www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Waarom is de maagdelijke geboorte zo belangrijk?"

Antwoord:
De leer van de maagdelijke geboorte is van cruciaal belang (Jesaja 7:14; Matteüs 1:23; Lucas 1:27,34). Laten we eerst eens kijken hoe de Schriftteksten deze gezegende gebeurtenis beschrijven. In antwoord op Maria’s vraag “Hoe?” antwoordt Gabriël: “De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken” (Lucas 1:35). De engel moedigt Jozef met de volgende woorden aan om Maria te huwen: “Want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest” (Matteüs 1:20). Matteüs zegt dat “de maagd zwanger bleek te zijn door de heilige Geest” (Matteüs 1:18). Galaten 4:4 leert ons ook over de maagdelijke geboorte: “Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw”.

Uit deze passages is het zeker duidelijk dat de geboorte van Jezus het gevolg was van het werk van de Heilige Geest in het lichaam van Maria. Het immateriële (de Geest) en het materiële (Maria’s baarmoeder) waren beide hierbij betrokken. Maria kon zichzelf natuurlijk niet zwanger maken en in dat opzicht was zij niets meer dan een “vaartuig”. Alleen God kon het wonder van de incarnatie verrichten.

Een ontkenning van de stoffelijke band tussen Maria en Jezus zou impliceren dat Jezus niet werkelijk menselijk was. De Schriftteksten onderwijzen ons dat Jezus volledig mens was, met een stoffelijk lichaam net als het onze. Dit had Hij van Maria ontvangen. Tegelijkertijd was Jezus volledig God, met een eeuwige, zondeloze natuur. Zie Johannes 1:14; 1 Timoteüs 3:16; en Hebreeën 2:14-17.

Jezus werd niet in zonde geboren. Dat wil zeggen, Hij had geen zondige natuur (Hebreeën 7:26). Het lijkt erop dat de zondige natuur van generatie tot generatie via de vader wordt overgedragen (Romeinen 5:12, 17, 19). De overdracht van de zondige natuur werd door de maagdelijke geboorte omzeild. Daardoor was het mogelijk dat de eeuwige God een perfect mens werd.© Copyright Got Questions Ministries