www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Masturbatie - is dat een zonde volgens de Bijbel?"

Antwoord:
De Bijbel noemt masturbatie nooit specifiek en zegt ook nergens of masturbatie een zonde is. Maar er bestaat geen discussie over de vraag of de handelingen die tot masturbatie leiden wel of niet zondig zijn. Masturbatie is het eindresultaat van wellustige gedachten, seksuele stimulatie en/of pornografische afbeeldingen. Dit zijn de problemen die aangepakt moeten worden. Als de zonden van begeerte en pornografie opgegeven en overwonnen worden, dan wordt hiermee het masturbatieprobleem vanzelf opgelost.

De Bijbel vertelt ons dat we zelfs de schijn van seksuele immoraliteit moeten vermijden (Efeziėrs 5:3). Ik zie niet hoe masturbatie deze specifieke test kan doorstaan. Wat soms een goede test is om te bepalen of iets een zonde is, is om jezelf af te vragen of je er trots op zou zijn om anderen te vertellen wat je zojuist hebt gedaan. Als het je zou beschamen of in verlegenheid zou brengen als anderen ervan zouden weten, dan is het zeer waarschijnlijk een zonde. Een andere test is om te bepalen of we God eerlijk, naar eer en geweten, kunnen vragen om een bepaalde handeling te zegenen en te gebruiken voor Zijn eigen goede doeleinden. Ik denk niet dat masturbatie gezien kan worden als een handeling waarop we “trots” kunnen zijn of God oprecht voor kunnen danken.

De Bijbel leert ons: “Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God" (1 Korintiėrs 10:31). Als er ruimte voor twijfel is over de vraag of een bepaalde handeling God wel of niet zal behagen, dan kunnen we deze het beste opgeven. Er is zeker ruimte voor twijfel in het geval van masturbatie. “Want het komt niet voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig" (Romeinen 14:23). Ik zie niet in hoe masturbatie, volgens de Bijbel, God zou kunnen verheerlijken. Bovendien moeten we niet vergeten dat onze lichamen, net als onze zielen, verlost zijn en aan God toebehoren. "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam en met uw geest, die van God zijn" (1 Korintiėrs 6:19-20). Deze grote waarheid zou werkelijk relevant moeten zijn voor wat wij doen en wat wij met onze lichamen van plan zijn. In het licht van deze principes zou ik dus zeer zeker moeten zeggen dat masturbatie volgens de Bijbel een zonde is. Ik geloof niet dat masturbatie God behaagt, de schijn van immoraliteit vermijdt, of de proef doorstaat dat God de eigenaar van onze lichamen is.

© Copyright Got Questions Ministries