www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is de leeftijd van de aarde? Hoe oud is de aarde?"

Antwoord:
Gegeven het feit dat Adam volgens de Bijbel op de zesde dag van het bestaan van onze planeet werd geschapen, kunnen we een op de Bijbel gebaseerde benadering van de leeftijd van de aarde bepalen door de chronologische details over het menselijk ras te beschouwen. Dit gaat er uiteraard van uit dat het Genesis-verslag accuraat is, dat de zes dagen van de schepping die in Genesis worden beschreven letterlijk 24-urige dagen waren, en dat er geen chronologische “gaten” bestaan die op meerdere wijzen kunnen worden geďnterpreteerd.

De genealogieën die in hoofdstukken vijf en elf van het boek Genesis worden opgenoemd geven de leeftijd waarop Adam en zijn nakomelingen steeds de volgende generatie voortbrachten, en dit in een successievelijke familielijn van Adam tot Abraham. Door te bepalen waar Abraham chronologisch gezien in de geschiedenis past en door de leeftijden die we in hoofdstukken vijf en elf van het boek Genesis vinden bij elkaar op te tellen, lijkt het duidelijk dat de Bijbel ons leert dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is, plus/minus een paar honderd jaar.

Hoe zit het dan met de populaire leeftijd van ongeveer 4.6 miljard jaar die tegenwoordig door de meeste wetenschappers wordt geaccepteerd en in het merendeel van onze academische instellingen wordt onderwezen? Deze leeftijd is voornamelijk gebaseerd op twee dateringsmethoden: radiometrische datering en de geologische tijdschaal. Wetenschappers die voorstander zijn van de lagere leeftijd van de aarde van ongeveer 6000 jaar staan er op dat de radiometrische dateringsmethode tekortkomingen heeft omdat deze gebaseerd is op een reeks gebrekkige aannames, terwijl de geologische tijdschaal tekortkomingen heeft omdat deze op cirkelredeneringen is gebaseerd. Bovendien wijzen zij op een groot aantal mythen die verbonden zijn aan het idee van een oude aarde, zoals het populaire misverstand dat er lange tijdsperioden nodig zouden zijn voor stratificatie, fossilisatie voor de vorming van diamanten, kolen, olie, stalactieten, stalagmieten, etcetera. Tenslotte wordt door voorstanders van een jonge aarde positief bewijs geleverd voor een lage leeftijd van de aarde in plaats van de hoge leeftijd die zij dus afwijzen. Wetenschappers die in een jonge aarde geloven erkennen dat zij tegenwoordig een minderheid vormen, maar staan er op dat hun aantal zal toenemen omdat steeds meer wetenschappers het bewijs nog eens opnieuw onder de loep nemen en het tegenwoordig geaccepteerde paradigma van de oude aarde nog eens nader onderzoeken.

Uiteindelijk is het zo dat de leeftijd van de aarde niet bewezen kan worden. Of deze leeftijd nu 6000 jaar of 4.6 miljard jaar is – beide standpunten (en alle tussenliggende standpunten) berusten op geloof en aannames. De mensen die in 4.6 miljard jaar geloven vertrouwen er op dat methoden als radiometrische datering betrouwbaar zijn en dat er nooit iets in de geschiedenis heeft plaatsgevonden dat het normale verval van radio-isotopen zou kunnen hebben verstoord. De mensen die in 6000 jaar geloven vertrouwen er op dat de Bijbel waar is en dat andere factoren de “schijnbare” leeftijd van de aarde kunnen verklaren, zoals de wereldwijde zondvloed of de mogelijkheid dat God het universum in een zodanige toestand schiep dat deze zeer oud lijkt te zijn. God schiep Adam en Eva bijvoorbeeld als volledig volgroeide volwassen mensen. Als een arts Adam en Eva op de dag van hun schepping zou hebben onderzocht, dan zou hij hun leeftijd op zo’n 20 jaar hebben geschat (of welke andere leeftijd zij dan ook leken te hebben) –dit terwijl Adam en Eva feitelijk minder dan een dag oud waren. Hoe de vork dan ook precies in de steel mag zitten, er zijn altijd goede redenen om meer vertrouwen te hebben in het Woord van God dan in de woorden van atheďstische wetenschappers met een evolutionaire agenda.

© Copyright Got Questions Ministries