www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Waarom zijn er zoveel jonge kerkverlaters?"

Antwoord:
Niet elk kind dat opgroeit in een kerkbezoekend gezin, blijft naar de kerk gaan. Veel jonge mensen keren het geloof de rug toe en komen niet meer in een kerk, naarmate ze ouder worden.

Uit een recent Amerikaans onderzoek van een onderzoeksbureau dat zich richt op het verband tussen geloof en cultuur, bleek dat nog geen procent van de jonge mensen in Amerika een Bijbelse wereldvisie heeft. Nog verontrustender is dat nog niet de helft van één procent van de Christenen in de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar een Bijbels wereldbeeld blijkt te hebben.

Het onderzoeksbureau (de Barna Group) definieerde een “Bijbels wereldbeeld” als een geloof in het onderstaande:

• absolute morele waarheid bestaat,

• de Bijbel is feilloos,

• Satan is een echt wezen, en niet symbolisch,

• een mens kan zich geen toegang tot Gods koninkrijk verschaffen door goede werken,

• Jezus Christus leefde vrij van zonden op aarde, en

• God is de almachtige Schepper van hemel en aarde, en heerst over het hele universum.

Een ander onderzoek, door het Fuller Seminary, bekeek ook waarom jonge mensen de kerk verlaten. Men stelde vast dat de belangrijkste factor in de vraag of jonge mensen de kerk verlaten of volharden in hun geloof, de volgende is: hebben jonge mensen een “veilige haven” om twijfels en zorgen over hun geloof uit te spreken voordat zij uit huis gaan. Zo’n veilige haven wordt op twee plekken geboden: thuis, en in hun kerk middels jeugdwerk.

Uit het Fuller onderzoek bleek ook dat het jeugdwerk binnen de meeste kerken zich hoofdzakelijk richt op het verschaffen van entertainment en pizza’s, in plaats van geloofsopbouwend te zijn voor de jongeren. Daardoor zijn jongeren slecht voorbereid op wat ze op hun pad kunnen vinden, als ze eenmaal het huis uit gaan. Het is geen wonder dat sommige jongeren het geloof kwijtraken, als ze er in de eerste plaats al nooit erg diep in geworteld waren.

Uit twee onderzoeken die verricht zijn door de Barna Group en het tijdschrift USA Today bleek dat bijna 75% van de Christelijke jongeren in Amerika hun geloof en de kerk achter zich laten na hun middelbareschooltijd. Eén van de belangrijkste redenen voor hen om dat te doen, is het intellectuele scepticisme dat ze ervaren. Maar hoeveel van deze jongeren kregen daadwerkelijk onderricht in de Bijbel, thuis of in de kerk? Uit statistieken blijkt dat hedendaagse kinderen gemiddeld 30 uur per week op school zijn, waar ze vaak dingen horen die haaks staan op Bijbelse waarheden. Dat zijn dan zaken zoals de evolutieleer, de aanvaarding van homoseksualiteit, etc. Vervolgens zitten ze thuis nog eens 30 uur per week achter een TV waarop ze gebombardeerd worden met reclames en sitcoms, spelen games of zitten op social media. Dat is nogal een verschil met de 45 minuten die ze wekelijks spenderen aan Bijbelstudie. Gezien het feit dat ze veel meer wereldse indrukken opdoen dan Bijbelkennis, is het begrijpelijk dat jonge mensen de wereld ingaan zonder een Christelijk wereldbeeld, en waarom velen de kerk verlaten.

Behalve dat de meeste jongeren slecht geworteld zijn in het geloof, wordt hen ook niet geleerd om intelligent te onderzoeken wat de sceptici beweren die hun geloof ter discussie willen stellen. De meeste van deze studenten zijn niet bereid om een klaslokaal binnen te stappen waar meer dan de helft van de leraren vijandig tegenover Christenen staan en elke gelegenheid aangrijpen om Christenen en hun geloof te kleineren.

Een van de belangrijkste factoren in de kwestie of jongeren vasthouden aan hun Christelijke geloof is de invloed van hun ouders is. Het is zoals Spreuken zegt: “Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is” (Spreuken 22:6). Uit één onderzoek bleek dat wanneer beide ouders geloven en actief zijn in de kerk, 93% van hun kinderen blijft geloven. Wanneer slechts één ouder gelooft, bleef 73% van de kinderen geloven. Wanneer geen van beide ouders specifiek actief met het geloof bezig was, bleef slechts 53% van hun kinderen geloven. In gevallen waarin geen van beide ouders actief was en slechts sporadisch een kerk bezocht, zakte het percentage naar slechts 6%.

Er zijn veel geloofsrichtingen in omloop , die elkaar beconcurreren om aanhangers. Relativisme en scepticisme worden veelal gezien als “verlichte” opinies in onze maatschappij. Christelijke ouders moeten hun kinderen opvoeden met Gods Woord (Deuteronomium 6:6-9). Tieners zouden het huis uit moeten kunnen gaan zonder dat ze daarmee kerkverlaters worden of hun geloof verliezen. Ze moeten goed onderricht worden in hoe ze kunnen reageren op hun niet-verloste vrienden, en er klaar voor zijn om uitleg te geven over de hoop die in hen leeft (1 Petrus 3:15).

Het feit dat zoveel jonge mensen de kerk verlaten en/of hun geloof verliezen zou ieder Christelijk gezin en elke kerk onrust moeten baren. Het volstaat niet om de schuld te geven aan de secularisatie van de maatschappij of het feit dat steeds minder mensen de Bijbel lezen, in het algemeen. Als de wereld de Bijbel niet kent, dan is dat deels de schuld van de kerk, want de kerk moet “de grote daden verkondigen van Hem Die u uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht” (1 Petrus 2:9).

De kerken moeten hun jeugdprogramma’s goed onder de loep nemen. In plaats van de jeugd te vermaken met gezellige avondjes, muziekbandjes en films moeten we hen de Schrift leren met behulp van logica, waarheid en een Christelijke blik op de wereld. De bekende Christelijke auteur Frank Turek, die ook lezingen geeft over apologetiek, benaderd het probleem van jeugdige kerkverlaters als volgt: “Datgene waarmee we hen voor ons winnen, is ook hetgeen waar ze voor gewonnen worden. Dus als we ze enthousiast maken met vermaak zonder al te veel verplichtingen, zijn ze enthousiast voor vermaak zonder al te veel verplichtingen. Charles Spurgeon was zijn tijd ver vooruit toen hij de kerk op het hart drukt om ‘de schapen te gaan voederen in plaats van de geiten te vermaken’ (zie het boek “The Seeker Church: Is Anyone Making Disciples?” CrossExamined. Web. 5 Oct. 2015).

© Copyright Got Questions Ministries