www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is de juiste manier van dopen?"

Antwoord:
Het eenvoudigste antwoord op deze vraag kun je vinden in de betekenis van het woord “dopen”. Het komt van het Grieks en betekent “onderdompelen in water”. Dus doop door besprenkeling of door gieten is een oxymoron, iets dat zichzelf tegenspreekt. Doop door besprenkeling zou betekenen “iemand in het water onderdompelen door wat water over hem te sprenkelen”. De doop moet, vanwege zijn inherente definitie, daarom een onderdompeling in water zijn.

De doop laat a.h.w. zien dat een gelovige zich identificeert met Christus’ dood, begrafenis en opstanding. “Of weet gij niet, dat wij allen die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We waren dus met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, zoals Christus is opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, ook wij een nieuw leven kunnen leven” (Romeinen 6:3-4). Het onderdompelen in het water geeft het sterven en begraven worden met Christus weer. Het uit het water komen illustreert de opstanding van Christus. Als gevolg daarvan kan worden geconcludeerd dat doop door onderdompeling de enige doopmethode is, die illustreert dat je met Christus begraven en opgewekt wordt. De doop door besprenkeling en/of gieten kwam voort uit de on-Bijbelse praktijk van de kinderdoop.

Doop door middel van onderdompeling is weliswaar de meest Bijbelse manier van identificeren met Christus, maar is niet (zoals sommigen denken) een voorwaarde voor verlossing. Het is eerder een daad van gehoorzaamheid, een openbare verkondiging van het geloof in Christus en identificatie met Hem. De doop is een illustratie van ons vertrek uit ons oude leven en van het feit dat we een nieuw schepsel worden (2 Korintiërs 5:17). De doop door onderdompeling is de enige manier die deze radicale verandering volledig illustreert.

© Copyright Got Questions Ministries