www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is de kerk?"

Antwoord:
Tegenwoordig denken veel mensen dat de kerk een gebouw is. Dit is geen Bijbels begrip van de kerk. Het woord kerk is afkomstig van het Griekse woord "Ecclesia" wat “een bijeenkomst” betekent, of “de mensen die geroepen zijn”. De wortel van het woord “kerk” heeft dus niet betrekking op een gebouw, maar op mensen. Wanneer je mensen vraagt welke kerk zij bezoeken, antwoorden zij meestal: Doopsgezind, Methodistisch of een andere denominatie. Vaak noemen zij dus een kerkgenootschap of een gebouw. Lees Romeinen 16:5: “Groet ook de gemeente [kerk] die bij hen in huis samenkomt…”. Paulus spreekt over de kerk in hun huis; het is geen kerkgebouw, maar een lichaam van gelovigen.

De kerk is het Lichaam van Christus. Efeziërs 1:22-23 zegt: "Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult." Het Lichaam van Christus bestaat uit alle gelovigen van de tijd van het Pinksterfeest tot aan de opname. Het Lichaam van Christus kent twee aspecten:

(1) De universele kerk is de kerk die bestaat uit alle mensen die een persoonlijke relatie met Jezus Christus hebben. 1 Korintiërs 12:13 zegt: "Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn". We zien dat ieder die gelooft een onderdeel van het Lichaam van Christus is. De ware kerk van Christus is niet geen kerkgebouw of kerkgenootschap. De universele kerk van God bestaat uit alle mensen die verlossing hebben ontvangen door hun geloof in Jezus Christus.

(2) De plaatselijke kerk wordt in Galaten 1:1-2 beschreven: “Van Paulus, een apostel … aan de gemeenten [kerken] in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn”. Hier zien we dat er in de provincie Galatië veel verschillende kerken bestonden. We noemen deze de plaatselijke kerken. Een Doopsgezinde kerk, een Lutheraanse kerk, een Katholieke kerk, enzovoorts is niet DE kerk, zoals voor de universele kerk het geval is, maar is een lokale kerk. De universele kerk bestaat uit alle mensen die op Christus vertrouwen voor hun verlossing. Deze leden van de universele kerk zouden moeten streven naar de gemeenschap van en de geestelijke groei in een plaatselijke kerk.

Samengevat: de kerk is noch een gebouw, noch een kerkgenootschap. Volgens de Bijbel bestaat het Lichaam van Christus uit alle mensen die voor hun verlossing in Jezus Christus geloven (Johannes 3:16; 1 Korintiërs 12:13). Leden van de universele kerk (het Lichaam van Christus) zijn te vinden in plaatselijke kerken.

© Copyright Got Questions Ministries