www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Bestaat er wel zoiets als zielsverwanten? Heeft God een specifiek mens in gedachten waar je mee zal trouwen?"

Antwoord:
De Bijbel geeft ons geen aanwijzingen dat er voor elk mens een specifieke huwelijkspartner zou zijn uitgekozen. Het is voor ons onmogelijk om Gods wegen volledig te kunnen begrijpen. We weten dat Hij ons al kent voordat we geboren zijn. “Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt” (Jeremia 1:5). Hij weet welke keuzes wij zullen maken en Hij weet of wij ons tot Hem zullen wenden of niet (Romeinen 8:29-30). Hij weet precies hoeveel haren wij op ons hoofd hebben (Matteüs 10:30). Als wij onszelf aan God onderwerpen en op zoek gaan naar Zijn leiding, dan belooft Hij dat Hij ons de weg zal wijzen. “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg” (Spreuken 3:5-6).

Mensen maken vaak keuzes die niet overeenstemmen met de wil van God – Christenen net zozeer als ongelovigen. Gods plan voor ons leven zou dus volledig in duigen vallen, als Hij inderdaad wilde dat wij met die éne persoon samen zouden zijn, maar wij die gelegenheid niet zouden aangrijpen. Maar de Bijbel vertelt ons dat zelfs het meest “dwaze” plan van God nog steeds veel wijzer is dan het meest wijze plan dat een mens zou kunnen bedenken (1 Korintiërs 1:25), wat betekent dat Zijn plan niet in duigen kan vallen. Wanneer wij besluiten om God te volgen, dan geloof ik dat Hij de juiste mensen en de juiste omstandigheden in onze levens zal brengen die ons zullen vormen zoals Hij heeft gewild. Zelfs als een Christen een ongelovige huwt, heeft God de macht om wonderen te verrichten en het leven van dat mens te veranderen. Wij mensen raken door onze eigen keuzes in de meest netelige situaties verstrikt, maar God kan ons in Zijn oneindige wijsheid en genade hieruit bevrijden als we Hem opzoeken.

Hoewel veel mensen tegenwoordig trouwen, is het niet Gods wil dat iedereen zal trouwen. Paulus zei: “Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik [ongehuwd], maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die” (1 Korintiërs 7:7). Geen van deze twee keuzes, huwen of ongehuwd blijven, is beter dan de andere keuze. Het is duidelijk niet Gods bedoeling dat alle mensen ongehuwd blijven, want dat zou betekenen dat het Zijn bedoeling was dat de aarde onbevolkt zou raken. En Hij wil ook niet dat iedereen zal trouwen, omdat het voor sommige mensen beter is om alleenstaand te zijn. We dienen God allemaal op een andere manier. Welke manier dat ook mag zijn, God wil het centrum van onze levens zijn. Als we Zijn leiding in onze levens nastreven, dan zal Hij ons de weg wijzen en zal Hij onze levens zegenen, zodat we Zijn werk kunnen uitvoeren.

© Copyright Got Questions Ministries