www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat zegt de Bijbel over tatoeages / body piercings?"

Antwoord:
De Wet van het Oude Testament gebood de Israëlieten: “Kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan. Ik ben de HEER” (Leviticus 19:28). Dus ook al staan gelovigen tegenwoordig niet onder de wet van het Oude Testament (Romeinen 10:4; Galaten 3:23-25; Efeziërs 2:15), toch zou dit Oudtestamentische verbod op tatoeages ons moeten aanzetten om er vraagtekens bij te zetten. Het Nieuwe Testament zwijgt over dit vraagstuk.

Een goede test aangaande tatoeages en body piercings is de volgende: kunnen wij God eerlijk, naar eer en geweten, vragen om die handeling voor Zijn eigen goede doeleinden te zegenen? “Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God” (1 Korintiërs 10:31). De Bijbel verbiedt ons niet om tatoeages of body piercings te hebben, maar geeft ons tevens geen enkele reden om te geloven dat God zou willen dat we tatoeages of boy piercings laten aanbrengen.

Een ander aspect is bescheidenheid. De Bijbel draagt ons op om ons bescheiden te kleden (1 Timoteüs 2:9). Een aspect van bescheiden kleding is dat je ervoor zorgt dat alles wat door kleding bedekt hoort te worden ook inderdaad voldoende bedekt is. Maar de essentiële betekenis van bescheidenheid is dat je geen aandacht op jezelf wil vestigen. Mensen die zich bescheiden kleden, kleden zich op een zodanige manier dat zij hiermee geen aandacht op zichzelf vestigen. Tatoeages en body piercings trekken ongetwijfeld de aandacht van anderen. In dat opzicht zijn tatoeages en body piercings niet bescheiden.

Een belangrijk principe in de Schriftteksten over zaken die de Bijbel niet specifiek behandelt is het volgende: als er ruimte is voor twijfel over de vraag of een bepaalde handeling God wel of niet zal behagen, dat is het beter om het niet te doen. “Alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig" (Romeinen 14:23). We moeten onszelf eraan herinneren dat onze lichamen, net als onze zielen, verlost zijn en aan God toebehoren. Hoewel 1 Korintiërs 6:19-20 niet rechtstreeks van toepassing is op tatoeages en body piercings, geeft deze passage ons wel een principe: “Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam en met uw geest, die van God zijn." Dit is een waarheid die zwaar zou moeten wegen in alles wat we doen en met onze lichamen willen doen. Als onze lichamen aan God toebehoren, dan moeten we onszelf ervan verzekeren dat we Zijn duidelijke “toestemming” hebben alvorens we deze lichamen “bekladden” met tatoeages of body piercings.

© Copyright Got Questions Ministries