www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is polytheïsme?"

Antwoord:
Polytheïsme is het idee dat er vele goden zijn. Als je goed naar het woord zelf kijkt, zul je zien dat de betekenis daar al in zit: “poly” komt van het Griekse woord voor “veel”, en theïsme” van het Griekse woord voor “God”. Polytheïsme is misschien wel de meest dominante vorm van theïsme in de geschiedenis van de mensheid. Het bekendste voorbeeld van polytheïsme in de oudheid is de Grieks-Romeinse mythologie (Zeus, Apollo, Aphrodite, Poseidon, enz. ) Het duidelijkste moderne voorbeeld van polytheïsme is het Hindoeïsme, dat meer dan 300 miljoen goden kent. Hoewel Hindoeïsme in essentie pantheïstisch is, houdt het toch vast aan geloof in vele goden. Het is interessant om op te merken dat zelfs in polytheïstische religies er meestal één god oppermachtig is over de andere goden; bijvoorbeeld Zeus in de Grieks-Romeinse mythologie en Brahman in het Hindoeïsme.

Sommige mensen stellen dat de Bijbel polytheïsme leert in het Oude Testament. Toegegeven; verschillende passages verwijzen naar “goden” in het meervoud (Exodus 20:3; Deuteronomium 10:17; 13:2; Psalmen 82:6; Daniël 2:47). Het oude Israël begreep heel goed dat er maar één ware God is, maar ze gedroegen zich vaak alsof ze dat juist niet geloofden, waarbij ze iedere keer terugvielen in aanbidding van vreemde goden. Wat moeten we dan denken van deze en andere passages die spreken van meerdere goden? Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het Hebreeuwse woord elohim gebruikt wordt om zowel naar de enige ware God als naar valse goden/afgoden te verwijzen. Het functioneerde bijna hetzelfde als het Nederlandse woord “God”.

Als je iets als “god” beschrijft, betekent dat niet dat je gelooft dat het daadwerkelijk een goddelijk wezen is. De overgrote meerderheid van de passages in het Oude Testament die over goden spreken, spreekt over valse goden; zij die beweren goden te zijn, maar het in werkelijkheid niet zijn. Dit idee wordt samengevat in 2 Koningen 19:17-18: “De koningen van Assyrië hebben andere volken en hun landen verwoest en hun goden aan het vuur prijsgegeven. Dat waren dan ook geen goden, het waren slechts maaksels van mensenhanden, beelden van hout en steen, die ze vernietigd hebben”. Let ook op Psalmen 82:6-7 : “Ooit heb ik gezegd: 'U bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal.' Toch zult u sterven als mensen, ten val komen als aardse vorsten”.

De Bijbel wijst polytheïsme duidelijk af. Deuteronomium 6:4 leert ons: “Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!” Psalmen 96:5 verkondigt: “De goden van de volken zijn minder dan niets, maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt”. Jakobus 2:19 zegt: “U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen”. Er is maar één God. Er zijn valse goden en zij die beweren goden te zijn, maar er is maar één ware God.

© Copyright Got Questions Ministries