www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Hoe kan ik vervuld zijn van de Heilige Geest?"

Antwoord:
Een sleutelpassage die uitlegt hoe je in deze tijd van de Heilige Geest vervuld kunt zijn is Johannes 14:15-16, waarin Jezus beloofde dat de Geest in gelovigen zou wonen en dat deze inwoning blijvend zou zijn. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen door de Geest bewoond worden en door de Geest vervuld zijn. De permanente inwoning van de Geest is niet slechts voor een kleine selecte groep gelovigen weggelegd, maar is beschikbaar voor alle gelovigen. Er bestaan een aantal Schriftteksten die deze conclusie ondersteunen. De eerste is dat de Heilige Geest zonder uitzondering een geschenk is aan alle mensen die in Jezus geloven en dat er geen voorwaarden worden gesteld aan dit geschenk behalve het geloof in Christus (Johannes 7:37-39). De tweede is dat de Heilige Geest op het moment van onze redding aan ons wordt gegeven. Efeziėrs 1:13 geeft aan dat de Heilige Geest op het moment van onze redding wordt gegeven. Galaten 3:2 benadrukt deze waarheid eveneens door te zeggen dat het stempel van de Geest en de inwoning van de Geest worden verkregen op het moment waarop een mens tot geloof komt. De derde is dat de Heilige Geest permanent in gelovigen woont. De Heilige Geest wordt als een soort aanbetaling aan de gelovigen gegeven; een bekrachtiging van hun toekomstige verheerlijking in Christus (2 Korintiėrs 1:22; Efeziėrs 4:30).

Dit is niet hetzelfde als het gebod om van de Geest vervuld worden, zoals beschreven in Efeziėrs 5:18. Wij zouden ons zodanig aan de Heilige Geest moeten onderwerpen, dat Hij ons volledig in bezit kan nemen en ons op die manier kan vervullen. Romeinen 8:9 en Efeziėrs 1:13-14 stellen dat Hij in elke gelovige huist, maar dat Hij bedroefd kan raken (Efeziėrs 4:30) en dat Zijn activiteit in ons kan worden uitgedoofd (1 Tessalonicenzen 5:19). Wanneer wij dit laten gebeuren, ervaren we niet de volheid van de werking en de macht van de Heilige Geest in ons en door ons. Met de Geest vervuld worden impliceert dat wij Hem de vrijheid geven om elk aspect van ons leven te bezetten, ons leiding te geven en controle over ons te hebben. Zijn macht kan dan via ons worden uitgeoefend, zodat de dingen die wij doen vruchten kunnen afwerpen voor God. De vervulling van de Geest heeft niet alleen betrekking op uiterlijke daden; het heeft ook betrekking op de meest intieme gedachten en de motieven voor onze daden. Psalm 19:15 zegt: "Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn verlosser.”

Zonden zullen ons van de vervulling van de Heilige Geest afhouden. Gehoorzaamheid aan God zal de vervulling van de Geest in stand houden. Hoewel wij ernaar moeten streven om van de Geest vervuld te zijn, zoals Efeziėrs 5:18 gebiedt, is bidden niet de manier om dat te bereiken. Alleen onze gehoorzaamheid aan Gods geboden geeft de Geest de vrijheid om in ons te werk te gaan. Omdat wij zondige schepselen zijn, is het onmogelijk om altijd van de Geest vervuld te zijn. We zouden altijd onmiddellijk met de zonden in onze levens moeten afrekenen en onze toewijding aan Hem moeten vernieuwen om door de Geest vervuld en geleid te worden.

© Copyright Got Questions Ministries