www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is de vervangingsleer?"

Antwoord:
De vervangingsleer is in essentie de leer dat de kerk de plaats van IsraŽl heeft ingenomen in Gods plan. Aanhangers van de vervangingsleer geloven dat de Joden niet langer Gods uitverkoren volk zijn, en dat God verder geen specifieke toekomstplannen heeft voor het volk van IsraŽl. Alle verschillende visies op de relatie tussen de kerk en IsraŽl kunnen worden ondergebracht in twee kampen: ůf de kerk is een voortzetting van IsraŽl (vervangingsleer/verbondstheologie), ůf de kerk is compleet anders en verschillend van IsraŽl (dispensationalisme/premillenialisme).

De vervangingsleer onderwijst dat de kerk de vervanging is van IsraŽl en dat de vele beloften die in de Bijbel gemaakt zijn aan IsraŽl vervuld zullen worden binnen de Christelijke kerk, niet in IsraŽl. Dus, de profetieŽn van de Schrift die betrekking hebben op de zegeningen en het herstel van IsraŽl in haar Beloofde Land worden ďgespiritualiseerdĒ of ďgešllegoriseerdĒ tot beloften van Gods zegen voor de kerk. Er zijn grote problemen met deze visie, zoals het blijven bestaan van het Joodse volk door de eeuwen heen en vooral met het herstel van de moderne staat IsraŽl. Als IsraŽl veroordeeld zou zijn door God, en er geen toekomst meer voor de Joodse staat is, hoe verklaren we dan het bovennatuurlijke overleven van het Joodse volk ondanks de vele pogingen het te vernietigen? Hoe verklaren we waarom en hoe IsraŽl opnieuw als een staat verscheen in de 20ste eeuw na 1900 jaar niet bestaan te hebben?

De visie dat IsraŽl en de kerk verschillend zijn wordt duidelijk in het Nieuwe Testament geleerd. Bijbels gezien is de kerk heel verschillend en compleet anders dan IsraŽl, en de twee zouden nooit met elkaar verward of door elkaar gebruikt moeten worden. We leren uit de Schrift dat de kerk een hele nieuwe creatie is die ontstond op de Pinksterdag (Handelingen 2) en zal blijven bestaan tot ze naar de hemel gevoerd wordt tijdens de opname (EfeziŽrs 1:9-11; 1 Tessalonicenzen 4:13-17). De kerk heeft niets te maken met de vervloekingen en zegeningen voor IsraŽl. IsraŽl is tijdelijk aan de kant gezet in Gods programma gedurende de afgelopen 2000 jaar van verstrooiing.

Na de opname (1 Tessalonicenzen 4:13-18), zal God IsraŽl herstellen als het middelpunt van Zijn plan. De eerste gebeurtenis vanaf dan is de verdrukking (Openbaring hoofdstuk 6-19). Er zal geoordeeld worden over de wereld voor het afwijzen van Christus, terwijl IsraŽl wordt voorbereid op de tweede komst van de Messias door de beproevingen van de grote verdrukking. Dan, als Christus terugkeert naar de aarde, aan het eind van de verdrukking, zal IsraŽl klaar zijn om Hem te ontvangen. Het overblijfsel van IsraŽl dat de verdrukking overleeft zal gered worden, en de Heer zal Zijn koninkrijk op de aarde vestigen met Jeruzalem als de hoofdstad. Met Christus als Koning, zal IsraŽl de leidende natie zijn, en afgevaardigden van alle landen zullen naar Jeruzalem komen om de Koning te eren en te aanbiddenóJezus Christus. De kerk zal terugkeren met Christus en zal met Hem letterlijk 1000 jaar lang regeren (Openbaring 20:1-5).

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament ondersteunen een premilleniale/dispensationelevisie op Gods plan voor IsraŽl. Maar de beste ondersteuning voor het premillenialisme wordt gevonden in de duidelijke leer van Openbaring 20:1-7, waar zes maal staat dat het koninkrijk van Christus 1000 jaar zal duren. Na de verdrukking zal de Heer terugkeren en Zijn koninkrijk vestigen met de natie IsraŽl, zal Christus over de hele aarde heersen, en zal IsraŽl de leider van de landen zijn. De kerk zal met Hem letterlijk 1000 jaar lang regeren. De kerk heeft IsraŽl niet in Gods plan vervangen. Hoewel God Zijn aandacht nu voornamelijk vestigt op de kerk in deze dispensatie van genade, is God IsraŽl niet vergeten en zal Hij IsraŽl op een dag weer herstellen in haar bedoelde rol als het land dat Hij uitverkoren heeft (Romeinen 11).

© Copyright Got Questions Ministries