www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Waarom zouden we de Bijbel moeten lezen / bestuderen?"

Antwoord:
Eenvoudig gezegd moeten we de Bijbel lezen en bestuderen omdat dit Gods Woord aan ons is. 2 Timoteüs 3:16 zegt dat de Bijbel door God geïnspireerd is. Met andere woorden, het is Gods Woord aan ons. Er zijn al zo veel vragen door filosofen en andere mensen gesteld die door God voor ons in de Schriftteksten zijn beantwoord: Wat is het doel van het leven? Waar kwam ik vandaan? Is er een leven na de dood? Wat gebeurt er na de dood? Hoe kan ik de hemel bereiken? Waarom is de wereld gevuld met boosaardigheid? Waarom heb ik zo veel moeite om de juiste dingen te doen? Naast antwoorden op deze “grote” vragen geeft de Bijbel ook een enorme hoeveelheid praktisch advies op gebieden als: Waar ben ik naar op zoek in een partner? Hoe kan ik een gelukkig huwelijk hebben? Hoe kan ik een goede vriend zijn? Hoe kan ik een goede ouder zijn? Wat is succes en hoe bereik ik dat? Hoe kan ik veranderen? Wat is werkelijk belangrijk in het leven? Hoe kan ik op een zodanige manier leven dat ik er later niet met spijt op terugblik? Hoe kan ik God behagen? Hoe kan ik vergeven worden? Hoe kan ik in oneerlijke omstandigheden en slechte tijden toch als winnaar uit de strijd komen?

We moeten de Bijbel lezen en bestuderen omdat hij volledig betrouwbaar en foutloos is. Van de zogenaamde “heilige boeken” is de Bijbel uniek, omdat hij niet alleen morele leerstellingen aanbiedt en dan zegt: “vertrouw me”. In plaats daarvan geeft de Bijbel ons de mogelijkheid om zijn woorden te beproeven door zijn honderden gedetailleerde profetieën te verifiëren, door de beschreven historische gebeurtenissen na te gaan en door de wetenschappelijke feiten waar de Bijbel over spreekt te controleren. Mensen die beweren dat er fouten in de Bijbel staan hebben hun oren voor de waarheid afgesloten. Jezus vroeg ooit wat gemakkelijker te zeggen is: “Uw zonden worden u vergeven”, of “Sta op en loop”. Vervolgens bewees Hij dat Hij het vermogen had om onze zonden te vergeven (iets wat we niet met onze ogen kunnen waarnemen) door de verlamde man te genezen (iets wat de mensen om Hem heen wel met hun ogen konden waarnemen). Op eenzelfde manier wordt ons de verzekering gegeven dat Gods Woord waar is op het gebied van geestelijke zaken die wij niet met onze zintuigen kunnen waarnemen, omdat Zijn Woord betrouwbaar blijkt te zijn op gebieden die wij wel kunnen beproeven (historische, wetenschappelijke en profetische nauwkeurigheid).

We moeten de Bijbel lezen en bestuderen omdat God niet verandert en omdat de aard van de mens niet verandert – de Bijbel is nu net zo relevant voor ons als toen hij werd geschreven. Hoewel de technologie om ons heen blijft veranderen, veranderen de verlangens en de natuur van de mens niet. Wanneer je de pagina’s van de Bijbelse geschiedenis leest, ontdek je dat “er niets nieuws onder de zon bestaat”, of je het nu hebt over relaties tussen mensen onderling of over samenlevingen. En hoewel de mensheid als geheel doorgaat met de zoektocht naar liefde en bevrediging op alle plaatsen behalve de juiste, vertelt God onze goede en genadige Schepper ons wat BLIJVENDE vreugde zal brengen. Zijn openbarende Woord, de Schriftteksten, zijn zo belangrijk dat Jezus zei: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God" (Matteüs 4:4). Met andere woorden, als jij je leven maximaal wilt beleven zoals God dit voor je in gedachten had, luister dan naar Gods geschreven Woord en neem dit ter harte... het is zelfs belangrijker dan eten!

We moeten de Bijbel lezen en bestuderen omdat er zoveel onwaarheid onderwezen worden. De Bijbel geeft ons een maatstaf waarmee we kunnen bepalen wat waar en onwaar is. De Bijbel vertelt ons over de natuur van God. Als wij een verkeerd begrip van God hebben, dan is dat eigenlijk hetzelfde als de verering van een afgod. We aanbidden dan namelijk iets wat Hij niet is! De Bijbel vertelt ons hoe wij werkelijk naar de hemel kunnen gaan… en dat is niet door een goed mens te zijn of door gedoopt te worden, of enig ander iets dat wij zouden kunnen DOEN (Johannes 14:6; Efeziërs 2:1-10; Jesaja 53:6; Romeinen 3:10 en verder, 5:8; 6:23; 10:9-13). Wat dit betreft toont Gods Woord ons ook hoeveel God van ons houdt (Romeinen 5:6-8; Jesaja 53:1 en verder). En wanneer we dit leren, worden we tot Hem aangetrokken om ook van Hem te houden (1 Johannes 4:19).

De Bijbel zal je uitrusten met alles wat je nodig hebt om God te dienen (2 Timoteüs 3:17; Efeziërs 6:17; Hebreeën 4:12). De Bijbel zal je leren hoe jij van je zonden en de uiteindelijke gevolgen daarvan gered kunt worden (2 Timoteüs 3:15). Hierover mediteren en de leer ervan gehoorzamen zal je leven succesvol maken (Jozua 1:8; Jakobus 1:25). Gods Woord zal je helpen om de zonden in je leven te herkennen en om ermee af te rekenen (Psalm 119:9,11). Het zal jou richting in je leven geven en je wijzer maken dan de mensen die je onderwezen (Psalm 32:8; 119:99; Spreuken 1:6). De Bijbel zal voorkomen dat je jaren van je leven verkwanselt aan dingen die niet blijvend zijn en er uiteindelijk niet toe doen (Matteüs 7:24-27).

Het lezen en bestuderen van de Bijbel zal je helpen om meer te zien dan het aantrekkelijke “lokaas” aan de pijnlijke “vishaak” van zondige verleidingen, zodat je van de fouten van anderen kunt leren en ze niet zelf hoeft te maken. Ervaring is een geweldige leermeester, maar is ook een verschrikkelijk zware leermeester als we moeten leren van de gevolgen van onze zonden. Het is zo veel beter om van de fouten van anderen te leren. Er zijn zo veel Bijbelse karakters waarvan we kunnen leren, zowel positieve als negatieve rolmodellen, die vaak van dezelfde persoon afkomstig zijn op verschillende momenten in zijn of haar leven. David leerde ons bijvoorbeeld, toen hij de reus Goliath versloeg, dat God groter is dan alle dingen die wij het hoofd moeten bieden (1 Samuël 17). Maar David liet ook zien, toen hij toegaf aan de verleiding om overspel te plegen met Batseba, hoe langdurig en vreselijk de gevolgen van “het plezier van één moment” kunnen zijn (2 Samuël 11 en verder). De kennis van de Bijbel geeft ons een werkelijke hoop en vrede wanneer alles om ons heen uit elkaar lijkt te vallen (Romeinen 15:4; Psalm 112:7; Habakuk 3:17-19).

De Bijbel is een boek dat niet alleen bestaat om gelezen te worden. Het is een boek dat bestudeerd moet worden zodat het toegepast kan worden. Anders zou het vergelijkbaar zijn met voedsel dat doorgeslikt wordt zonder te kauwen en dan weer meteen uitgespuugd wordt… er wordt dan geen enkele voedingswaarde uit verkregen. De Bijbel is Gods Woord. Daarom is de Bijbel net zo bindend als de natuurwetten. Je kunt de Bijbel negeren, maar je doet dat dan ten koste van jezelf, net zoals je jezelf pijn kan doen als je de zwaartekrachtwet negeert. Het kan niet sterk genoeg benadrukt worden hoe belangrijk de Bijbel voor onze levens is. De bestudering van de Bijbel kan vergeleken worden met de zoektocht naar goud. Als je weinig moeite doet en slechts “de kiezels in de beek zeeft”, dan kun je alleen maar wat goudstof vinden. Maar als je harder probeert en werkelijk “de diepte in” probeert te graven, dan zul je een grotere beloning voor je inspanningen krijgen.

© Copyright Got Questions Ministries