www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is de Christelijke kijk op roken? Is roken een zonde?"

Antwoord:
De Bijbel spreekt nooit specifiek over roken. Maar er bestaan enkele principes die ongetwijfeld op roken van toepassing zijn. Ten eerste gebiedt de Bijbel ons dat we onze lichamen niet door iets moeten laten "beheersen". In 1 KorintiŽrs 6:12 lezen we: "U zegt 'Alles is mij toegestaan'. Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen". Het kan niet ontkend worden dat roken zeer verslavend is. Verder in deze passage wordt ons het volgende verteld: "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam" (1 KorintiŽrs 6:19-20). Het kan niet ontkend worden dat roken zeer slecht voor de gezondheid is. Het is bewezen dat roken de longen, maar ook vaak het hart schaadt.

Kan roken beschouwd worden als "goed voor u" (1 KorintiŽrs 6:12)? Kan gezegd worden dat roken werkelijk "God eer bewijst met het lichaam" (1 KorintiŽrs 6:20)? Kan iemand werkelijk ter ere van God roken (1 KorintiŽrs 10:31)? Wij geloven dat het antwoord op deze drie vragen een krachtig "nee" is. Daarom geloven wij dat roken een zonde is en dat volgelingen van Jezus Christus daarom niet zouden moeten roken.

Sommige tegenstanders van dit standpunt wijzen erop dat veel mensen ongezond voedsel eten, wat net zo verslavend en net zo slecht voor het lichaam kan zijn. Veel mensen zijn bijvoorbeeld zo hopeloos verslaafd aan cafeÔne dat ze niet kunnen functioneren zonder 's ochtends eerst een kop koffie te hebben gehad. Hoewel dit waar is, kan toch niet beweerd worden dat dit roken beter maakt? Wij beweren dat Christenen vraatzucht en excessief ongezond eten moeten vermijden. Jazeker, Christenen zijn vaak hypocriet wanneer zij de ene zonde veroordelen, maar de een andere zonde toestaan... maar nogmaals, hoe zou dit van roken een godvruchtige bezigheid kunnen maken?

Een ander argument tegen deze kijk op roken is het feit dat veel godvruchtige mensen rokers waren, zoals bijvoorbeeld de beroemde Britse prediker C.H. Spurgeon. Ook in dit geval denken wij niet dat dit argument steekhoudend is. We geloven dat Spurgeon een fout maakte door te roken. Was hij in andere opzichten een godvruchtig mens en een fantastisch onderwijzer van Gods Woord? Absoluut! Maar betekent dit dat al zijn daden en gewoonten godvruchtig waren? Nee.

Wanneer wij stellen dat roken een zonde is, beweren we niet dat alle rokers verloren zouden gaan. Er zijn veel ware gelovigen in Jezus Christus die roken. Roken weerhoudt niemand ervan om gered te worden, noch leidt het ertoe dat de roker zijn redding zou verliezen. Roken is niet minder vergeeflijk dan andere zonden, en dat geldt net zo zeer voor iemand die een Christen wordt, of voor een Christen die zijn/haar zonde aan God belijdt (1 Johannes 1:9). Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat roken een zonde is waarvan afstand gedaan moet worden en die met Gods help overwonnen moet worden.

© Copyright Got Questions Ministries