www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is panthe´sme?"

Antwoord:
Panthe´sme is de zienswijze dat God alles en iedereen is en dat alles en iedereen goddelijk is. Panthe´sme lijkt op polythe´sme (het geloof in vele goden) maar streeft polythe´sme voorbij in de zin dat deze zienswijze leert dat alles God is. Een boom is God, een steen is God, een dier is God, de lucht is God, de zon is God, jij bent God, etc. Panthe´sme is de hypothese die achter vele sektes en valse religies zit (bijvoorbeeld deels achter Hindoe´sme en Boeddhisme, de verschillende eenheids- en eenwordingssektes en de aanbidders van ômoeder natuurö).

Leert de Bijbels ons panthe´sme? Nee, dat doet de Bijbel niet. Wat veel mensen verwarren met panthe´sme is de leerstelling dat God alomtegenwoordig is. Psalm 139:7 zegt: ôHoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel ľ u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk ľ u bent daarö. Gods alomtegenwoordigheid betekent dat Hij overal is. Er is geen plek in het universum waar God niet is. Maar dat is niet hetzelfde als panthe´sme. God is overal, maar Hij is niet alles. Ja, God is ôaanwezigö in een boom en in een persoon, maar dat maakt die boom of mens geen God. Panthe´sme is absoluut geen Bijbels geloof.

De duidelijkste Bijbelse argumenten tegen panthe´sme zijn de talloze bevelen tegen afgoderij. De Bijbel verbiedt het aanbidden van idolen, engelen, hemelse voorwerpen, zaken in de natuur etc. Als panthe´sme in Bijbelse zin juist zou zijn, zou het niet verkeerd zijn om zoĺn voorwerp te aanbidden, want dan zou dat voorwerp in feite God zijn. Als panthe´sme juist zou zijn, zou het aanbidden van een steen of een dier net zo legitiem zijn als het aanbidden van God die onzichtbaar en spiritueel is. De heldere en consequente afwijzing van afgoderij door de Bijbel is een overtuigend argument tegen panthe´sme.