www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Hoe werken Gods almacht en de vrije wil van de mensheid samen in de verlossing?"

Antwoord:
Het is voor ons onmogelijk om de relatie tussen Gods almacht en de vrije wil van de mens volledig te begrijpen. Alleen God weet precies hoe deze twee samenwerken.

De Schriftteksten vertellen ons duidelijk dat God weet wie gered zal worden (Romeinen 8:29; 1 Petrus 1:2). Efeziërs 1:4 stelt dat God ons heeft uitgekozen “voordat de wereld gegrondvest werd”. De Bijbel beschrijft gelovigen herhaaldelijk als de “uitverkorenen” en “voorbestemden” (Romeinen 8:33; 11:5; 11:7; Efeziërs 1:11; Kolossenzen 3:12; 1 Tessalonicenzen 1:4; 1 Petrus 1:1; 1:2; 2:9, Matteüs 24:22, 31; Marcus 13:20, 27; 1 Timoteüs 5:21; 2 Timoteüs 2:10; Titus 1:1). Het is duidelijk dat gelovigen zijn voorbestemd en uitgekozen om gered te worden (Romeinen 8:29-30; Efeziërs 1:5, 11, Romeinen 9:11; 11:28; 2 Petrus 1:10).

De Bijbel zegt eveneens dat wij het vermogen hebben om uit vrije wil een keuze te maken; het enige wat wij hoeven te doen om gered te worden is in Jezus Christus geloven (Johannes 3:16; Romeinen 10:9-10). God weet wie gered zal worden, God kiest wie gered zal worden en wij moeten voor Christus kiezen om gered te worden. Hoe deze drie zaken samenwerken is voor een eindig verstand als het onze onmogelijk te bevatten (Romeinen 11:33-36). Onze verantwoordelijkheid is om het Evangelie over de hele wereld uit te dragen (Matteüs 28:18-20; Handelingen 1:8). Wij moeten de voorkennis, de uitverkiezing en de voorbeschikking aan God overlaten en zelf eenvoudig gehoorzaam zijn en het Evangelie aan anderen bekendmaken.

© Copyright Got Questions Ministries