www.GotQuestions.org/NederlandsHet boek Ruth

Auteur: In het boek Ruth staat niet wie de schrijver is. Volgens de traditie is het boek Ruth geschreven door de profeet Samuël.

Datering: Wanneer het boek Ruth precies geschreven is, is onduidelijk. Maar over het algemeen wordt uitgegaan van een datum tussen 1011 en 931 voor Christus.

Doelstelling: Het boek Ruth is geschreven voor de Israëlieten. Het leert dat oprechte liefde soms offers zonder concessies vraagt. Ongeacht onze lotsbestemming kunnen we leven volgens de richtlijnen van God. Oprechte liefde en goedheid zullen worden beloond. God zegent degenen die gehoorzaam willen leven, in overvloed. Gehoorzaam leven laat geen ruimte voor ‘ongelukjes’ in Gods plan. God is barmhartig voor de barmhartigen.

Belangrijkste verzen: "Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.’" (Ruth 1:16)

“En hij vroeg: Wie zijt gij? Zij antwoordde: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd: spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser.’” (Ruth 3:9)

"De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David." (Ruth 4:17)

Beknopte samenvatting: Het boek Ruth begint in het heidense land Moab, een regio ten Noordoosten van de Dode Zee. Vervolgens verplaatst het verhaal zich naar Bethlehem. Dit waargebeurde verhaal vindt plaats gedurende de sombere dagen waarin de Israëlieten worstelen met hun eigen falen en opstandigheid , de tijd van de Rechters. Vanwege een hongersnood zien Elimelech en zijn vrouw Noömi zich gedwongen om hun Israëlische thuis te verlaten en naar het land Moab te gaan. Elimelech overlijdt en Noömi blijft achter met haar twee zonen, die spoedig trouwen met twee Moabitische meisjes, Orpa en Ruth. Wanneer beide zoons komen te overlijden, blijft Noömi achter met Orpa en Ruth in een vreemd land. Orpa keert terug naar haar ouders, maar Ruth is vastbesloten om bij Noömi te blijven tijdens hun reis naar Bethlehem. Dit verhaal van liefde en toewijding vertelt over Ruths uiteindelijke huwelijk met een rijke man, genaamd Boaz, die ze een zoon baart, genaamd Obed. Obed wordt de grootvader van David en de voorouder van Jezus. Gehoorzaamheid brengt Ruth in de bevoorrechte afstammingslijn van Christus.

Voorafschaduwingen: Een belangrijk thema in het boek Ruth is dat van de verwante verlosser. Boaz is familie van Ruths overleden echtgenoot en handelde zoals van hem verwacht mocht worden in overeenstemming met de Wet van Mozes, waarin staat dat hij een armlastig familielid moet bijstaan in zijn of haar omstandigheden (Leviticus 25:47-49). Dit scenario herhaalt zich bij Christus, die ons, de geestelijk armlastigen, verlost uit de slavernij van de zonde. Onze hemelse Vader heeft Zijn eigen Zoon naar het kruis gestuurd zodat wij kinderen van God en broeders en zusters van Christus kunnen worden. Omdat Hij onze Verlosser is, worden wij Zijn verwanten.

Praktische toepassing: De soevereiniteit van onze grote God is duidelijk zichtbaar in het verhaal van Ruth. Hij begeleidde haar stap voor stap om Zijn kind te worden en om Zijn plan met haar tot vervulling te brengen, zodat zij een voorouder van Jezus Christus kon worden (Matteüs 1:5). Op dezelfde manier kunnen wij ons verzekerd weten dat God een plan heeft voor ieder van ons. Op dezelfde manier waarop Noömi en Ruth op Hem vertrouwden voor voorzienigheid, zo kunnen ook wij op Hem vertrouwen.

In Ruth zien we een voorbeeld van de degelijke vrouw in Spreuken 31. Los van het feit dat Ruth haar familie volledig toegewijd was (Ruth 1:15-18; Spreuken 31:10-12) en vol geloof op God vertrouwde (Ruth 2:12; Spreuken 31:30), zien wij in haar een vrouw die sprak met devotie. Haar woorden zijn liefhebbend, vriendelijk en vol respect, zowel naar Noömi als naar Boaz. De deugdzame vrouw uit Spreuken 31 “spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen” (v. 26). Een vrouw die een zo waardig rolmodel is als Ruth zouden wij vandaag de dag nog niet zo makkelijk vinden.

© Copyright Got Questions Ministries