www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Hoe raakt mijn persoonlijke privézonde anderen?"

Antwoord:
Als je geïsoleerd zou leven op een eiland in het midden van de zee, dan zou je privézonde misschien niemand anders treffen dan jezelf. Omdat de stelregel echter is "geen mens is een eiland", is de kans groot dat je een familie hebt, of op zijn minst vrienden en kennissen, waarmee je voortdurend in contact komt. Zij zullen allemaal op de één of andere manier door de zonde worden getroffen, omdat zonde gevolgen heeft (Romeinen 6:23). Dat is een principe dat het patroon volgt dat bij de schepping is vastgesteld. Alles wat geschapen is, heeft een zaadje waaruit het zichzelf voortplant naar zijn “soort” (Genesis 1:11, 21, 25). Met andere woorden, je verwacht niet bieten te oogsten wanneer je mais plant. Je kunt niet zonde “planten” – zelfs niet privé – en niet verwachten dat je een oogst van gevolgen zult plukken. En die gevolgen hebben de gewoonte om over iedereen heen te komen die met ons in contact komt, vanwege een ander principe dat “associatie” wordt genoemd. Dit betekent dat de mensen om je heen gezegend of gekwetst kunnen worden door hun associatie met jou en de keuzes en acties die jij maakt, zowel privé als publiekelijk.

Men hoeft alleen maar te kijken naar de recente schandalen waarbij beroemde evangelische leiders betrokken zijn, om de effecten op anderen van “privé” zonden te zien. Zodra ze ontdekt zijn – en de Bijbel zegt ons dat we “weten dat onze zonde ons zal vinden” (Numeri 32:23 HSV) – zullen families, vrienden, gemeenten en de hele christelijke gemeenschap worden geschaad. Erger nog, de zaak van Christus zal worden aangetast wanneer ongelovigen ons bespotten en beschimpen en Zijn naam lasteren. Het lijkt misschien alsof mensen zondigen zonder zichtbare gevolgen, maar wat geheim is, zal op een dag openbaar worden gemaakt. “Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen.” (Lucas 8:17). Kun je werkelijk zeggen dat er niemand is die dan door je geheime zonden zou worden getroffen, als ze bekend zouden worden?

Zonde die geheim wordt gehouden produceert schuld en schuld heeft een manier om ons te veranderen. Anderen zien die veranderingen en worden erdoor getroffen. Misschien weet een echtgenote bijvoorbeeld niet dat haar man verslaafd is aan pornografie, maar zijn verslaving leidt tot een schuldige geheimzinnigheid en verandering van houding ten opzichte van haar als zijn seksuele partner. Ze ziet die verandering en speculeert over de mogelijke oorzaak — hij vindt haar onaantrekkelijk, hij houdt niet meer van haar of hij heeft een affaire. Hoewel geen van deze dingen waar zijn, zijn de gevolgen van zijn “privé” zonde potentieel verwoestend voor haar, hun huwelijk en hun gezin, zelfs als zijn geheim nooit wordt ontdekt.

Hier is nog een ander principe om over na te denken. “Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. . . . zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.” (Matteüs 6:6, 18 NBV).

Wanneer we vanuit de Schrift redeneren, zijn we in staat om hier een principe te zien dat zowel positief als negatief kan worden toegepast. Wat we in het geheim doen, zal God openlijk belonen. Als we bidden en vasten als tot de HEER, worden we beloond. Het spreekt dus voor zich dat als we in het geheim zondigen, we ook openlijk “beloond” zullen worden voor die daad. In elk geval ziet en weet God over zonde, privé of openbaar, en Hij laat de zonde niet ongestraft.

Het grootste gevolg van persoonlijke privézonde is voor onze eigen sterfelijke ziel. Ezechiël 18:4 zegt dat de ziel die zondigt zal sterven, en Romeinen 6:23 vertelt ons dat het loon van de zonde de dood is. Dit spreekt over een persoon die een natuurlijke, gebruikelijke zondaar is zonder het voordeel van een nieuw leven. Voor een wedergeboren kind van God – iemand die de Heer Jezus Christus als zijn verlosser heeft aangenomen – is er een gedragsnorm, zowel in privé als in het openbaar: “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.” (1 Korintiërs 10:31 HSV). Een wedergeboren kind van God heeft een verlangen om te leven om God te verheerlijken, en hoewel er momenten zijn waarop we kunnen en zullen falen, heeft God voorzien voor ons om in gemeenschap met Hem te zijn. Hij heeft beloofd dat, “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9 HSV).

© Copyright Got Questions Ministries