte menselijke wezens. Het verschil tussen ons en God voor wat betreft liefhebben en haten is immens. Zelfs als Christenen hebben wij onze tekortkomingen in onze menselijkheid en kunnen we noch volmaakt liefhebben, noch volmaakt haten (dat wil zeggen, zonder boosaardigheid). Maar God kan beide op een perfecte manier doen, omdat Hij God is. God kan haten zonder enige zondige bijbedoelingen. Daarom kan Hij de zonde en de zondaar haten op een volmaakt heilige manier en nog steeds bereid zijn om die zondaar liefdevol te vergeven op het moment dat hij of zij tot inkeer en tot geloof komt (Maleachi 1:3; Openbaring 2:6; 2 Petrus 3:9).

De Bijbel onderwijst duidelijk dat God liefde is. 1 Johannes 4:8-9 stelt: “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.” Het is een mysterieus, maar waar feit dat God een mens tegelijkertijd volmaakt kan liefhebben en haten. Dit betekent dat Hij van die mens kan houden als iemand die Hij heeft geschapen en kan redden, maar hem tegelijkertijd kan haten vanwege zijn ongeloof en zijn zondige leefstijl. Wij kunnen dit als onvolmaakte menselijke wezens niet doen; daarom moeten wij onszelf eraan herinneren dat wij “de zondaar moeten liefhebben maar de zonde moeten haten”.

Hoe werkt dat dan precies? We haten de zonde door te weigeren eraan deel te nemen en door deze te veroordelen wanneer wij deze ontwaren. Zonde moet gehaat worden en mag niet verontschuldigd of te licht opgevat worden. Wij hebben zondaars lief door naar hen toe trouwe getuigen te zijn van de vergeving die beschikbaar is in Jezus Christus. Het is een echte liefdesdaad een ander met respect en vriendelijkheid te behandelen, zelfs als hij (of zij) weet dat je zijn leefstijl en/of keuzes niet goedkeurt. Het is niet liefdevol wanneer we een ander in zijn zonde laten zitten. Het is niet hatelijk wanneer we een ander vertellen dat hij of zij in zonde leeft. Sterker nog, in beide gevallen is het tegenovergestelde waar. We hebben de zondaar lief door hem of haar liefdevol de waarheid te vertellen. We haten de zonde door te weigeren deze goed te keuren, te negeren of goed te praten.
© Copyright Got Questions Ministries