www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat zijn de stappen naar onze redding?"

Veel mensen zijn op zoek naar een aantal “stappen” om gered of verlost te worden. Mensen zijn dol op gebruiksaanwijzingen en stappenplannen, die tot hun redding zouden kunnen leiden als ze trouw gevolgd worden. Volgens de Islam zullen mensen gered worden als zij de Vijf Zuilen onderhouden. Omdat het idee van een stapsgewijs proces mensen zo aanspreekt, maken veel mensen in de Christelijke gemeenschap de fout om de verlossing voor te stellen als een proces dat uit een aantal stappen bestaat. Het Rooms-katholicisme heeft bijvoorbeeld de zeven sacramenten. Verscheidene Christelijke kerkgenootschappen voegen de doop, een openbare geloofsverkondiging, het afkeren van zonde, het spreken in klanktaal, enzovoorts, toe als stappen naar de redding. Maar de Bijbel toont ons maar één enkele stap naar de redding. Toen de gevangenisbewaarder in Filippi aan Paulus vroeg: “Wat moet ik doen om gered te worden?”, antwoordde Paulus: ”Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden.” (Handelingen 16:30-31)

Geloof in Jezus Christus als de Redder is de enige “stap” naar de redding. De boodschap van de Bijbel is ontzettend duidelijk. Wij hebben allemaal tegen God gezondigd (Romeinen 3:23). Vanwege onze zonden verdienen we een eeuwige afzondering van God (Romeinen 6:23). Vanwege Zijn liefde voor ons (Johannes 3:16) kwam God in een menselijke gedaante naar de wereld en stierf Hij in onze plaats door de straf op Zich te nemen die wij verdienen (Romeinen 5:8; 2 Korintiërs 5:21). God belooft vergeving van zonden en een eeuwig leven in de hemel aan alle mensen die Jezus Christus, door genade in geloof, als Redder ontvangen (Johannes 1:12; 3:16; 5:24; Acts 16:31).

Onze redding bestaat niet uit een aantal stappen die wij moeten zetten om het te verdienen. Natuurlijk zouden Christenen gedoopt moeten worden. Natuurlijk zouden Christenen Jezus in het openbaar als hun Redder moeten belijden. Natuurlijk zouden Christenen zich van hun zonden moeten afkeren. Natuurlijk zouden Christenen hun levens moeten wijden aan het gehoorzamen van God. Maar dit zijn geen stappen naar de redding. Deze zijn het gevolg van die redding. Door onze zonden is er geen enkele manier waarop wij onze verlossing kunnen verdienen. We zouden 1000 stappen kunnen volgen en dat zou nog steeds niet voldoende zijn. Daarom moest Jezus in onze plaats sterven. Wij zijn zelf absoluut niet in staat om onze zondeschuld aan God te betalen of om onszelf van onze zonden schoon te wassen. Alleen God kon onze redding bewerkstelligen en dat heeft Hij ook gedaan. God zette Zelf de “stappen” en biedt daarom de redding aan ieder die deze van Hem wil ontvangen.

Redding en vergeving van zonden heeft niets te maken met het volgen van bepaalde stappen. Het gaat om de aanvaarding van Christus als onze Redder en de erkenning dat Hij al het werk voor ons heeft gedaan. God vereist slechts één stap van ons: de aanvaarding van Jezus Christus als onze Redder en een volledig vertrouwen op Hem alleen als de enige weg naar onze redding. Dat is wat het Christelijke geloof anders maakt dan alle andere wereldreligies, waarvan elke een lijst van stappen heeft die gevolgd moeten worden om gered te worden. Het Christelijke geloof erkent dat God het “stappenplan” reeds heeft voltooid en dat Hij ons slechts oproept om Hem in geloof te aanvaarden.

© Copyright Got Questions Ministries