www.GotQuestions.org/Nederlands




Vraag: "Wat zijn de tekenen van de eindtijd?"

Antwoord:
MatteŁs 24:5-8 geeft ons belangrijke aanwijzingen, zodat we de nadering van de eindtijd kunnen herkennen: ďWant er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ĎIk ben de messiasí, en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeŽn.Ē Steeds meer mensen die beweren de messias te zijn, steeds meer oorlogen, hongersnood, en natuurrampen - dat zijn de ďtekenenĒ van de eindtijd. Maar zelfs in deze passage wordt ons een waarschuwing gegeven. We moeten ons niet laten bedriegen (MatteŁs 24:4), omdat deze gebeurtenissen slechts het begin van de weeŽn zijn (MatteŁs 24:8) en het einde nog moet komen (MatteŁs 24:6).

Veel mensen zien elke aardbeving, elke politieke verschuiving en elke aanval op IsraŽl als onmiskenbare tekenen zijn dat de eindtijd snel dichterbij komt. Hoewel deze gebeurtenissen inderdaad tekenen zijn dat de eindtijd nadert, zijn zij niet noodzakelijkerwijs indicatoren dat de eindtijd al zou zijn aangebroken. De apostel Paulus waarschuwt ons dat de laatste dagen gepaard zullen gaan met een toename in valse leer. ďMaar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun lerenĒ (1 TimoteŁs 4:1). De laatste dagen zullen ďzwaarĒ zijn vanwege het groeiende kwaadaardige karakter van de mens en vanwege de mensen die ďnooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen.Ē (2 TimoteŁs 3:1-9; zie ook 2 Tessalonicenzen 2:3)

Andere mogelijke tekenen zijn onder meer de wederopbouw van de Joodse tempel in Jeruzalem, een toegenomen vijandigheid tegen IsraŽl en pogingen om ťťn enkele wereldregering in te stellen. Het meest prominente teken van de eindtijd is echter de staat IsraŽl. In 1948 werd IsraŽl voor het eerst sinds 70 na Christus weer als een soevereine staat erkend. God beloofde Abraham dat Hij zijn nakomelingen Kanašn ďvoor altijd in bezitĒ zou geven (Genesis 17:8), en EzechiŽl voorspelde een stoffelijke en geestelijke opwekking van IsraŽl (EzechiŽl 37). Het bestaan van het volk IsraŽl in een eigen land is belangrijk in het licht van de profetieŽn over de eindtijd, vanwege IsraŽls prominente aanwezigheid in de eschatologie (DaniŽl 10:14; 11:41; Openbaring 11:8).

Met deze dingen in het achterhoofd kunnen we met wijsheid en onderscheidingsvermogen nadenken over de nadering van de eindtijd. Maar, we kunnen geen enkele van deze gebeurtenissen afzonderlijk als een duidelijke aanwijzing beschouwen dat de eindtijd spoedig zal aanbreken. God heeft ons voldoende informatie gegeven dat we ons kunnen voorbereiden, maar niet zo veel informatie dat we arrogant zouden kunnen worden.