www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Hoe kan ik me op het huwelijk voorbereiden?"

Antwoord:
De Bijbelse manier om je op het huwelijk voor te bereiden is hetzelfde als de manier waarop een mens zich op elke andere grote onderneming kan voorbereiden. Dit is een principe dat in alle aspecten van onze levens als wedergeboren gelovigen centraal aanwezig zou moeten zijn. Dit principe is: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.” (Matteüs 22:37)

Dit is geen lichtzinnig gebod. Het is de kern van ons leven als gelovigen. Het is de keuze om je met heel je hart op God en Zijn Woord te richten, zodat je ziel en gedachten zich met die dingen bezighouden die allereerst God zullen behagen. De relatie die wij door Jezus Christus met God hebben is de factor die alle andere relaties in het juiste perspectief plaatst. De huwelijksrelatie is zelf gebaseerd op het model van Christus en de kerk (Efeziërs 5:22-33). Elk aspect van ons leven wordt geleid door onze toewijding als gelovigen om ons leven te leiden volgens het principe “Zo spreekt de HEER”. Onze gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord geeft ons wat wij nodig hebben om onze door God gegeven en bestemde rol in het huwelijk te vervullen, net als onze rol in de wereld. En de rol van elke wedergeboren gelovige bestaat uit het verheerlijken van God in alles wat we doen (1 Korintiërs 10:31).

Mijn antwoord op deze vraag is dus dat je, ter voorbereiding op je huwelijk, je leven op een zodanige manier moet leiden dat het de roeping van Jezus Christus waardig is om via Zijn Woord een hechte relatie met God aan te gaan. Concentreer je in alles wat je doet op gehoorzaamheid aan God. Er bestaat geen eenvoudig stappenplan dat je kan leren hoe je kunt leven op een manier die gehoorzaam is aan God. Een dergelijk leven bestaat uit de dagelijkse beslissing om wereldse standpunten achterwege te laten en te kiezen voor Gods standpunten. Als jij een waardig leven voor Christus wilt leiden, dan moet jij je elke dag en op elk moment in nederigheid onderwerpen aan de Enige Weg, de Enige Waarheid en het Enige Leven. Dat is de manier waarop elke gelovige zich moet voorbereiden op dit grote geschenk dat we het leven noemen.

Iemand die geestelijk volwassen is en Gods wegen volgt zal beter op het huwelijk voorbereid zijn dan andere mensen. Het huwelijk vereist toewijding, hartstocht, nederigheid, liefde en respect. Deze eigenschappen komen het duidelijkst tot uitdrukking in mensen die een hechte relatie met God hebben. Terwijl jij jezelf op het huwelijk voorbereidt, moet je ervoor zorgen dat je God toestaat om jou te vormen tot de man of vrouw die Hij in gedachten heeft. Als jij jezelf aan Hem onderwerpt, dan zal Hij ervoor zorgen dat je gereed bent voor je huwelijk tegen de tijd dat die prachtige dag aanbreekt!

© Copyright Got Questions Ministries